Odliczenie VAT od samochodu w leasingu

Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawcy - będzie przysługiwało prawo do odliczenia 100% kwoty podatku naliczonego VAT wynikającego z faktur dokumentujących raty leasingowe w związku z przeznaczeniem pojazdu na oddanie w odpłatne użytkowanie będące przedmiotem działalności Wnioskodawcy? Czy dla prawa do odliczenia podatku naliczonego będzie miało znaczenie, że przedmiotem części umów najmu będzie wynajem auta z kierowcą?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 20 listopada 2013 r. (data wpływu 26 listopada 2013 r.), uzupełnionym pismem z dnia 5 lutego 2014 r. (data wpływu 6 lutego 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia 100% kwoty podatku naliczonego VAT wynikającego z faktur dokumentujących raty leasingowe w związku z przeznaczeniem pojazdu na oddanie w odpłatne użytkowanie bez kierowcy, oraz z kierowcą – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 listopada 2013 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia 100% kwoty podatku naliczonego VAT wynikającego z faktur dokumentujących raty leasingowe w związku z przeznaczeniem pojazdu na oddanie w odpłatne użytkowanie bez kierowcy, oraz z kierowcą.
Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismem z dnia 5 lutego 2014 r. (data wpływu 6 lutego 2014 r.) w zakresie doprecyzowania opisu zdarzenia przyszłego, pytania oraz stanowiska.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.
Wnioskodawca jest podatnikiem podatku od towarów i usług, osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, której wiodącym przedmiotem jest „Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami” (PKD 47.99.Z). W ramach przedmiotowej działalności Wnioskodawca zaopatruje salony fryzjerskie i kosmetyczne w profesjonalne artykuły i kosmetyki niezbędne w codziennym funkcjonowaniu tego typu podmiotów. Podatnik zamierza rozpocząć również działalność w zakresie wynajmu limuzyny, pozyskując klientów za pośrednictwem zaopatrywanych salonów fryzjerskich i kosmetycznych. Bardzo często bowiem potencjalni zainteresowani wynajmem tego typu pojazdów (np. nowożeńcy) rezerwują wizyty na specjalne okazje w ww. salonach z dużym, nawet kilkumiesięcznym, wyprzedzeniem, co pozwala na szybki i prosty dostęp do dużej liczby potencjalnych klientów. Mając na uwadze, iż ww. branże są ściśle ze sobą powiązane poprzez obsługę klientów mających imprezy okolicznościowe, usługa wynajmu pojazdów stanowi naturalne uzupełnienie oferty Wnioskodawcy i ma znaczne szanse powodzenia. W celu jej świadczenia Wnioskodawca zamierza nabyć w ramach leasingu operacyjnego pojazd BMW 5GT w wersji do przewozu VIP tj. zapewniającej maksymalną ilość miejsca i komfort podróżujących na tylnej kanapie i przeznaczyć go do wykorzystania na wynajem przez okres nie krótszy niż sześć miesięcy, przy czym poszczególne umowy najmu trwałyby najczęściej od jednego do kilku dni, tak że łączny okres trwania umów najmu przekroczyłby sześć miesięcy w trakcie eksploatacji pojazdu przez podatnika. Pomiędzy poszczególnymi okresami najmu Wnioskodawca poruszałby się pojazdem na umówione spotkania do potencjalnych klientów zainteresowanych wynajmem w celu jego prezentacji w ustalonych miejscach m.in. w salonach fryzjerskich i kosmetycznych, z których owi klienci korzystają. Mając na uwadze powyższe, pojazd będzie przeznaczony do najmu przez cały okres eksploatacji.

W uzupełnieniu Wnioskodawca wskazał że:

  1. faktury za leasing samochodu będą wystawiane na Wnioskodawcę tj. na wynajmującego;
  2. oddanie samochodu w najem będzie u Wnioskodawcy czynnością opodatkowaną podatkiem VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.(ostatecznie przedstawione w uzupełnieniu wniosku)

  1. Czy Wnioskodawcy - będzie przysługiwało prawo do odliczenia 100% kwoty podatku naliczonego VAT wynikającego z faktur dokumentujących raty leasingowe w związku z przeznaczeniem pojazdu na oddanie w odpłatne użytkowanie będące przedmiotem działalności Wnioskodawcy?
  2. W przypadku twierdzącej odpowiedzi na pytanie 1 - czy dla prawa do odliczenia podatku naliczonego będzie miało znaczenie, że przedmiotem części umów najmu będzie wynajem auta z kierowcą?

Zdaniem Wnioskodawcy, (ostatecznie przedstawionym w uzupełnieniu wniosku) zgodnie z art. 86a ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r. przy nabyciu samochodów osobowych kwotę podatku naliczonego stanowi 60% kwoty podatku określonej w fakturze nie więcej jednak niż łącznie 6 tys. zł. Przepis ten jednak na podstawie art. 86a ust. 3 ww. ustawy nie dotyczy przypadków, gdy odsprzedaż lub oddanie w odpłatne użytkowanie tych samochodów na podstawie umowy najmu dzierżawy, leasingu lub innych umów o podobnym charakterze stanowi przedmiot działalności.

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku przeznaczenia leasingowanych samochodów do wynajmu, dzierżawy itd. to podobnie jak w przypadku zakupu, podatnikowi przysługuje prawo odliczenia całej kwoty VAT wnikającej z faktur wystawionych przez leasingodawcę, przez cały okres obowiązywania umowy leasingu.

Zdaniem Wnioskodawcy, by skorzystać z prawa do odliczenia całej kwoty podatku naliczonego wynikającej z faktur dotyczących rat leasingowych, z treści obowiązujących przepisów nie wynika, że pojazd musi być fizycznie wynajęty w każdym dniu jego posiadania przez Wnioskodawcę, co jest wręcz w praktyce wynajmu limuzyn niemożliwe, a jedynie przeznaczony do najmu. Co więcej, nie jest konieczne wyłączne przeznaczenie pojazdu do najmu przez podatnika. Warto bowiem w tym miejscu zestawić przepisy aktualne z regulacjami obowiązującymi w tej materii do 31 grudnia 2013 r. oraz skierowanym do sejmu projektem nowelizacji ustawy o VAT. W świetle art. 3 ust. 2 pkt 7 obowiązujących do 31 grudnia 2013 r. przepisów ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym koniecznym było przeznaczenie pojazdu wyłącznie do wykorzystania na cele oddania w odpłatne używanie przez okres nie krótszy niż sześć miesięcy.

Zgodnie z projektem nowelizacji ustawy o VAT (art. 86a ust. 5) podatnik nie prowadzi ewidencji przebiegu potwierdzającej wykorzystanie wyłącznie do działalności gospodarczej w przypadku pojazdów przeznaczonych wyłącznie do oddania w odpłatne używanie. Obydwa ww. przepisy podkreślają wyłączne przeznaczenie do najmu, a contrario skoro w aktualnie obowiązujących przepisach nie użyto określenia wyłącznie, pojazdy mogą być również używane w ramach innych czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług np. dojazd do kontrahentów.

Dla skorzystania...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »