Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

01.03.2016

Odliczanie VAT z e-faktur przechowywanych w formie papierowych wydruków

Pytanie podatnika: Czy faktury dotyczące zakupów dokonywanych przez Wnioskodawcę, wystawiane przez dostawców i otrzymywane przez Wnioskodawcę w dowolnym formacie elektronicznym, lecz przechowywane wyłącznie w formie ich papierowego wydruku spełniają wymogi ustawy o VAT, tj. czy dają Spółce prawo do obniżania kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wykazanego w tych fakturach?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 28 października 2015 r. (data wpływu 3 listopada 2015 r.), uzupełnionym pismem z 22 stycznia 2016 r. (data wpływu 28 stycznia 2016 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur otrzymanych w dowolnym formacie elektronicznym, lecz przechowywanych wyłącznie w formie papierowych wydruków - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 listopada 2015 r. wpłynął ww. wniosek, o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur otrzymanych w dowolnym formacie elektronicznym, lecz przechowywanych wyłącznie w formie papierowych wydruków.

Wniosek został uzupełniony pismem z 22 stycznia 2016 r. (data wpływu 28 stycznia 2016 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 11 stycznia 2016 r. znak: IBPP2/4512-936/15/MG.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe (doprecyzowane w ww. piśmie z 22 stycznia 2016 r.):

Wnioskodawca, Spółka, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej otrzymuje od kontrahentów faktury VAT w formie papierowej. W celu usprawnienia przepływu faktur Wnioskodawca rozważa możliwość przyjmowania faktur wystawianych i otrzymywanych w dowolnym formacie elektronicznym za pośrednictwem poczty elektronicznej, a szczególnie w formacie PDF.

Każdemu dostawcy oferującemu możliwość wystawiania i przesyłania faktur elektronicznych Wnioskodawca udzieli pisemnej akceptacji ze wskazaniem swojego adresu e-mail dedykowanego do przyjmowania faktur elektronicznych.

Faktury wystawione i otrzymane w formacie elektronicznym będą następnie przez upoważnionego pracownika Spółki sprawdzone pod względem autentyczności ich pochodzenia, wydrukowane, sprawdzone pod względem integralności treści i czytelności oraz zarejestrowane w dzienniku podawczym (odnotowanie daty otrzymania). Następnie faktury takie będą sprawdzane pod względem formalnym i merytorycznym, co zapewni ich powiązanie z faktycznie zaistniałymi zdarzeniami oraz zatwierdzane do ujęcia w księgach rachunkowych Spółki przez osobę upoważnioną. Faktury te otrzymane przez Spółkę w formacie elektronicznym będą przechowywane wyłącznie w formie papierowego wydruku, w sposób określony w art. 112 oraz w art. 112a ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług.

Formaty elektroniczne faktur, w których zostały one otrzymane przez Spółkę nie będą przechowywane. Na podstawie ww. papierowych wydruków otrzymanych faktur elektronicznych Spółka będzie dokonywać odliczenia podatku VAT naliczonego zgodnie z ogólnie obowiązującymi regułami w tym zakresie.

Opis zdarzenia przyszłego został uzupełniony ww. pismem z 22 stycznia 2016 r. o następujące informacje:

1. Wnioskodawca (Spółka) będzie zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.
2. Towary i usługi, które Wnioskodawca będzie nabywał, udokumentowane fakturami opisanymi we wniosku, będą wykorzystywane do wykonywania przez Wnioskodawcę czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.
3. Wnioskodawca dołoży wszelkiej staranności, by procedura przyjmowania, otrzymywania wystawionych przez kontrahentów faktur w formie elektronicznej, przechowywanych przez Wnioskodawcę w formie papierowego wydruku zapewniła autentyczność pochodzenia, integralność i czytelność faktur od momentu wystawienia do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. I tak:

 1. Aby zapewnić autentyczność pochodzenia faktury, przez co rozumie się pewność co do tożsamości dokonującego dostawy towarów lub usługodawcy albo wystawcy faktury Wnioskodawca udzielając dostawcy swojej pisemnej akceptacji na przesyłanie faktur elektronicznych uzyska od tego dostawcy pisemny dokument podpisany przez osoby upoważnione przez dostawcę, z którego będzie wynikał adres poczty elektronicznej, z którego dany dostawca będzie przesyłał Wnioskodawcy wystawiane przez siebie faktury. Upoważniony pracownik Wnioskodawcy, sprawdzając autentyczność pochodzenia danej faktury będzie weryfikował adres poczty elektronicznej, z którego dana faktura została wysłana. Faktury otrzymane z innych adresów poczty elektronicznej niż określone w stosownych dokumentach nie będą przyjmowane.Wyjątek od reguły opisanej powyżej będą stanowiły sytuacje, gdy Wnioskodawca będzie składał zamówienie na portalu internetowym dostawcy i bezpośrednio z tego portalu będzie pobierał fakturę. Wielu dostawców sprzedających swoje produkty w internecie oferuje wyłącznie taki sposób fakturowania. W takiej sytuacji Wnioskodawca będzie mógł zapewnić autentyczność pochodzenia faktury wyłącznie poprzez jej skonfrontowanie z wydrukiem złożonego zamówienia i ewentualnym otrzymanym od dostawcy potwierdzeniem jego realizacji.
 2. Aby zapewnić integralność treści faktury co oznacza, że w fakturze nie zmieniono danych, które powinna zawierać faktura Wnioskodawca:
  1. utworzy specjalny adres poczty elektronicznej dedykowany wyłącznie otrzymywaniu faktur elektronicznych,
  2. zabezpieczy dostęp do w/w adresu poczty elektronicznej hasłami i przydzieli je wyłącznie upoważnionym pracownikom,
  3. upoważniony pracownik dokonując odbioru i wydruku faktury elektronicznej będziezobowiązany do sprawdzenia integralności danych zawartych w otrzymanej od dostawcy fakturze elektronicznej z danymi zawartymi na jej wydruku i potwierdzenia tego faktu swoim podpisem na wydrukowanej fakturze.
 3. Organom podatkowym lub organom kontroli skarbowej na ich żądanie zostanie zapewniony niezwłoczny dostęp do faktur, jednakże wyłącznie do papierowych wydruków tychże faktur, z uwagi na fakt, iż ich formaty elektroniczne nie będą przechowywane;
 4. Faktury będą przechowywane w podziale na okresy rozliczeniowe, w sposób zapewniający łatwe ich odszukanie, łącznie z pozostałymi fakturami otrzymywanymi przez Wnioskodawcę w formie papierowej;
 5. Wydruki faktur elektronicznych będą dokładnym i kompletnym odzwierciedleniem otrzymanych faktur elektronicznych.

W związku z powyższym zadano następ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »