Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

22.04.2016

Odliczenie VAT od rat leasingowych zapłaconych w okresie zawieszenia działalności

Pytanie podatnika: Czy jeżeli Wnioskodawca zlikwiduje działalność gospodarczą bez jej wcześniejszego odwieszenia, to zachowuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego od rat leasingowych opłaconych w okresie zawieszenia działalności, zgodnie z art. 86 ustawy o VAT?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 16 lutego 2016 r. (data wpływu 19 lutego 2016 r.) uzupełnionym pismem z dnia 21 marca 2016 r. (data wpływu 25 marca 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zachowania prawa do odliczenia podatku naliczonego od rat leasingowych zapłaconych w okresie zawieszenia działalności - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 lutego 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • braku opodatkowania podatkiem VAT przekazania na cele prywatne samochodu wykupionego od leasingodawcy;
 • zachowania prawa do odliczenia podatku naliczonego od rat leasingowych zapłaconych w okresie zawieszenia działalności.

Wniosek uzupełniono pismem z dnia 21 marca 2016 r. (data wpływu 25 marca 2016 r.) o doprecyzowanie opisu sprawy, przeformułowanie pytania, oraz własne stanowisko w sprawie.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Działalność gospodarczą Wnioskodawca rozpoczął w dniu 19.12.2011 r., jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Przeważająca działalność gospodarcza to działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z).

W trakcie prowadzenia działalności gospodarczej występują okresy jej zawieszenia: od 01.07.2014 do 25.09.2014, od 30.09.2014 do 25.11.2014, od 28.11.2014 do 24.05.2015, od 28.05.2015 do nadal.

W dniu 21.12.2012 roku, czyli w trakcie prowadzenia przez Wnioskodawcę działalności Zainteresowany zawarł umowę leasingu operacyjnego na samochód osobowy - umowa zawarta na okres 35 miesięcy, wartość netto pojazdu - 33.739,84 zł, wartość brutto - 41.500,00 zł, suma ustalonych opłat w umowie leasingu pomniejszonych o podatek VAT odpowiadała co najmniej wartości początkowej samochodu. Samochód był przez Wnioskodawcę wykorzystywany do wykonywania czynności opodatkowanych.

W okresie od stycznia 2013 r. do marca 2014 r. Wnioskodawca odliczał podatek VAT naliczony od rat leasingowych w wysokości 60% nie więcej niż 6.000,00 zł, a od kwietnia 2014 r. do listopada 2015 r. Zainteresowany odliczał podatek naliczony w wysokości 50% (zgodnie z art. 86a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług).

Pomimo tego, iż w trakcie zawieszenia działalności gospodarczej Wnioskodawca nie wykonywał czynności opodatkowanych, zachował prawo do obniżenia kwot podatku należnego VAT o kwoty podatku naliczonego. Zgodnie z art. 14a ust. 4 ustawy z dnia 01.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca między innymi ma prawo wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów. Odliczenia podatku naliczonego dotyczyły między innymi rat leasingowych, do których Wnioskodawca podpisał umowę jeszcze przed zawieszeniem działalności gospodarczej i do której nie przysługiwało mu prawo do jej wypowiedzenia zgodnie z warunkami powyższej umowy.

W okresie zawieszenia działalności Wnioskodawca składał co miesiąc do Urzędu Skarbowego deklarację VAT-7, w których wykazywał nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia na następnym okres rozliczeniowy.

W listopadzie 2015 r. Zainteresowany wykupił samochód od leasingodawcy za wartość netto 337,40 zł, brutto 415,00 zł. Faktura za zakup samochodu została wystawiona na firmę Wnioskodawcy ….., NIP …... Leasingodawca nie mógł wystawić faktury na Wnioskodawcę jako na osobę prywatną.

Ponieważ po wykupie samochód nie jest i nie będzie wykorzystywany do wykonywania czynności opodatkowanych, faktura za jego zakup nie została ujęta w ewidencji VAT zakupu, nie został odliczony podatek VAT naliczony, samochód nie został wprowadzony do majątku firmy.

Najprawdopodobniej po upływie 24 miesięcy zawieszenia działalności gospodarczej będzie ona zlikwidowana. Na stanie firmy Wnioskodawcy znajduje się jeszcze wyposażenie, które zamierza przekazać na cele osobiste. W ostatniej deklaracji VAT-7 Zainteresowany wykaże podatek VAT należny od cen nabycia tych towarów, określonych w momencie dostawy tych towarów. Remanent na dzień likwidacji działalności gospodarczej będzie miał wartość 0,00 zł.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że:

 1. Wnioskodawca jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT.
 2. Działalność gospodarcza nie została zawieszona na z góry wskazany okres.
 3. W poniższych okresach zawieszenia działalności gospodarczej.
 4. od 01.07.2014 do 25.09.2014: w dniu 08.09.2014 Wnioskodawca sprzedał komputer należący do wyposażenia firmy czynność opodatkowana podatkiem VAT na terytorium kraju.
 5. od 30.09.2014 do 25.11.2014: Zainteresowany nie wykonywał czynności opodatkowanych podatkiem VAT na terytorium kraju.
 6. od 28.11.2014 do 24.05.2015: w styczniu 2015 Wnioskodawca sprzedał oprogramowanie Stanowiące wartość niematerialną i prawną firmy.
 7. 28.05.2015 do nadal: Wnioskodawca nie wykonywał czynności opodatkowanych podatkiem VAT na terytorium kraju.

W chwili obecnej na stanie firmy Zainteresowanego znajduje się wyposażenie, takie jak: komputery, monitory, program komputerowy, laptopy, iPad, przy nabyciu których odliczył podatek VAT naliczony. Jeśli Zainteresowany znajdzie nabywców zainteresowanych zakupem powyższego sprzętu, to można przyjąć, że będzie wykonywał czynności opodatkowane podatkiem VAT na terytorium kraju.

Jeśli nie uda się Wnioskodawcy sprzedać wyposażenia, to Wnioskodawca zamierza przed likwidacją działalności gospodarczej przekazać je nieodpłatnie na cele osobiste, co jest traktowane jako dostawa towarów (art. 7 ust. 2 ustawy o VAT) - czynność opodatkowana podatkiem VAT na terytorium kraju.

W okresach wymienionych poniżej, czyli

 

 • od 26.09.2014 do 29.09.2014 Wnioskodawca nie wykonywał czynności opodatkowanych podatkiem VAT na terytorium kraju. W tym okresie osiągnął przychód z tytułu świadczenia usług, dla których miejscem świadczenia było miejsce, w którym usługobiorca posiada siedzibę działalności gospodarczej (poza terytorium kraju), zgodnie z art. 28b ustawy o VAT.
 • od 26.11.2014 do 27.11.2014 Zainteresowany wykonywał czynności opodatkowane podatkiem VAT na terytorium kraju.
 • od 25.05.2015 do 27.05.2015 Wnioskodawca wykonywał czynności opodatkowane podatkiem VAT na terytorium kraju

W okresach pomiędzy odwieszeniem, a ponownym zawieszeniem działalności gospodarczej tj. 26-29.09.2014, 26-27.11.2014, 25-27.05.2015 Wnioskodawca wykorzystywał samochód, od którego podatek naliczony z tytułu rat leasingowych jest przedmiotem wniosku, do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Na obecną chwilę Zainteresowany nie jest w stanie stwierdzić, czy działalność będzie przez niego wznowiona po upływie okresu zawieszenia czy zlikwidowana. Natomiast na potrzeby tego wniosku można przyjąć wersję likwidacji działalności bez jej wcześniejszego odwieszenia.

Po ewentualnym wznowieniu działalności samochód będący przedmiotem wniosku będzie traktowany jako samochód prywatny wykorzystywany w działalności gospodarczej - dla podatku dochodowego od osób fizycznych będzie prowadzona ewidencja przebiegu pojazdu w celu zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodów. Natomiast podatek VAT naliczony od wydatków związanych z użytkowaniem samochodu prywatnego dla celów działalności gospodarczej będzie odliczany zgodnie z art. 86a ustawy o VAT, czyli 50% kwoty podatku.

Wydatki na raty leasingowe były poniesione w związku z czynnościami niezbędnymi do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów w myśl art. 14a ust. 4 pkt 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Umowę leasingu na samochód osobowy Wnioskodawca zawarł w dniu 21.12.2012, czyli jeszcze przed pierwszym zawieszeniem działalności gospodarczej. Zgodnie z warunkami powyższej umowy leasingowej nie przysługiwało mu prawo do jej wcześniejszego wypowiedzenia bądź rozwiązania.

Faktury z tytułu leasingu przedmiotowego samochodu w okresie zawieszenia działalności gospodarczej były wystawiane na firmę Wnioskodawcy ….., ….. NIP …...

Wnioskodawca prowadził zarówno działalność opodatkowaną podatkiem VAT, jak również świadczył usługi, dla których miejscem świadczenia było miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiadał siedzibę działalności gospodarczej - poza terytorium kraju (art 28b ust. 1 ustawy o VAT). Wnioskodawca nie planuje prowadzenia działalności zwolnionej z opodatkowania.

Zainteresowany nie opodatkował przekazania samochodu na cele prywatne.

Ponieważ po wykupie w listopadzie 2015 r. samochód nie miał być wykorzystywany do wykonywania czynności opodatkowanych, faktura za jego zakup nie została ujęta w ewidencji VAT zakupu, nie został odliczony podatek VAT naliczony, samochód nie został wprow...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »