Odmowa wydania interpretacji indywidualnej - najczęstsze przyczyny i nieco statystyki

Stale spada liczba składanych wniosków o wydanie interpretacji indywidualnych (w 2015 roku było to około 38 tysięcy wniosków, w 2018 r. już tylko około 20 000. Mimo to bezwzględna liczba odmów praktycznie się nie zmienia - a to oznacza, że procentowy wskaźnik odmowy wydania interpretacji wzrósł prawie dwukrotnie. Jaka jest tego przyczyna? Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską wskazuje powody formalne.

Interpelacja nr 32685 do ministra finansów w sprawie liczby i jakości wydawanych indywidualnych interpretacji podatkowych

Szanowna Pani Minister,

indywidualne interpretacje podatkowe wydawane przez dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej służą zapewnieniu podatnikom (głównie przedsiębiorcom) pewności co do stosowania prawa podatkowego. Dzięki temu podatnicy nie boją się podejmować odważnych przedsięwzięć gospodarczych i inwestycji. W ostatnim czasie zauważalny jest jednak znaczący wzrost odmów wydawania indywidualnych interpretacji podatkowych. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uzasadnia często swoje odmowy koniecznością rzekomego prowadzenia postępowania w celu ustalenia stanu faktycznego, czego w ramach wydawania interpretacji indywidualnej robić nie wolno. W konsekwencji wnioskodawcy nie mogą poznać odpowiedzi na nurtujące ich pytania z zakresu prawa podatkowego, a przede wszystkim nie mogą przewidzieć, jak wobec nich zachowają się organy administracji skarbowej, jeżeli zdecydują się podjąć ryzyko i przeprowadzić niepewną podatkowo inwestycję.

Taki stan rzeczy stanowi przeszkodę w prowadzeniu działalności gospodarczej głównie przez podmioty innowacyjne, które podejmują nietypowe rodzaje aktywności na rynku. Niezależni eksperci podatkowi uznają argumenty dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej za wysoce wątpliwe, ponieważ indywidualna interpretacja podatkowa nigdy nie ma i nie miała służyć ustalaniu stanu faktycznego, ale subsumcji przepisów prawa podatkowego do określonego stanu faktycznego opisanego przez podatnika już we wniosku o wydanie interpretacji. Odpowiedzialność za ewentualne różnice między stanem faktycznym ujawnionym we wniosku a stanem rzeczywistym ponosić będzie zatem jedynie podatnik i to w jego najlepszym interesie leży, aby stan ten opisać jak najlepiej. Nikt nie wymaga więc od dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej ustalania stanu faktycznego, ponieważ nie to jest jego zadaniem.

Osobną, ale równie ważną kwestią jest jakość wydawanych interpretacji indywidualnych: bardzo często zdarza się, że nie uwzględniają one aktualnego orzecznictwa sądów administracyjnych w sprawach podatkowych. Dzieje się tak zwłaszcza w sytuacjach, gdy orzecznictwo jest korzystne dla podatnika. W efekcie dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydaje interpretacje niekorzystne dla podatników nawet wówczas, gdy w analogicznych sytuacjach przegrywał już przed sądami administracyjnymi. Takie praktyki nie wzbudzają zaufania podatników do państwa, ale wręcz przeciwnie: przekonują, że jedynym celem administracji skarbowej jest wyegzekwowanie jak największych należności – nawet gdy będzie to niezgodne z prawem – przy założeniu, że tylko niewielka cześć podatników zaskarży niekorzystną dla siebie interpretację do sądu.

Jestem przekonany, że organy władzy publicznej nie mogą w swoich działaniach kierować się wyłącznie chęcią zysku, ale powinny także uwzględniać aktualne orzecznictwo sądowe. Wniosek ten jest tym bardziej aktualny, że w efekcie nowej Ordynacji podatkowej, której projekt w zeszłym tygodniu przyjął rząd, opłata za niektóre interpretacje indywidualne może wzrosnąć z 40 zł aż do 2000 złotych. Za tę cenę obywatele będą mieli prawo wymagać usług publicznych odpowiednio wysokiej jakości.

Biorąc powyższe pod uwagę, kieruję do Pani Minister następujące pytania:

1. Dlaczego dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej odmawia wydawania interpretacji indywidualnych nawet w sprawach podatników, których celem nie jest obejście prawa?

2. Dlaczego dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej przy wydawaniu interpretacji indywidualnych nie może kierować się stanem faktycznym opisanym przez ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »