Odliczenie VAT wydatków związanych z prowadzeniem bloga

Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca będzie uprawniony na gruncie art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług do odliczenia w pełnej wysokości od podatku należnego podatku naliczonego w związku z dokonywanym przez niego zakupem towarów w postaci odzieży, butów, biżuterii, kosmetyków, perfum poczynionych w celu prowadzenia bloga?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 22 sierpnia 2016 r. (data wpływu 30 sierpnia 2016 r.), uzupełnionym pismem z 14 listopada 2016 r. (data wpływu 21 listopada 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z zakupem towarów w postaci odzieży, butów, biżuterii, kosmetyków i perfum poczynionych w celu prowadzenia bloga – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 sierpnia 2016 r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z zakupem towarów w postaci odzieży, butów, biżuterii, kosmetyków i perfum poczynionych w celu prowadzenia bloga.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 14 listopada 2016 r. (data wpływu 21 listopada 2016 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 3 listopada 2016 r. znak: 2461-IBPP1.4512.657.2016.1.KJ.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca, jako osoba fizyczna, planuje rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce na zasadzie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej poprzez założenie internetowego bloga o szeroko rozumianej tematyce kosmetycznej i modowej, który docelowo będzie źródłem przychodów. W ramach bloga Wnioskodawca będzie publikować w szczególności artykuły informacyjne, testy i recenzje takich produktów jak odzież, biżuteria, perfumy, lakiery do paznokci, lakiery do włosów, oliwki, żele do mycia i inne kosmetyki służące do pielęgnacji i upiększania ciała, a także urządzenia do manicure i pedicure. Ponadto autor bloga zamierza umieszczać wpisy prezentujące jego własne stylizacje i kreacje ubraniowe oraz eksponujące modne dodatki galanteryjne (torebki, paski, w tym również zawieszki, bransoletki itp.). Wpisy będą uzupełniane treściami multimedialnymi w postaci zdjęć, grafik, filmów.

Wnioskodawca przewiduje uzyskiwanie przychodów za pośrednictwem prowadzonego bloga w związku z wykonywaniem następujących czynności:

 1. dzierżawa powierzchni reklamowej - Wnioskodawca zamierza udostępniać miejsce na stronie internetowej bloga określonemu reklamobiorcy;
 2. umowa zlecenie lub o dzieło zawierane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej - np. jeśli potencjalny kontrahent pragnie zamieścić artykuł sponsorowany, czy też przeprowadzić test swojego produktu lub inną akcję reklamową.

Powyższe przychody będą uzyskiwane na podstawie umów zawartych z potencjalnymi reklamodawcami, partnerami, sponsorami i będzie do nich wystawiana faktura. Umowy te będą zawierane w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej, którą Wnioskodawca planuje zarejestrować w związku z komercjalnym charakterem bloga.

W uzupełnieniu Wnioskodawca poinformował, że:

 1. Zostanie on zarejestrowany jako czynny podatnik podatku od towarów i usług z tytułu świadczenia usług w ramach prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej na zasadzie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności. Wnioskodawca zamierza rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w pierwszym kwartale roku 2017 r.
 2. Przedmiotem działalności gospodarczej Wnioskodawcy będzie prowadzenie internetowego błoga o szeroko rozumianej tematyce kosmetycznej, który docelowo stanie się źródłem przychodów. W ramach opisywanej działalności gospodarczej Wnioskodawca będzie świadczyć usługi związane z dzierżawą powierzchni reklamowej, w ten sposób, że Wnioskodawca udostępni miejsce na stronie internetowej bloga. Ponadto Wnioskodawca świadczyć będzie usługi związane z reklamą i promocją poprzez tworzenie i udostępnianie artykułów sponsorowanych oraz przeprowadzanie akcji promocyjnych kontrahentów.
 3. Jak wskazano powyżej w ramach prowadzonej działalności Wnioskodawca będzie dokonywać czynności opodatkowanych w postaci świadczenia usług związanych z dzierżawą powierzchni reklamowej oraz usługi związane z reklamą i promocją poprzez tworzenie i udostępnianie artykułów sponsorowanych oraz przeprowadzanie akcji promocyjnych kontrahentów.
 4. Towary i usługi nabywane przez Wnioskodawcę pozwolą mu na stworzenie własnych stylizacji odzieżowych z uwzględnieniem elementów galanterii skórzanej, kosmetyków oraz biżuterii. Wpisy obejmujące fotografie oraz opis powyższych stylizacji będą regularnie zamieszczane na blogu, co skutkować będzie pozyskaniem stałej grupy czytelników oraz zwiększeniem popularności bloga. To pozwoli na wzrost wartości powierzchni reklamowej oferowanej na blogu jak również ma na celu stworzyć zainteresowanie przeprowadzeniem przez Wnioskodawcę odpłatnych akcji promocyjnych oraz zamieszczeniu artykułów sponsorowanych. Podsumowując nabycie towarów związanych z prowadzeniem bloga, skutkować będzie stałym zwiększeniu obrotu stanowiącego podstawę opodatkowania na gruncie podatku od towarów i usług.
 5. Nabycie towarów i usług związanych z prowadzeniem bloga będzie udokumentowane poprzez wystawiane na rzecz Wnioskodawcy faktury VAT.
 6. Na pytanie tut. Organu „W jaki sposób Wnioskodawca będzie wykorzystywał towary będące przedmiotem zapytania, po ich użyciu do przygotowania bloga, co się potem będzie działo z tymi towarami?” Wnioskodawca odpowiedział, że nabywane towary będzie wykorzystywał do tworzenia własnych stylizacji ubraniowych, kosmetycznych jak również obejmujących modne dodatki galanteryjne. Następnie na blogu zostaną udostępnione wpisy obejmujące fotografię stworzonych stylizacji. Przedstawione działanie skutkować będzie wzrostem rozpoznawalności bloga, co implikuje również wzrost wartości oferowanej powierzchni reklamowej.
 7. Wnioskodawca planuje nabywać towary i usługi wyłącznie w celu prowadzonej działalności, w tym zakresie Wnioskodawca nie planuje ich dalszej odsprzedaży.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca będzie uprawniony na gruncie art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług do odliczenia w pełnej wysokości od podatku należnego podatku naliczonego w związku z dokonywanym przez niego zakupem towarów w postaci odzieży, butów, biżuterii, kosmetyków, perfum poczynionych w celu prowadzenia bloga?

Zdaniem Wnioskodawcy, będzie on uprawniony na gruncie art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług do odliczenia w pełnej wysokości od podatku należnego podatku naliczonego w związku z dokonanym przez niego zakupem towarów w postaci odzieży, butów, biżuterii, kosmetyków, perfum poczynionych w celu prowadzenia bloga.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 u.p.t.u. „w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (...)”. Z przepisu wynika, że nabycie prawa do odliczenia wymaga spełnienia określonych warunków. W pierwszej kolejności wymagane jest posiadanie statusu podatnika podatku od towarów i usług, który, na gruncie poczynionych wyżej rozważań, Wnioskodawca bezspornie posiada. Następnie ustawodawca zastrzega, że towary i usługi, w związku z nabyciem których podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Niewątpliwie planowane przez Wnioskodawcę działania, polegające na odpłatnym udostępnianiu powierzchni reklamowej prowadzonego bloga, czy pisaniu artykułów sponsorowanych mieszczą się w zakresie przedmiotowym podatku od towarów i usług wyznaczonym przez art. 5 u.p.t.u. Ponieważ Wnioskodawca nie będzie wykorzystywać nabytych towarów do celów innych niż planowana działalność gospodarcza w formie komercjalnego bloga, należy uznać, że będzie mu przysługiwać prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego przy zakupionych wyrobach.

Warunkiem nabycia prawa do odliczenia, który budzi najwięcej kontrowersji i rozbieżności jest kryterium związku między zakupionymi towarami i usługami a wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Kwestią problematyczną jest ocena w jakim stopniu nabyte świadczenia powinny wiązać się z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Innymi słowy, czy wymagany jest związek bezpośredni, który występuje np. przy zak...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »