Odliczenie z faktury VAT-RR

Pytanie podatnika: Czy płacąc za drób nie na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego, który jest dostawcą drobiu i na którego jest wystawiana faktura RR, ale na rachunek bankowy podmiotu, z którym rolnik zawarł umowę o przelewie wierzytelności Wnioskodawca jest uprawniony do odliczenia podatku naliczonego z takiej faktury RR?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 24 lutego 2012 r. (data wpływu 27 lutego 2012 r.), uzupełnionym pismem z dnia 11 maja 2012 r. (data wpływu 15 maja 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT zawartego w fakturach VAT-RR, wpłaconego na rachunek bankowy podmiotu, z którym rolnik zawarł umowę o przelewie wierzytelności - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 lutego 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej:

- podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT zawartego w fakturach VAT-RR, wpłaconego na rachunek bankowy podmiotu, z którym rolnik zawarł umowę o przelewie,
- podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia, czy nieodliczony podatek VAT z faktury VAT RR można uznać za koszt uzyskania przychodu.

Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 11 maja 2012 r. (data wpływu 15 maja 2012 r.) w zakresie doprecyzowania zdarzenia przyszłego.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą) dokonuje zakupu drobiu żywego od rolników ryczałtowych. Na zakupiony drób firma zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług wystawia faktury RR i dokonuje zapłaty na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego, co jest jednym z warunków odliczenia podatku naliczonego z ww. faktur RR. Od jednego z rolników ryczałtowych Wnioskodawca otrzymał zawiadomienie o przelewie wierzytelności - zawarte między tym rolnikiem a innym podmiotem (np. bankiem).

Rolnik zwrócił się do Zainteresowanego z pismem, na którym ma On potwierdzić przyjęcie do wiadomości takiego porozumienia i przelewać od dnia podpisania tego porozumienia przysługujących od Wnioskodawcy (jako dłużnika) wierzytelności nie na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego (dostawcy drobiu, na którego jest wystawiana faktura RR), ale na rachunek bankowy podmiotu, z którym rolnik taką umowę o przelewie wierzytelności zawarł (czyli np. na rzecz banku).

Zainteresowany jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Zapłata należności za dostawę drobiu dokonaną przez rolnika ryczałtowego miałaby być dokonywana na rachunki np. banku, w którym rolnik ma wzięty kredyt i taka zapłata byłaby traktowana przez bank jako splata kredytu bądź na rachunek firm, które np. dostarczają rolnikowi paszę, opał, itp. Zapłata należności za produkty rolne nie będzie dokonywana na rachunek wskazany przez organ egzekucyjny.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy płacąc za drób nie na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego, który jest dostawcą drobiu i na którego jest wystawiana faktura RR, ale na rachunek bankowy podmiotu, z którym rolnik zawarł umowę o przelewie wierzytelności Wnioskodawca jest uprawniony do odliczenia podatku naliczonego z takiej faktury RR?

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku niespełnienia warunku do odliczenia podatku naliczonego z faktury RR, jakim jest zgodnie z art. 116 ust. 6 pkt 2 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zapłata należności na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego, Wnioskodawca nie jest uprawniony do odliczenia podatku naliczonego z takiej faktury RR.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z dyspozycją art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054) - zwanej dalej ustawą - w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza - mocą ust. 2 powołanego artykułu - obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »