Odliczenie podatku z faktur otrzymanych przed dniem rejestracji w VAT

Pytanie podatnika: Czy pomimo rejestracji dla potrzeb VAT od dnia 2 czerwca 2014 r. za okresy kwartalne Wnioskodawczyni może odliczyć podatek naliczony z faktur z dwóch poprzednich okresów rozliczeniowych, czyli IV kw. 2013 r. oraz I kw. 2014 r.? Czy rozliczenie podatku naliczonego z faktur przed datą rejestracji na potrzeby VAT Wnioskodawczyni może uwzględnić w rozliczeniu - deklaracji VAT-7 za II kw. 2014 r., bez konieczności aktualizowania VAT-R na dzień pierwszego wydatku i bez konieczności złożenia zaległych deklaracji za IV kw. 2013 r. i za I kw. 2014 r.?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 10 czerwca 2014 r. (data wpływu 18 czerwca 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur otrzymanych przed dniem rejestracji w podatku VAT - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 czerwca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur otrzymanych przed dniem rejestracji w podatku VAT.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

W dniu 2 czerwca 2014 r. zarejestrowała Pani działalność gospodarczą w zakresie usług weterynaryjnych, od tego dnia założyła Pani podatkową księgę przychodów i rozchodów, a także złożyła formularz rejestracyjny VAT-R, w którym wskazała „obowiązek podatkowy kwartalny od dnia 2 czerwca 2014 r.”. W związku z tym, że rozpoczęcie działalności gospodarczej w zakresie usług weterynaryjnych wymagało uzyskania niezbędnych pozwoleń np. SANEPID-u, a także adaptacji lokalu koniecznej do świadczenia powyższych usług, już od dnia 29 listopada 2013 r. ponosiła Pani wydatki, nie mając „założonej” działalności gospodarczej i nie będąc podatnikiem VAT. Łącznie wydatki przed uruchomieniem działalności wyniosły 26.490,77 zł, w tym 4.946,20 zł - VAT naliczony.

Odliczyła Pani podatek naliczony z faktur wystawionych na Pani imię i nazwisko, które dotyczą wydatków na uruchomienie działalności gospodarczej (remont lokalu) pomimo tego, że faktury są wystawione z datą kiedy nie była Pani jeszcze podatnikiem podatku VAT.

Podatnikiem stała się Pani z dniem 2 czerwca 2014 r., a pierwszą deklarację VAT złoży Pani za II kwartał. Podkreśla Pani, że zgodnie z art. 86 ust. 10 pkt 1 ustawy o VAT, ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego za kwartał, w którym otrzyma fakturę lub w dwóch kolejnych okresach rozliczeniowych, czyli w Pani przypadku w dwóch następnych kwartałach.

W drugim kwartale 2014 r. wykaże Pani podatek naliczony w łącznej kwocie 4.946 zł z faktur wstawionych w IV kwartale 2013 r. oraz I kwartale 2014 r.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

  1. Czy pomimo rejestracji dla potrzeb VAT od dnia 2 czerwca 2014 r. za okresy kwartalne może Pani odliczyć podatek naliczony z faktur na kwotę 4.946,20 zł wystawionych na Pani imię i nazwisko z dwóch poprzednich okresów rozliczeniowych, czyli IV kwartał 2013 r. oraz I kwartał 2014 r.?
  2. Czy rozliczenie podatku naliczonego z faktur przed datą rejestracji na potrzeby VAT może Pani uwzględnić w rozliczeniu - deklaracji VAT-7 za II kwartał 2014 r., bez konieczności aktualizowania VAT-R na dzień pierwszego wydatku, czyli 29 listopada 2013 r. i bez konieczności złożenia zaległych deklaracji za IV kwartał 2013 r. i za I kwartał 2014 r.?

Pani zdaniem, zgodnie z treścią art. 86 ust.1 ustawy o VAT podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim nabywane towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Natomiast kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych na fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług (art. 86 ust. 2 pkt 1), jeżeli wiązały się one z powstaniem obowiązku podatkowego.

Prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje podatnikowi podatku od towarów i usług, a zakupione towary są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Uważa Pani, że może odliczyć podatek naliczony z faktur wystawionych na Pani imię i nazwisko, które dotyczą wydatków ma uruchomienie działalności gospodarczej (remont lokalu) pomimo tego, że faktury są wystawione z datą kiedy nie była Pani jeszcze podatnikiem podatku VAT.

Podatnikiem stała się Pani z dniem 2 czerwca 2014 r. i złoży pierwszą deklarację VAT za II kwartał. Pani zdaniem, zgodnie z art. 86 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, ma Pani prawo do obniżenia kwoty podatku należnego za kwartał, w którym otrzymała fakturę lub w dwóch kolejnych okresach rozliczeniowych, czyli w tym przypadku w dwóch następnych kwartałach.

Uważa Pani, że w II kwartale 2014 r. może wykazać podatek naliczony w łącznej kwocie 4.946,00 zł z faktur wystawionych w IV kwartale 2013 r. oraz I kwartale 2014 r.

Ponadto uważa Pani, że nie musi aktualizować VAT-R i wskazywać obowiązku podatkowego z dniem 29 listopada 2013 r., ponieważ rozliczając faktury w II kwartale 2014, spełnia Pani warunek „rozliczenia vat-u” w dwóch kolejnych okresach rozliczeniowych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z dyspozycją art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), opodatkowaniu podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 2 cyt. Ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Podstawowe uprawnienie podatnika dotyczące obniżenia podatku należnego o podatek naliczony zawarte zostało w art. 86 ust. 1 ustawy, który stanowi, że w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2013 r., kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług, z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4. Natomiast od dnia 1 stycznia 2014 r. art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy stanowi, że kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Powyższe regulacje oznacz...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »