Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

17.09.2013

Odliczenie VAT z faktury z niepełną nazwą podatnika

Pytanie podatnika: Czy Spółka ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z otrzymanych od kontrahentów faktur, na których jako nazwa Spółki podana została: „AB sp. z o.o. sp.k.” przy założeniu, że nabycie miało związek z czynnościami opodatkowanymi Spółki?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa przedstawione we wniosku z dnia 4 kwietnia 2013 r. (data wpływu 8 kwietnia 2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w przypadku otrzymania faktury z niepełną nazwą podatnika - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 kwietnia 2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w przypadku otrzymania faktury z niepełną nazwą podatnika.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Spółka Wnioskodawcy powstała w wyniku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową. Z uwagi na to, iż komplementariuszem jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pełna nazwa brzmi: „A spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa” i tak też została zgłoszona w Krajowym Rejestrze Sądowym. Z uwagi na długą nazwę kontrahenci Wnioskodawcy na wystawianych przez siebie fakturach skracają tą nazwę przykładowo do „AB sp. z o.o. sp.k”, której to formy nie przewidują przepisy Kodeksu spółek handlowych. Na przedmiotowych fakturach umieszczone są natomiast pozostałe dane, takie jak numer identyfikacji podatkowej czy adres Spółki, pozwalające na jednoznaczną identyfikację nabywcy. Stosowanie przez kontrahentów na fakturach wspomnianego wyżej skrótu jest spowodowane po części nieznajomością odpowiednich przepisów Kodeksu spółek handlowych, po części natomiast ograniczeniami technicznymi systemu komputerowego, przy pomocy którego wystawiane są faktury (niektóre systemy akceptują ograniczoną liczbę znaków, mniejszą nawet niż liczba znaków w nazwie Spółki skróconej zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Spółka ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z otrzymanych od kontrahentów faktur, na których jako nazwa Spółki podana została: „AB sp. z o.o. sp.k.” przy założeniu, że nabycie miało związek z czynnościami opodatkowanymi Spółki?

Zdaniem Wnioskodawcy, umieszczanie przez kontrahentów na wystawianych przez nich fakturach skrótu w firmie Spółki (tj. „AB sp. z o.o. sp.k.”) nie pozbawia Spółki prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z tych dokumentów.

Zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług podatnicy zobowiązani są wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. la, 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16. Przepis § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług określa, iż faktura powinna zawierać imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy.

Zgodnie z przepisem art. 104 § 3 ustawy Kodeks spółek handlowych, jeżeli komplementariuszem jest osoba prawna, firma spółki komandytowej powinna zawierać pełne brzmienie firmy (nazwy) tej osoby prawnej z dodatkowym oznaczeniem „spółka komandytowa”, zaś na podstawie przepisu art. 104 § 2 ww. ustawy: Dopuszczalne jest używanie w obrocie skrótu „sp.k”. Skoro pełna nazwa komplementariusza brzmi „AB” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, to jedynym dopuszczalnym przez przepisy kodeksu spółek handlowych skrótem dla spółki komandytowej byłby w tym przypadku zapis: „AB spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.”.

Co prawda przepis art. 160 § 2 ustawy Kodeks spółek handlowych w odniesieniu do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością dopuszcza posługiwanie się skrótem „spółka z o.o.” lub „sp. z o.o.”, jednakże jak już wspomniano wyżej przepis art. 104 § 3 tej ustawy wprost wskazuje, iż w przypadku nazwy spółki komandytowej posługiwać się należy pełnym brzmieniem nazwy spółki będącej komplementariuszem.

Obowiązujące przepisy podatkowe nie przewidują odrębnych reguł odnośnie posługiwania się nazwami skróconymi, nie zawierają też wymogu, by podatnik posługiwał się wyłącznie pełną nazwą ujawnioną w Krajowym Rejestrze Sądowym. W ocenie Spółki pomimo zastosowania niezgodnego z Kodeksem spółek handlowych skrótu w firmie Spółki zapewniona jest jej identyfikacja ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »