Odliczenie VAT od naprawy samochodu z OC sprawcy

Z uzasadnienia: Spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z bezgotówkową obsługą szkody na mocy zawartej umowy z ubezpieczycielem - z faktury dokumentującej naprawę pojazdu wystawionej przez warsztat naprawczy. Spółka jest bowiem czynnym podatnikiem VAT, jest nabywcą usługi naprawy samochodu, a naprawiony samochód wykorzystywany jest do celów działalności gospodarczej spółki, a więc do wykonywania czynności opodatkowanych. Nie jest istotne, że część kosztów naprawy (w kwocie netto) pokrywa ubezpieczyciel. Ponadto nie ma również znaczenia fakt, że koszty naprawy nie stanowią kosztów uzyskania przychodów spółki.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Katarzyna Radom, Sędziowie: Sędzia WSA Dagmara Dominik-Ogińska, Sędzia WSA Ewa Kamieniecka - sprawozdawca, Protokolant: Anna Terlecka, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 września 2013 r. w Wydziale I sprawy ze skargi A. spółka z o.o. z siedzibą we W. na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w P., działającego w imieniu Ministra Finansów z dnia 8 lutego 2013 r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług oddala skargę.

UZASADNIENIE

W dniu 12 listopada 2012 r. do Biura Krajowej Informacji Podatkowej w L. wpłynął wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego (wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej) złożony przez A. spółka z o. o. z siedzibą we W. w przedmiocie interpretacji art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j. t.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), dalej u.p.t.u. Z opisanego we wniosku stanu faktycznego wynika, że w dniu 4 lipca 2012 r. samochód osobowy będący własnością Spółki uległ wypadkowi drogowemu z winy kierowcy drugiego pojazdu. Naprawa nastąpiła w warsztacie, który posiadał umowę dotyczącą likwidacji szkód z tytułu odpowiedzialności cywilnej z firmą, w której był ubezpieczony sprawca wypadku. Warsztat dokonał kalkulacji kosztów naprawy, która została zaakceptowana przez firmę ubezpieczeniową. Likwidacja szkody miała nastąpić bezgotówkowo zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych. Po zakończeniu naprawy warsztat wystawił Spółce fakturę VAT. Firma ubezpieczeniowa wypłaciła warsztatowi sumę netto z faktury, również Spółce inne koszty też wypłaciła w kwocie netto. Firma ubezpieczeniowa tłumaczyła się tym, że Spółka jest podatnikiem VAT, więc może sobie odliczyć podatek. W odpowiedzi Spółka zwróciła się do firmy ubezpieczeniowej o natychmiastową zapłatę całości odszkodowania (netto plus VAT), ponieważ nie ma możliwości odliczenia samego VAT-u, gdyż w wyniku takiego postępowania doprowadzimy do uszczerbku wpływów do Skarbu Państwa (odliczenie nastąpiłoby z VAT-u należnego ze sprzedaży spółki.

Wobec powyższego Spółka zwróciła się z pytaniem, czy jest uprawniona do odliczenia podatku naliczonego w sytuacji wystawienia faktury w związku z bezgotówkową obsługą szkody na mocy zawartej umowy z ubezpieczycielem.

Przedstawiając własne stanowisko w sprawie, Spółka wskazała, że kosztów z tytułu pokrycia naprawy samochodu firmowego z OC sprawcy wypadku nie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu. Wydatek poniesiony przez przedsiębiorstwo może zostać wliczony do kosztów działalności gospodarczej, jeżeli został poniesiony w celu uzyskania przychodu lub zabezpieczenia jego źródła. Opłaty związane z naprawą samochodu z ubezpieczenia OC sprawcy nie spełniają tego warunku.

W odpowiedzi na wezwanie organu interpretacyjnego, Spółka wskazała, że jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT, a samochód służy do wykonywania czynności opodatkowanych VAT. Samochód wpisany jest do ewidencji środków trwałych i wykorzystywany jest do prowadzenia działalności na terenie całego kraju.

Minister Finansów, działając przez Dyrektora Izby Skarbowej w P., w interpretacji indywidualnej z dnia 8 lutego 2013 r. nr [...], uznał za nieprawidłowe stanowisko wnioskodawcy. Powołując się na treść art. 86 ust. 1 oraz art. 86 ust. 2 pkt 1 u.p.t.u., organ wskazał w uzasadnieniu interpretacji, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje tylko czynnym podatnikom podatku od towarów i usług oraz tylko w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają ścisły związek z czynnościami opodatkowanymi, tzn. następstwem ich jest określenie podatku należnego. Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, m. in. tego że zakupy będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych oraz nie wystąpienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 u.p.t.u. Stosownie do art. 88 ust. 4 u.p.t.u. obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »