Odliczenie VAT od wydatków na prywatny samochód wspólnika spółki

Na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Z kolei, w myśl art. 15 ww. ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne samodzielnie wykonujące działalność gospodarczą. Spółka cywilna nie posiadając podmiotowości prawnej nie może nabywać praw i zaciągać zobowiązań. Stanowi ona jedynie umowę organizującą zasady współpracy określonej grupy osób dla osiągnięcia założonego celu, zaś skutkiem zawarcia takiej umowy nie jest powstanie nowego podmiotu. Mimo to - jak wyżej wskazano - na gruncie ustawy o VAT spółka cywilna jest traktowana jako jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej. Zatem to spółka a nie jej wspólnicy jest podatnikiem VAT.

Użyczenie samochodu

Z powyższego wynika, że spółka cywilna (podatnik VAT) powinna mieć możliwość dysponowania samochodem, aby móc odliczać VAT od wydatków na niego poniesionych. Zwykle wspólnik spółki cywilnej na podstawie ustnego porozumienia wspólników użycza swój prywatny samochód na potrzeby działalności spółki cywilnej. Zostaje w ten sposób zawarta umowa użyczenia uregulowana w art. 710 Kodeksu cywilnego. Polega ona na zobowiązaniu się przez użyczającego (wspólnika) do oddania w bezpłatne używanie biorącemu (spółce osobowej) przez czas oznaczony lub nieoznaczony określonej rzeczy (samochodu). Nie jest dla ważności umowy użyczenia wymagane zawarcie jej w formie pisemnej. Brak spisanej umowy nie powoduje zmiany kwalifikacji czynności prawnej (nie czyni jej nieważną), nie wpływa też na reguły opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Podstawę opodatkowania przy oddaniu spółce rzeczy lub praw majątkowych do nieodpłatnego używania stanowi, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. e ustawy z 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych, roczna wartość używania. Podstawa przyjmowana jest w wysokości 4% wartości rynkowej rzeczy lub prawa majątkowego. W razie zawarcia takiej umowy na czas nieoznaczony (co w przypadku oddania samochodu przez wspólnika na użytek spółki stanowi regułę) podstawę opodatkowania, zgodnie z art. 6 ust. 7 ustawy o PCC, stanowi:

  • wartość świadczeń za 10 lat albo
  • wartość świadczeń należnych w miarę wykonywania umowy.

Wniesienie prawa do używania samochodu

Swój prywatny samochód wspólnik spółki osobowej może również wnieść do niej do używania na podstawie art. 862 Kodeksu cywilnego. Wniesienie prawa do używania pojazdu pociągnie za sobą konieczność zmiany umowy spółki ponieważ wkładem do spółki jest wniesienie do niej każdego prawa przejawiająceg...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »