Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

03.03.2015

Odliczenie VAT z faktury za zakup okularów dla pracownika

Pytanie podatnika: Spółka pokrywa koszt okularów do wysokości określonego limitu. W sytuacji, gdy faktura opiewa na kwotę wyższą niż limit, spółka zwraca jedynie wartość limitu, a różnicę pracownik pokrywa we własnym zakresie, natomiast w sytuacji gdy faktura opiewa na kwotę niższą niż limit, spółka zwraca wydatki do wysokości kwoty brutto z faktury. Czy można odliczyć VAT z faktury wystawionej na spółkę, a dotyczącej zakupu okularów dla pracownika? Czy spółka ma obowiązek wykazać podatek należny w związku z przekazaniem okularów pracownikowi?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 20 października 2014 r. (data wpływu 29 października 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia 13 stycznia 2015 r. (data wpływu 16 stycznia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT z faktury wystawionej na Spółkę potwierdzającej zakup okularów dla pracownika - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 października 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

  • prawa do odliczenia podatku VAT z faktury wystawionej na Spółkę potwierdzającej zakup okularów dla pracownika
  • obowiązku wykazania podatku należnego w związku z przekazaniem okularów pracownikowi.

Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismem z dnia 13 stycznia 2015 r. (data wpływu 16 stycznia 2015 r.) w zakresie doprecyzowania opisanego stanu faktycznego oraz przedmiotu wniosku.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny (doprecyzowany w uzupełnieniu wniosku):

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzi działalność gospodarczą polegającą na przesyłaniu, przetwarzaniu i sprzedaży zakupionej energii cieplnej, eksploatacji, konserwacji i remontach urządzeń ciepłowniczych oraz budowie sieci, przyłączy i węzłów cieplnych. W ramach prowadzonej działalności zgodnie z § 8 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. Nr 148, poz. 973), Spółka zapewnia pracownikom zatrudnionym na stanowiskach z monitorami ekranowymi profilaktyczną opiekę zdrowotną. Jeżeli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach ww. profilaktycznej opieki zdrowotnej wykażą potrzebę stosowania okularów korygujących wzrok podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego, wówczas Spółka zapewnia takie okulary.

Zgodnie z regulacjami wewnętrznymi obowiązującymi w Spółce - pracownikom zatrudnionym przy monitorach ekranowych, u których w wyniku badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej stwierdzono potrzebę stosowania okularów korygujących wzrok, przysługują okulary na koszt Spółki, przy zastrzeżeniu, że okulary te wykorzystywane są wyłącznie w czasie pracy. Spółka pokrywa koszt okularów do wysokości określonego limitu. Pracownik realizuje receptę na okulary we własnym zakresie i zobowiązany jest przedłożyć kserokopię zaświadczenia lekarskiego, zlecającego stosowanie okularów, wraz z fakturą VAT dotyczącą zakupionych okularów wystawioną na Spółkę, w celu dokonania rozliczenia wydatku. Bez względu na wartość faktury - faktura rozliczana jest w Spółce do wysokości limitu. W sytuacji, gdy faktura opiewa na kwotę wyższą niż limit, Spółka zwraca jedynie wartość limitu, a różnicę pracownik pokrywa we własnym zakresie, natomiast w sytuacji gdy faktura opiewa na kwotę niższą niż limit, Spółka zwraca wydatki do wysokości kwoty brutto z faktury.

Spółka nie ma podpisanej umowy z Zakładem Optycznym na zrealizowanie recepty. Fizycznej czynności nabycia okularów dokonuje pracownik i to on jest w ich posiadaniu przez cały okres użytkowania. Spółka zwraca pracownikowi koszt zakupu do określonej w zarządzaniu wewnętrznym kwoty, przy czym zwrot jest dokonywany na podstawie faktury wystawionej na Spółkę wyłącznie w sytuacji, gdy podczas badań okresowych lekarz medycyny pracy stwierdzi potrzebę stosowania okularów podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego. Zgodnie z obowiązującym w Spółce zarządzeniem wewnętrznym, zalecone przez zakładowego lekarza medycyny pracy okulary korygujące wykorzystywane są wyłącznie w czasie pracy i przysługują jedynie pracownikom, którzy podczas pracy spędzają minimum 4 godziny dziennie przy obsłudze monitora ekranowego. Powyższe oznacza, że Spółka nie pokrywa kosztów zakupu okularów pracownikom, którzy nie pracują przy monitorze komputerowym, bądź też nabywają okulary inne niż korygujące, przeznaczone do pracy z monitorem komputerowym.

Regulacje wewnętrzne Spółki nie precyzują, kto ma prawo do rozporządzania okularami jako właściciel. Okulary są w posiadaniu pracownika, który jednak może ich używać wyłącznie w czasie pracy. Okulary, których koszt zakupu jest częściowo zwracany pracownikowi, mogą być przez niego użytkowane wyłącznie do celów służbowych.

Pracownik, po ustaniu stosunku pracy, nie jest obowiązany do zwrotu zakupionych okularów, ponieważ z uwagi na indywidualne dopasowanie szkieł do wady wzroku pracownika, nie mogłyby być one wykorzystywane przez innego pracownika.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

  1. Czy można odliczyć VAT z faktury wystawionej na Spółkę, a dotyczącej zakupu okularów dla pracownika, wykorzystywanych przez niego w ramach pracy świadczonej na rzecz Spółki?
  2. Czy Spółka ma obowiązek wykazać podatek należny w związku z przekazaniem okularów pracownikowi?

Zdaniem Wnioskodawcy, istnieje prawo do odliczenia VAT z faktury wystawionej na Spółkę, a dotyczącej zakupu okularów dla pracownika, zgodnie z zasadą ogólną, ponieważ istnieje związek wydatku z czynnościami opodatkowanymi. Pracownicy korzystają z okularów w miejscu pracy i w c...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »