Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

18.04.2012

Odliczenie VAT od zakupu okularów korekcyjnych dla pracownika

Pytanie podatnika: Spółka zapewnia pracownikom zatrudnionym na stanowiskach z monitorami ekranowymi profilaktyczną opiekę zdrowotną. Jeżeli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach ww. profilaktycznej opieki wykażą potrzebę stosowania okularów korygujących wzrok podczas pracy przy obsłudze monitora wówczas Spółka zapewnia takie okulary. Czy można odliczyć VAT z faktury za zakup okularów dla pracownika?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, działając w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 28 grudnia 2011 r. (data wpływu 30 grudnia 2011 r.), uzupełnionym pismem z dnia 16 marca 2012 r. (data wpływu 20 marca 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z zakupem okularów korekcyjnych oraz opodatkowania czynności przekazania okularów pracownikom i zwrotu pracownikom kwoty za okulary - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 grudnia 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z zakupem okularów korekcyjnych oraz opodatkowania czynności przekazania okularów pracownikom i zwrotu pracownikom kwoty za okulary.

Wniosek został uzupełniony w dniu 20 marca 2012 r. w zakresie doprecyzowania zaistniałego stanu faktycznego i przedstawienia własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej zaistniałego stanu faktycznego.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zaistniały stan faktyczny:

Spółka prowadzi działalność ciepłowniczą. W ramach prowadzonej działalności zgodnie z § 8 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. Nr 148, poz. 973), Spółka zapewnia pracownikom zatrudnionym na stanowiskach z monitorami ekranowymi profilaktyczną opiekę zdrowotną. Jeżeli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach ww. profilaktycznej opieki zdrowotnej wykażą potrzebę stosowania okularów korygujących wzrok podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego wówczas Spółka zapewnia takie okulary.

Zgodnie z regulacjami wewnętrznymi obowiązującymi w Spółce - pracownikom zatrudnionym przy monitorach ekranowych, u których w wyniku badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej stwierdzono potrzebę stosowania okularów korygujących wzrok przysługują okulary na koszt Spółki. Spółka pokrywa koszt okularów do wysokości określonego limitu. Pracownik realizuje receptę na okulary we własnym zakresie i zobowiązany jest przedłożyć kserokopię zaświadczenia lekarskiego, zlecającego stosowanie okularów wraz z fakturą VAT w cenie zakupu okularów wystawioną na Spółkę, w celu dokonania rozliczenia wydatku. Bez względu na wartość faktury - faktura rozliczana jest w Spółce do wysokości limitu. W sytuacji, gdy faktura opiewa na kwotę wyższą niż limit, Spółka zwraca jedynie wartość limitu, a różnicę pracownik pokrywa we własnym zakresie. Do Spółki dostarczane są faktury na wartość równą oraz wyższą, a także niższą niż limit określony w wewnętrznych regulacjach. Faktury za zakup okularów są wystawiane na Spółkę.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

1. Czy można odliczyć VAT z faktury za zakup okularów dla pracownika?
2. W jakiej wysokości Spółka ma prawo odliczyć VAT z faktury opiewającej na kwotę wyższą niż określony w wewnętrznych regulacjach limit zwrotu?
3. Czy Spółka ma obowiązek wykazać podatek należny w związku z przekazaniem okularów pracownikom?
4. W jakiej wysokości Spółka ma wykazać podatek należny w związku z przekazaniem okularów, których wartość przekracza określony w wewnętrznych regulacjach limit zwrotu?
5. Czy podatek należny od przekazania Spółka może wykazać, wystawiając fakturę wewnętrzną?
6. Czy w sytuacji refundacji kosztów zakupu okularów na podstawie faktury wystawionej na pracownika powstaje obowiązek podatkowy na gruncie ustawy VAT?

Zdaniem Wnioskodawcy (ostatecznie doprecyzowanym w uzupełnieniu wniosku), istnieje prawo do odliczenia VAT z faktury za zakup okularów korygujących dla pracownika, wystawionych na Spółkę zgodnie z zasadą ogólną, ponieważ istnieje związek wydatku z czynnościami opodatkowanymi. Pracownicy korzystają z okularów w miejscu pracy i w czasie pracy, a więc zakup jest związany z czynnościami opodatkowanymi.

W sytuacji, gdy Spółka pokrywa koszty zakupu na podstawie faktury wystawionej na Spółkę, na kwotę niższą oraz równą limitowi - Spółka ma prawo odliczyć cały VAT z faktury dokumentującej zakup okularów.

W sytuacji, gdy Spółka pokrywa jedynie część ww. wydatków do wysokości określonego limitu, tj. z faktury na kwotę wyższą niż określony w wewnętrznych regulacjach limit, zdaniem Spółki odliczenie VAT może być dokonane jedynie w tej części, w jakiej pracodawca faktycznie pokrył wydatki na zakup okularów. Skoro Spółka zwraca kwotę limitu, księgując w koszty wartość netto od kwoty limitu - stąd zdaniem Spółki - VAT można odliczyć w kwocie, jaka proporcjonalnie przypada na kwotę obciążającą pracodawcę - proporcjonalnie do wysokości przekazanej refundacji na zakup okularów.

Zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT, zasadą jest, że nieodpłatne przekazanie towarów pracownikom na ich cele osobiste, jeżeli przy ich nabyciu przysługiwało prawo do odliczenia VAT, jest czynnością opodatkowaną i zobowiązuje pracodawcę do wykazania VAT należnego. Jednak zdaniem Spółki, w związku z przekazaniem okularów dla pracowników na podstawie odrębnych przepisów, tj. przepisów prawa pracy i bhp, Spółka nie ma obowiązku wykazywania podatku VAT należnego. Do zapewnienia okularów zobligowany jest pracodawca, który ustanawia warunki zwrotu poniesionych wydatków na ich zakup, zaś fakt ich przekazania związany jest z prowadzonym przedsiębiorstwem. Zdaniem Spółki w czasie pracy pracownicy nie realizują celów osobistych, stąd też nie dochodzi do przekazania towaru na cele osobiste. Spółka uważa, że nie wystąpi obowiązek wykazywania VAT-u należnego i wystawiania faktury wewnętrznej. Spółka nie ma obowiązku wystawiania faktury wewnętrznej i odprowadzania podatku należnego z tytułu przekazania okularów korekcyjnych pracownikom.

Wartość faktury zakupowej nie wpływa, zdaniem Spółki, na obowiązek...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »