Odliczanie VAT w przypadku deklaracji kwartalnych

Pytanie podatnika: Czy w sytuacji, gdy Spółka wybierze metodę rozliczania podatku VAT za okresy kwartalne i nie dokona obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego w rozliczeniu za kwartał, w którym powstało prawo do odliczenia na podstawie art. 86 ust. 10 ustawy o VAT, będzie uprawniona do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych kwartałów kalendarzowych (tj. okresów rozliczeniowych), na podstawie art. 86 ust. 11 ustawy o VAT?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 2 października 2012 r. (data wpływu 8 października 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych kwartałów rozliczeniowych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 października 2012 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych kwartałów rozliczeniowych.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Przedmiotem prowadzenia działalności Spółki jest sprzedaż i dystrybucja energii elektrycznej, sprzedaż oleju napędowego, świadczenie usług elektroenergetycznych oraz wykonywanie usług budowlanych.

W związku z planowanymi zmianami w zakresie przyjętych zasad rozliczania podatku od towarów i usług, Spółka do dnia 26 listopada 2012 r. zamierza powiadomić naczelnika urzędu skarbowego o wyborze kwartalnego rozliczenia podatku od towarów i usług (dalej: „podatek VAT”) i w tym celu złożyć zgłoszenie aktualizacyjne VAT-R.

Spółka, począwszy od czwartego kwartału 2012 r., planuje skorzystać z możliwości wyboru metody rozliczania podatku VAT za okresy kwartalne (Spółka nie jest małym podatnikiem w rozumieniu ustawy o VAT) i w związku z tym stosownie do art. 99 ust. 3 ustawy o VAT w razie wyboru tej metody będzie składać deklaracje na podatek od towarów i usług za okresy kwartalne (VAT-7D, dalej: „deklaracje podatkowe” lub „deklaracje dla podatku od towarów i usług), do 25 dnia miesiąca następującego po danym kwartalnym okresie rozliczeniowym.

W związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, Spółka nabywa towary oraz usługi od podmiotów gospodarczych, mających siedzibę w kraju oraz za granicą. Zawierane transakcje dotyczą przykładowo nabywania: energii elektrycznej, usługi dystrybucji energii elektrycznej, usług budowlanych realizowanych na terytorium Polski, licencji do oprogramowania komputerowego, części do pojazdów trakcyjnych, etc. Z tytułu nabycia towarów lub usług od podmiotów gospodarczych, mających siedzibę w kraju, Spółka otrzymuje faktury VAT z wykazaną kwotą podatku VAT. Natomiast, z tytułu nabycia towarów lub usług od podmiotów gospodarczych mających siedzibę za granicą, Spółka rozpoznaje wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów albo import towarów albo import usług, czego konsekwencją jest rozliczenie przez Spółkę podatku VAT należnego oraz podatku VAT naliczonego od transakcji.

Z uwagi na fakt, że nabywane przez Spółkę towary i usługi służą prowadzeniu przez Spółkę działalności gospodarczej oraz są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, Spółka dokonuje obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego.

W Spółce mogą zaistnieć sytuacje, w których pomimo przysługiwania Spółce prawa do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego, w deklaracji podatkowej za dany kwartał, Spółka nie skorzysta z prawa do odliczenia. Przykładowo, Spółka w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, nabywa części zamienne do pojazdu trakcyjnego i otrzymuje fakturę VAT (z wykazaną kwotą podatku VAT) w pierwszym miesiącu kwartału „y”. Spółka nie dokonuje obniżenia kwoty podatku VAT należnego o podatek VAT naliczony, wykazany w otrzymanej fakturze VAT, w deklaracji podatkowej za kwartał „y”. Spółka dokona obniżenia kwoty VAT należnego o kwotę VAT naliczonego, wykazanego w fakturze VAT, dopiero w deklaracji podatkowej za kwartał „y+l” albo za kwartał „y+2”.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w sytuacji, gdy Spółka wybierze metodę rozliczania podatku VAT za okresy kwartalne i nie dokona obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego w rozliczeniu za kwartał, w którym powstało prawo do odliczenia na podstawie art. 86 ust. 10 ustawy o V...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »