Odliczenie VAT z duplikatów faktur

Pytanie podatnika: Wnioskodawca w 2007 r. nabył usługę magazynową. Faktury z tego tytułu nigdy nie dotarły do działu księgowości Spółki, nie zostały zarejestrowane ani zaksięgowane, a co za tym idzie, podatek należny nie został pomniejszony o podatek naliczony z niniejszych faktur. Wnioskodawca nie uregulował należności ze spornych faktur VAT. Wnioskodawca zwrócił się z prośbą o wystawienie duplikatów spornych faktur, co nastąpiło w marcu 2012 r. W chwili obecnej uregulowano zobowiązanie wynikające z przedmiotowych faktur. Czy Spółka ma prawo do odliczenia naliczonego podatku od towarów i usług z duplikatów niniejszych faktur?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 poz. 749) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 25 września 2012 r. (data wpływu 5 października 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia kwoty podatku naliczonego VAT z otrzymanych duplikatów faktur VAT - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 października 2012 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia kwoty podatku naliczonego VAT z otrzymanych duplikatów faktur VAT.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

W 2007 roku Przedsiębiorstwo Zagraniczne wykonało dla Wnioskodawcy (Spółka) usługę magazynową (PKWiU 63.12.14). Faktury za powyższą usługę nigdy nie dotarły do działu księgowości, nie zostały zarejestrowane, ani zaksięgowane. Co za tym idzie, podatek należny nie został pomniejszony o podatek naliczony z niniejszych faktur. W roku 2011 usługodawca wystąpił na drogę sądową w celu odzyskania należności za nieuregulowane faktury i w wyniku postępowania sądowego sprawę wygrał: wyrok w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej wydany przez Sąd Okręgowy z dnia 07.04.2011 r. oraz wyrok w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej wydany przez Sąd Apelacyjny z dnia 05.01.2012 r.

Po wydaniu niniejszych wyroków, ponieważ nie odnotowano w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy obecności faktur, firma zwróciła się z prośbą o wystawienie duplikatów, co nastąpiło w marcu 2012. Ponadto Wnioskodawca wskazuje, iż jest czynnym podatnikiem VAT. Obecnie przedmiotem działalności Spółki jest wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi nr PKD 6820Z, jednakże w momencie wykonywania usługi przedmiotem działalności była produkcja lamp elektronowych i pozostałych elementów elektronicznych nr PKD 3210Z. Usługa magazynowa udokumentowana na wystawionych duplikatach faktur służyła wykonywaniu czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Wnioskodawca uregulował zobowiązanie wobec kontrahenta wynikające z niniejszych faktur. Spółka nie otrzymała od kontrahenta zawiadomienia o zamiarze skorygowania podatku należnego zawartego w niniejszych fakturach, jako wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Spółka ma prawo do odliczenia naliczonego podatku od towarów i usług z duplikatów niniejszych faktur?

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Zgodnie zaś z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi z zastrzeżeniem ust. 3-7 suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Prawo do obniżenia podatku należnego powstaje zgodnie z art. 86 ust. 10 pkt 1 ustawy, w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę albo dokument celny, z zastrzeżeniem pkt 2-4 oraz ust. 11, 12, 16 i 18. Ponadto jeżeli podatnik nie dokona obniżenia kwoty podatku należnego w terminach określonych w ust. 10, może na podstawie art. 86 ust. 11 ustawy obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za następny okres rozliczeniowy.

§ 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług stanowi: jeżeli oryginał faktury lub faktury korygującej ulegnie zniszczeniu albo zaginie, sprzedawca na wniosek nabywcy ponownie wystawia fakturę lub fakturę korygującą, zgodnie z danymi zawartymi w kopii tej faktury lub faktury korygującej. Faktura i faktura korygująca wystawiona ponownie musi dodatkowo zawierać wyraz „DUPLIKAT” oraz datę jej wystawienia. Duplikat faktury i faktury korygującej wystawia się w dwóch egzemplarzach, przy czym oryginał otrzymuje nabywca, a kopię zatrzymuje sprzedawca.

Pojęcie faktury użyte w przepisie art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy należy rozumieć w znaczeniu szerszym tj. obejmującym obok faktur pierwotnych, także faktury korygujące, duplikaty faktur oraz inne dokumenty traktowane na podstawie § 20...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »