Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

07.08.2012

Odliczenie podatku VAT na podstawie orzeczenia sądowego

Pytanie podatnika: Podatnik będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą (jednoosobową) został pozwany przez powoda w cywilnym postępowaniu sądowym o zapłatę kwoty X tytułem łączącej strony umowy współpracy. Strony porozumiały się ugodą co do spłaty zobowiązań i podatnik uiścił ustaloną kwotę. Podatnik wystąpił do niego o nadesłanie mu faktury (faktur) będących podstawą jego zobowiązania, jednak otrzymał odpowiedź, że w ogóle takowy dokument nie został wystawiony i powód nie zamierza tego uczynić. Czy podatnikowi przysługuje prawo odliczenia VAT na podstawie wyroku sądowego?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 10 stycznia 2012 r. (data wpływu do tut. organu 13 stycznia 2012 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT na podstawie orzeczenia sądowego - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 stycznia 2012 r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT na podstawie orzeczenia sądowego.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Podatnik będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą (jednoosobową) został pozwany przez powoda w cywilnym postępowaniu sądowym o zapłatę kwoty 48.000 złotych tytułem łączącej strony umowy współpracy. Przedmiotem jej było wspólne prowadzenie przedsięwzięć budowlanych, poprzez wspólne wykorzystanie zasobów ludzkich i materiałowych, sprzętu, a każda strona partycypowała w równym stopniu (po 50%) w ewentualnych kosztach albo zyskach z prac. Na podstawie tej umowy powód wystawił jednak tylko fakturę na 6.100 złotych (którą podatnik uiścił), niemniej i bez żadnych innych dokumentów Sąd orzekł nakazem zapłaty o obowiązku zapłaty przez podatnika dochodzonej pozwem pozostałej części należności (48.000 zł.) - nie ujętej w żadnych fakturach wystawionych przez powoda. Wobec nieodebrania nakazu zapłaty i niewniesienia w konsekwencji sprzeciwu nakaz zapłaty uprawomocnił się. Strony porozumiały się ugodą co do spłaty zobowiązań i podatnik uiścił na rzecz powoda kwotę 40.000 złotych, a co wyczerpało całość roszczenia powoda. Podatnik wystąpił do niego o nadesłanie mu faktury (faktur) będących podstawą jego zobowiązania, jednak otrzymał odpowiedź, że w ogóle takowy dokument nie został wystawiony i powód nie zamierza tego uczynić, albowiem otrzymał już nakaz zapłaty, a następnie uzyskał od podatnika kwotę należności ustaloną ugodą.

Podatnik nie dokonał jak dotąd odliczenia podatku VAT od ww. kwoty należności, jak też nie ujął jej jako swój koszt uzyskania przychodu.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy podatnikowi przysługuje prawo odliczenia kwoty podatku VAT zawartej w kwocie brutto 48.000 złotych, zasądzonej wyrokiem sądowym należności na rzecz jego kontrahenta (powoda)?

Zdaniem Wnioskodawcy, orzeczenie Sądu w postaci nakazu zapłaty tworzy stan prawny pomiędzy stronami na wszelkich płaszczyznach prawa jakie się z nim wiążą. W szczególności - mimo braku dokumentu w postaci faktury - jeśli Sąd przesądza o zasadności roszczenia skierowanego przeciwko podatnikowi, to tym samym kreuje czy też potwierdza fakt powstania między stronami stosunku zobowiązaniowego w świetle prawa cywilnego z określonymi obowiązkami stron, w tym zapłaty umówionego wynagrodzenia z tytułu świadczenia usług. Konsekwentnie zatem należy również przyjąć, że podatnik staję się nabywcą usługi (towaru) wskutek zaistnienia takiego stosunku prawnego, zaś na gruncie ustawy o podatku VAT zostaje obciążony z tego tytułu podatkiem naliczonym wynikającym z odpłatnej dostawy czy odpłatnego świadczenia usług na jego rzecz, a który jako związany z wykonywaną przez niego działalnością gospodarczą w dziedzinie szeroko pojętego budownictwa podlega odliczeniu.

W omawianym zaś przypadku podatnik, w myśl umowy współpracy został obciążony przez powoda należnym mu wynagrodzeniem z tytułu wykonanej usługi i fakt ten ustalił Sąd. Wysokość zaś podatku VAT wynika wprost z jego orzeczenia (nakazu zapłaty), które zasądziło wobec niego konieczność zapłaty powodowi wartość jego wynagrodzenia wraz z podatkiem VAT (tj, 48.000 zł.). Wprawdzie art. 86 cyt. ustawy o podatku VAT stanowi o konieczności posiadania dokumentu uprawniającego do odliczenia podatku VAT, którym najczęściej jest faktura VAT, jednak orzeczenie sądowe mające powszechnie obowiązującą moc na terenie RP kreuje w ten sposób stan faktyczny i prawny, a zatem zbędne jest dodatkowo „potwierdzanie” wyroku Sądu dokumentem w postaci, np. faktury VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu ww. podatkiem, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez sprzedaż, zgodnie z art. 2 pkt 22 ustawy o VAT rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Pojęcie towaru ustawodawca zdefiniował w a...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »