Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Podatek VAT i akcyza - zagadnienia ogólne

13.05.2020

Odliczenie VAT przy dostawie etapami

Zgodnie z art. 88 ust. 3a pkt 4 lit. a ustawy o VAT nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury stwierdzające czynności, które nie zostały dokonane – w części dotyczącej tych czynności. Regulacja ta sprawia, iż w przypadku gdy sprzedawca nie wydał całości towarów określonych w fakturze nabywca nie będzie miał prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony zawarty w towarach, których nie dostarczono. Faktura przez niego otrzymana stanowić będzie podstawę odliczenia naliczonego VAT tylko w części dostawy w rzeczywistości zrealizowanej.

Zgodnie z podstawową zasadą, wyrażoną w art. 86 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, prawo do odliczenia przysługuje w zakresie w jakim towary i usługi wykorzystywane są do wykonywania czynności opodatkowanych. Kolejną z reguł jest wynikająca z art. 86 ust. 10b ww. ustawy a mianowicie powstanie prawa do odliczenia nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym nabywca otrzymał fakturę. Obowiązek podatkowy powstaje bowiem nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres otrzymania faktury.

W myśl art. 19a ustawy o VAT obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów. Jest to kolejna zasada obowiązująca w ustawie o VAT. Jednym z wyjątków od niej jest otrzymanie zapłaty.

W związku z takimi regulacjami powołanej ustawy wskazać można dwa warunki umożliwiające odliczenie naliczonego podatku. Są to:

  • powstanie obowiązku podatkowego po stronie dostawcy,
  • dysponowanie fakturą potwierdzającą dokonanie dostawy.

Skoro powstanie obowiązku podatkowego determinowane jest dokonaniem dostawy towaru zadać trzeba pytanie następujące. Cóż to jest dostawa towaru?

Dostawa towarów w rozumieniu VAT

Na podstawie art. 535 Kodeksu cywilnego przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu ją, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę. Sprzedaż jest więc umową zobowiązującą. Dwustronnie zobowiązującą. Jej skutkiem jest zobowiązanie się sprzedawcy do przeniesienia własności rzeczy na kupującego a ten zobowiązuje się do zapłacenia sprzedawcy umówionej ceny.

Jednakże w myśl art. 7 ustawy o VAT przez dostawę towarów rozumiane jest przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. To istotna różnica w stosunku do cywilistycznego uregulowania. Na powstanie obowiązku podatkowego u sprzedawcy, a tym samym prawa do odliczenia u nabywcy, wpływ ma faktyczna możliwość rozporządzania towarem. Zatem, aby można było uznać, iż dostawa towaru nastąpiła strony transakcji winny porozumieć się co do momentu przejścia na nabywcę wszelkich korzyści i ciężarów związanych z towarem oraz ryzyka przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy. Tym samym wykonanie dostawy oznaczać musi jej faktyczną realizację. Niestety zarówno w ustawie o VAT jak i w Dyrektywie 112 brak jest zdefiniowania pojęcia „rozporządzanie towarem jak właściciel”. Było ono w związku z tym wielokrotnie...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »