Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

30.05.2012

Odliczenie VAT od paliwa odsprzedawanego pracownikom

Pytanie podatnika: Wnioskodawca posiada samochody służbowe przeznaczone dla pracowników. Nadwyżka wykorzystanego przez pracowników paliwa ponad ilość paliwa wynikającego ze składanych przez pracowników rozliczeń, traktowana jest jako paliwo wykorzystane do celów prywatnych, co skutkuje obciążeniem tych pracowników kosztem odpowiadającym wartości nierozliczonej nadwyżki. Bank dokonuje refaktury nadwyżki stosując podstawową 23% stawkę VAT. Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia w całości podatku VAT naliczonego z tytułu nabycia paliw do samochodów osobowych, w tej części, w której paliwa te są następnie odprzedawane pracownikom?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 08.03.2012 r. (data wpływu 12.03.2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od zakupionego przez Spółkę paliwa, które będzie odsprzedawane pracownikom, w ramach rozliczeń podróży innych niż służbowe - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12.03.2012 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od zakupionego przez Spółkę paliwa, które będzie odsprzedawane pracownikom, w ramach rozliczeń podróży innych niż służbowe.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Bank posiada samochody służbowe (w tym samochody osobowe oraz inne pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony) przeznaczone dla pracowników oraz agentów wykonujących obowiązki służbowe również poza stałymi miejscami wykonywania pracy, w tym siedzibą Banku oraz placówkami Banku.

Bank uregulował kwestie związane z użytkowaniem samochodów służbowych w opracowaniu „Zasady użytkowania samochodów służbowych” (dalej: „Zasady”). Zgodnie z Zasadami, osobami upoważnionymi do użytkowania samochodów są pracownicy Banku, pracownicy Banku. oraz agenci, tj. doradcy biznesowi świadczący usługi pośrednictwa na rzecz Banku (dalej łącznie: „pracownicy”). W związku z eksploatacją samochodów służbowych, pracownicy korzystają z kart paliwowych, dokonując bezgotówkowych transakcji zakupu paliwa na wybranych stacjach benzynowych.

Bank pragnąc wyegzekwować od pracowników terminowe raportowanie oraz rozliczanie się z wykonywanych jazd służbowych wprowadził zasadę, że nadwyżka wykorzystanego przez pracowników paliwa ponad ilość paliwa wynikającego ze składanych przez pracowników rozliczeń, traktowana jest jako paliwo wykorzystane do celów prywatnych, co skutkuje obciążeniem tych pracowników kosztem odpowiadającym wartości nierozliczonej nadwyżki. Intencją Banku jest zachowanie kontroli nad podróżami służbowymi pracowników oraz finansowaniem zakupów paliwa do samochodów służbowych, przy czym do posługiwania się kartami paliwowymi upoważnieni są wyłącznie pracownicy, którzy odbywają podróż służbową.

Zgodnie z Zasadami, pracownicy zobowiązani są do przedstawienia stosownego rozliczenia nabytego paliwa, które w zestawieniu z fakturą/fakturami otrzymanymi przez Bank od dostawcy paliwa pozwalają na ustalenie, czy dany użytkownik samochodu służbowego rozliczył całość zakupionego paliwa w terminie. Takie działanie, z uwagi na praktyczną niemożność ustalenia a priori dokładnej ilości paliwa niezbędnego do odbycia określonej podróży służbowej, ma na celu wyliczenie możliwie dokładnej ilości paliwa, która została faktycznie spożytkowana dla celów służbowych. Z drugiej strony działanie to ma charakter dyscyplinujący, co pozwala na bieżące rozliczanie wydatków na paliwo w jazdach służbowych bez konieczności korekty wstecznej wynikającej z nieterminowego raportowania przez pracowników.

Na podstawie tak dokonanych rozliczeń Bank obciąża pracowników wystawiając im faktury dokumentujące kwotę nierozliczonej nadwyżki. Bank dokonuje refaktury nadwyżki stosując podstawową 23% stawkę podatku od towarów i usług (dalej: „podatek VAT”). Kwotę wynikającą z takich faktur pracownicy pokrywają z własnych środków.

Z uwagi na fakt, iż - refakturując na pracowników kwoty wynikające z nadwyżek - Bank efektywnie dokonuje na rzecz pracowników odprzedaży paliwa, Bank powziął wątpliwość, co do obowiązku stosowania się do ograniczenia w odliczaniu podatku VAT naliczonego w związku z nabyciem paliwa do samochodów osobowych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w przedstawionym stanie faktycznym Bankowi przysługuje prawo do odliczenia w całości podatku VAT naliczonego z tytułu nabycia paliw do samochodów osobowych, w tej części, w której paliwa te są następnie odprzedawane pracownikom Banku?

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku, gdy paliwa są nabywane przez Bank i następnie odprzedawane pracownikom Banku, Bankowi przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z faktur dokumentujących zakup paliwa.

Zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 ze zm.; dalej: „ustawa o VAT”), podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy o VAT, kwotę podatku VAT naliczonego stanowi suma kwot podatku VAT określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Związek zakupu z czynnością podlegającą opodatkowaniu jest jednym z podstawowych warunków, które musi spełnić podatnik, aby mógł skorzystać z prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony. W analizowanym przypadku, w ocenie Banku, zachodzi taki związek, bowiem zakupione paliwo - w części podlegającej odprzedaży na rzecz pracowników - jest wykorzystywane przez Bank dla celów wykonywania czynności opodatkowany...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »