Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

13.04.2015

Odliczenie VAT od usług cateringowych

Pytanie podatnika: W ramach prowadzonej działalności spółka nabywa od podmiotów zewnętrznych usługi cateringowe w zakresie przygotowania i dostawy posiłków do siedziby spółki, do biura w Warszawie, lub do biur regionalnych, a także we wskazane miejsce na terenie Polski, gdzie odbywa się spotkanie czy też szkolenie. Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, w zakresie w jakim usługi cateringowe wykorzystywane są do wykonywania czynności opodatkowanych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 27 listopada 2014 r. (data wpływu 8 grudnia 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia 24 lutego 2014 r. (data wpływu 2 marca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z zakupem usług cateringowych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 grudnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z zakupem usług cateringowych.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z dnia 24 lutego 2014 r. w zakresie doprecyzowania opisu stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe:

X Sp. z o.o. prowadzi działalność w zakresie produkcji, sprzedaży oraz dystrybucji wyrobów tytoniowych.

W ramach prowadzonej działalności Spółka nabywa od podmiotów zewnętrznych usługi cateringowe w zakresie przygotowania i dostawy posiłków:

  • do siedziby Spółki, do biura w Warszawie, lub do biur regionalnych;
  • we wskazane miejsce na terenie Polski, gdzie odbywa się spotkanie czy też szkolenie.

Co do zasady na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, iż usługa nie jest świadczona w restauracji.

Usługi te nabywane są na potrzeby prowadzonych spotkań biznesowych z kontrahentami, jak również na potrzeby szkoleń wewnętrznych, spotkań roboczych i organizacyjnych poszczególnych działów, z pracownikami grupy czy też innych spotkań z pracownikami, zleceniobiorcami, współpracownikami, na których poruszane są kwestie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz projektów realizowanych przez Spółkę.

Nabywane usługi dokumentowane są fakturami wystawionymi przez dostawców.

W piśmie z dnia 24 lutego 2015 r. Wnioskodawca wskazał, że X Sp. z o.o. jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Na pytanie do jakich czynności są/będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę usługi cateringowe, tj. czy do czynności: opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, czy do zwolnionych od tego podatku, czy do niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT Wnioskodawca wskazał, że usługi cateringowe wykorzystywane będą do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Faktury będą wystawione na rzecz X Sp. z o.o.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w opisanym zdarzeniu przeszłym i przyszłym Wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, w zakresie w jakim usługi cateringowe wykorzystywane są do wykonywania czynności opodatkowanych?

Stanowisko Wnioskodawcy:

Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż ma prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony zawarty w fakturach dokumentujących nabywane usługi cateringowe, o ile usługi cateringowe wykorzystywane są do wykonywania czynności opodatkowanych.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy:

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy VAT w zakresie, w jakim towary i usługi wykorzystywane są do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Z kolei, art. 88 przedmiotowej ustawy, zawiera katalog wydatków z tytułu, których prawo do obniżenia podatku należnego nie przysługuje. W ust. 1 pkt 4 artykułu 88, ustawodawca przewidział, iż prawo do odliczenia podatku naliczonego nie przysługuje w przypadku zakupu usług gastronomicznych. A zatem, dla oceny czy przysługuje takie prawo w przypadku zakupu usług cateringowych należy rozważyć, czy usługi cateringowe mieszczą się w pojęciu usług gastronomicznych, o których mowa w art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT.

a. definicja słownikowa

Ustawa o VAT nie definiuje usług cateringowych. Natomiast, zgodnie z definicją zawartą w Słowniku Języka Polskiego PWN (Wydawnictwo Naukowe PWN S.A.) usługa gastronomiczna, polega na przygotowaniu i podaniu posiłku w miejscu, w którym jest on przyrządzany tj. w restauracji, czy innym lokalu. Natomiast catering oznacza usługę polegającą na przygotowywaniu i dostarczaniu na zamówienie gotowych potraw w miejsce wskazane przez zamawiającego lub na organizacji przyjęć.

W konsekwencji, wykładnia językowa pojęcia usługi gastronomicznej i cateringowej pozwala na określenie różnic między tymi dwoma kategoriami:

  • usługa gastronomiczna polega na świadczeniu usługi w restauracji tj. w miejscu, które zostało w tym celu przygotowane i charakteryzuje się pewnym elementem stałości. Ponadto jest to miejsce, w którym posiłki i dania są na bieżąco przygotowywane na życzenie klienta, gdzie klient może dokonać wyboru posiłku z menu, oferta restauracji zawiera zazwyczaj dużą różnorodność i szeroki asortyment potraw i napojów.
  • usługa cateringowa ma charakter dostarczenia na zamówienie gotowych potrawy, do lokalizacji wskazanej przez zlecającego. W miejscu, w którym posiłki są podawane następują jedynie czynności związane z ich podgrzaniem, wyłożeniem do odpowiednich naczyń, przyozdobieniem itd. W przypadku usług cateringowych ilość i wybór menu jest ograniczony do kilku uprzednio przygotowanych potraw dla konkretnej liczby osób.

Definicja określająca usługi cateringowe zawarta została również w rozporządzeniu wykonawczym Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiającym środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L z 2011 r. Nr 77 s. 1). Zgodnie z art. 6 ust. 1 i ust. 2 tego rozporządzenia, usługi restauracyjne i cateringowe oznaczają usługi polegające na dostarczaniu gotowej lub niegotowej żywności lub napojów albo żywności i napojów, przeznaczonych do spożycia przez ludzi, wraz z odpowiednimi usługami wspomagającymi pozwalającymi na ich natychmiastowe spożycie. Dostarczanie żywności lub napojów lub żywności i napojów stanowi jedynie element większej całości, w której muszą przeważać usługi. Usługi restauracyjne polegają na świadczeniu takich usług w lokalu należącym do usługodawcy, podczas gdy usługi cateringowe polegają na świadczeniu takich usług poza lokalem usługodawcy.

Powyższe wskazuje iż z punktu widzenia definicji słownikowej, usługa cateringu nie mieści się w pojęciu usługi gastronomicznej.

b. klasyfikacja PKWiU

W celu dodatkowego potwierdzenia odrębnego charakteru usługi cateringu od usługi gastronomicznej, można również odnieść się do Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, (PKWiU), do której klasyfikacji odwołują się przepisy ustawy o podatku VAT.

Wprawdzie, art. 5a ustawy o VAT stanowi, że oznaczenia PKWiU stosuje się jedynie w określonych w ustawie lub rozporządzeniach sytuacjach, tzn. gdy przepis wprost odnosi się do symbolu PKWiU. Jednakże, w związku z brakiem definicji legalnej usług cateringowych czy też gastronomicznych, można się nimi posługiwać posiłkowo.

Od dnia 1 stycznia 2011 r., dla celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług wykorzystywana jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług, wprowadzona w życie rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 z późn. zm.).

I tak w dziale 56 ww. klasyfikacji mieszczą się „usługi związane z wyżywieniem”, w tym pod symbolem PKWiU 56.2 „usługi przygotowywania żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering) i pozostałe usługi gastronomiczne”. Natomiast pod symbolem PKWiU 56.21 zostały sklasyfikowane „usługi przygotowania i dostarczania żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering)". Z kolei pod symbolem PKWiU 56.29 mieszczą się „Pozostałe usługi gastronomiczne” gdzie wymienione zostały również usługi ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »