Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

14.06.2013

Odliczenie VAT z faktur za usługi serwisowe samochodu w leasingu

Pytanie podatnika: Sp. z o.o. zawarła umowę leasingu operacyjnego, której przedmiotem są samochody osobowe wykorzystywane do celów prowadzenia działalności gospodarczej przez Spółkę. Samochody będące przedmiotem zawartych umów leasingowych zostały zakupione wraz z pakietem serwisowym. Czy Spółka ma prawo dokonać pełnego odliczenia VAT od części raty leasingowej dotyczącej opłaty serwisowej?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 15.04.2013 r. (data wpływu 18.04.2013 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakup usługi serwisowej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18.04.2013 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakup usługi serwisowej.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Sp. z o.o. (dalej: Spółka) zawarła umowę leasingu operacyjnego, której przedmiotem są samochody osobowe wykorzystywane do celów prowadzenia działalności gospodarczej przez Spółkę. Samochody będące przedmiotem zawartych umów leasingowych zostały zakupione wraz z pakietem serwisowym. Zatem w przypadku każdego z użytkowanych samochodów zawierane są dwie odrębne umowy:

  1. Generalna umowa leasingu, która określa w szczególności przedmiot leasingu, jego wartości, warunki zawarcia umowy, w tym wysokość należnych płatności, warunki skorzystania z opcji wykupu przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy.
  2. Generalna umowa o obsługę serwisową pojazdów w wariancie kosztów zryczałtowanych, która określa w szczególności przedmiot umowy serwisowej, warunki jej świadczenia oraz opłaty związane z jej realizacją.

Spółka otrzymuje fakturę, na której w odrębnych pozycjach pokazany został czynsz za finansowanie oraz opłata serwisowa.

Spółka jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem od towarów i usług. Zakupiony przez Spółkę pakiet serwisowy jest wykorzystywany do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Spółka ma prawo dokonać pełnego odliczenia VAT od części raty leasingowej dotyczącej opłaty serwisowej?

W ocenie Spółki, ma ona prawo do odliczenia całej wartości podatku VAT od tej części raty leasingowej, w jakiej rata ta dotyczy opłaty serwisowej.

Uzasadnienie

Zgodnie z dyspozycją art. 3 ust. 6 Ustawy o transporcie drogowym, podatnik ma prawo do odliczenia kwoty podatku naliczonego w przypadku użytkowania samochodów osobowych na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub umowy o podobnym charakterze do 60% (nie więcej jednak niż 6.000 zł) podatku naliczonego od czynszu (raty) lub innych płatności wynikających z zawartej umowy, udokumentowanych fakturą. W przywołanym wyżej przepisie, ustawodawca wskazuje na „inne płatności wynikające z zawartej umowy”. Poprzez użycie takiego sformułowania ustawodawca potwierdza, że jego intencją jest aby przepis znalazł zastosowanie do wszystkich płatności jakie zostały wskazane w tej umowie, czyli umowie leasingu. Skoro w stanie faktycznym występują dwie odrębne umowy tj. umowa leasingu i umowa serwisowa to prawidłowym jest wniosek wynikający z zastosowania przepisu art. 3 ust. 6 Ustawy o transporcie drogowym, że wskazane w tym przepisie ograniczenie prawa do odliczenia podatku naliczonego nie ma zastosowania, do podatku naliczonego wynikającego z części raty leasingowej, w jakiej rata ta dotyczy opłaty serwisowej.

Decyzją stron transakcji, oddzielnie uregulowano kwestie leasingu pojazdów i dodatkowych usług obsługi serwisowej. Potwierdza to fakt zawarcia przez strony transakcji dwóch odrębnych umów. Wolą stron było bowiem odrębne uregulowanie kwestii leasingu oraz obsługi serwisowej.

W konsekwencji powyższego, zastosowanie ograniczenia, wynikającego z przepisu art. 3 ust. 6 Ustawy o transporcie drogowym nie będzie miało zastosowania do usług świadczonych na podstawie odrębnej umowy o świadczenie kompleksowej usługi serwisowej, o której mowa we wniosku.

Spółka pragnie podkreślić, iż w przedmiotowej sprawie w świetle przedstawionych wyżej argumentów nie można mówić o usłudze leasingowej oraz usłudze serwisowej jako o jednym świadczeniu kompleksowym. Spółka podjęła bowiem samodzielnie decyzję dotyczącą wyboru podmiotu, z którym podpisze umowę na świadczenie usług serwisowych.

W umowie leasingu nie występują żadne ustalenia, które wymuszałyby na Spółce podpisanie z leasingodawcą umowy na świadczenie usług serwisowych. Ponadto sposób fakturowania usługi leasingowej oraz serwisowej również wskazuje na istnienie dwóch odrębnych usług świadczonych przez leasingodawcę.

Powyższe wnioski znajdują potwierdzenie w wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 17 stycznia 2013 r., który wydal wyrok w sprawie C-224/11; BGŻ Leasing sp. z o.o. przeciwko Dyrektorowi Izby Skarbowej w Warszawie. Jest to wyrok wydany w innym stanie faktycznym, jednakże w zakresie zdefiniowania kryteriów identyfikowania usług kompleksowych powinien być również przywołany w przedmiotowej sprawie. W wyroku tym TSUE stwierdził m.in.: „Usługa ubezpieczenia przedmiotu leasingu i usługa leasingu co do zasady stanowią usługi odrębne i niezależne do celów podatku od wartości dodanej. Do sądu odsyłającego należy ustalenie, czy w świetle szczególnych okoliczności postępowania głównego dane czynności są w takim stopniu powiązane ze sobą, że należy je traktować jako stanowiące jedną usługę, czy też przeciwnie stanowią one usługi odrębne”.

Ponadto za orzeczeniem Trybunału Spółka pragnie stwierdzić, że sposób fakturowania i taryfikacji może dostarczać wskazówek w odniesieniu do charakteru ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »