Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

11.10.2012

Odliczenie VAT z faktury wystawionej przed wykonaniem usługi

Pytanie podatnika: Dystrybutorzy produktów Wnioskodawcy dokonują zakupu billboardów (reklama wielkoformatowa) na własny rachunek i umieszczają je na swoim obiekcie. Czas trwania usługi świadczonej przez dystrybutora jest ustalany indywidualnie, w zależności od dystrybutora/lokalizacji bilbordu. Dystrybutor wystawia fakturę VAT za powyższą usługę jednorazowo przed finalnym wykonaniem usługi. Czy Wnioskodawca ma prawo do odliczenia VAT naliczonego w miesiącu otrzymania i opłacenia faktury?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 14 czerwca 2012 r. (data wpływu 18 czerwca 2012 r.), uzupełnionym pismem z dnia 7 września 2012 r. (data wpływu 13 września 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w miesiącu otrzymania i opłacenia faktury - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 czerwca 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w miesiącu otrzymania i opłacenia faktury.

Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 7 września 2012 r. (data wpływu 13 września 2012 r.).

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Dystrybutorzy produktów Wnioskodawcy dokonują począwszy od 03.2012 roku zakupu billboardów (reklama wielkoformatowa) na własny rachunek i umieszczają je na swoim obiekcie. Billboard stanowi własność danego dystrybutora i w żadnym momencie nie następuje przekazanie ekonomicznego władztwa nad billboardem do Spółki (prawo do rozporządzania towarem jak właściciel pozostaje u dystrybutora). Spółka podpisuje z dystrybutorami porozumienie (umowę), w ramach której świadczą oni usługę marketingową (reklama Wnioskodawcy/produktów Wnioskodawcy na bilbordzie), w zamian za którą Spółka jest zobowiązana zapłacić określoną wartość pieniężną.

Czas trwania usługi świadczonej przez dystrybutora jest ustalany indywidualnie, w zależności od dystrybutora/lokalizacji bilbordu itd. i może obejmować przykładowo okresy:

1. od 05.04.2012 r. do 05.10.2012 r. (łącznie 6 m-cy w ramach jednego roku podatkowego),
2. od 09.03.2012 r. do 09.02.2013 r. (łącznie mniej niż 12 miesięcy w ramach dwóch lat podatkowych),
3. od 08.05.2012 r. do 31.12.2013 r. (łącznie 19 miesięcy w ramach dwóch lat podatkowych).

Dystrybutor wystawia fakturę VAT za powyższą usługę jednorazowo przed finalnym wykonaniem usługi.

Spółka przyjęła następujący sposób rozliczenia ww. usług dla CIT i VAT:

a. Spółka traktuje usługę świadczoną przez Dystrybutora jako usługę marketingową zarówno dla potrzeb CIT jak i VAT;
b. W ramach rozliczeń CIT - Spółka kwalifikuje wydatki (którymi dystrybutor obciąża Spółkę) jako koszty pośrednie rozliczane w czasie.

Z uwagi na fakt, iż bilbordy pozostają własnością dystrybutora Spółka nie dokonuje odpisów amortyzacyjnych.

c. w ramach rozliczeń VAT - Spółka odlicza VAT naliczony z faktury za usługę marketingową na bieżąco tj. w okresie rozliczeniowym, w którym Spółka otrzymała fakturę od dystrybutora i dokonała za nią zapłaty.

Wnioskodawca wskazał, iż jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT. Usługi o których mowa we wniosku /usługi marketingowe - reklama Wnioskodawcy i reklama produktów Wnioskodawcy na bilbordzie wielkoformatowym/ związane są wyłącznie ze sprzedażą opodatkowaną.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy spółka ma prawo do odliczenia VAT naliczonego w miesiącu otrzymania i opłacenia faktury?

Zdaniem Wnioskodawcy, nabyta przez Spółkę usługa będzie stanowić kompleksową usługę marketingową, na którą będzie składać się: wykonanie, eksploatacja i konserwacja bilbordu. Obowiązek podatkowy z tytułu świadczenia usług marketingowych należy rozpoznać na zasadach ogólnych, a więc z chwilą wykonania usługi tj. zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy o VAT, a jeżeli dostawa towaru lub wykonanie usługi powinny być potwierdzone fakturą, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później niż w 7 dniu, licząc od daty wydania towaru lub wykonania usługi (art. 19 ust. 4 ustawy o VAT).

O prawie do odliczenia VAT z faktur dokumentujących nabycie usługi decydują:

a. otrzymanie faktury przez nabywcę (art. 86 ust. 10 pkt 1 ustawy VAT),
b. nabycie przez nabywcę prawa do rozporządzania towarem jak właściciel albo wykonanie usługi (art. 86 ust. 12 a pkt 2 ustawy VAT).

Faktury za usługi marketingowe opisane we wniosku wystawione są więc przed finalnym terminem wykonania usługi.

Zdaniem Spółki spełnienie warunku zapłaty otrzymanej faktury na rzecz dostawcy - mimo nie spełnienia warunku wykonania usługi - daje prawo do odliczenia VAT w okresie, w którym warunek uiszczenia zapłaty, wynikającej z tej faktury został spełniony lub w dwóch kolejno następujących po sobie okresach. Brak wykonania usługi nie przesuwa możliwości wykonania prawa do odliczenia przez nabywcę do momentu zakończenia świadczenia usługi.

Zgodnie bowiem z wyrokiem NSA z dnia 18.02.2011 r. o sygn. akt I FSK 298/10 w przypadku, gdy faktura zostanie wystawiona przed wykonaniem usługi, podatnik ma prawo do odliczenia podatku VAT na jej podstawie dopiero po uiszczeniu zapłaty na rzecz dostawcy usług. W tym kontekście, zapłata przed wykonaniem usługi (albo już w trakcie jej wykonywania) powinna być traktowana jako przedpłata/zaliczka, która rodzi powstanie obowiązku podatkowego, niezależnie od tego, jak zostanie nazwana faktura wystawiona wcześniej.

A zatem fakt, iż faktura nie zawiera tytułu „faktura VAT „zaliczkowa” i została wystawiona przed dokonaniem płatności:

- nie pozbawia podatnika prawa do odliczenia podatku VAT oraz
- nie przesuwa możliwości wykonania prawa do odliczenia przez nabywcę do momentu zakończenia świadczenia usługi.

Podsumowując, zdaniem Spółki wystawiona faktura przed wykonaniem usługi daje prawo do odliczenia VAT u świadczeniobiorcy w okresie (miesiącu), w którym nastąpi zapłata za tę fakturę lub w miesiącu kolejnym.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 86. ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 177, poz. 1054), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika:

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »