Odliczanie VAT od wydatków na motocykl

Pytanie: Czy przysługuje pełne (100%) prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT z tytułu wydatków ponoszonych w związku z nabyciem, użytkowaniem na podstawie umowy leasingu, nabyciem paliwa i eksploatacją motocykli typu cross, które nie posiadają homologacji, nie podlegają rejestracji, nie mają wbudowanego licznika przebiegu pojazdu i nie mogą być użytkowane na drogach publicznych, na ogólnych zasadach uregulowanych w art. 86 ustawy o podatku od towarów i usług?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 14 czerwca 2018 r. (data wpływu 15 czerwca 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego przy leasingu/nabyciu motocykli typu cross oraz od wydatków związanych z ich utrzymaniem – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 czerwca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego przy leasingu/nabyciu motocykli typu cross oraz od wydatków związanych z ich utrzymaniem.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Od dnia 18 września 2015 r. prowadzi Pan jednoosobową działalność gospodarczą, w ramach której jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT. W ramach działalności wykonuje Pan wyłącznie czynności opodatkowane. Wpis widniejący w centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (CEIiG) jako przeważającą działalność zgodnie z kodem PKD 45.40.Z wskazuje na sprzedaż hurtową i detaliczną motocykli, ich naprawę i konserwację oraz sprzedaż hurtową i detaliczną części i akcesoriów do nich.

Od 2016 r. głównym zakresem działalności jest sprzedaż części i akcesoriów do motocykli, w tym również kasków, odzieży i obuwia przeznaczonych dla użytkowników motocykli.

W dniu 7 lutego 2017 r. zawarł Pan jako przedsiębiorca umowę leasingu operacyjnego na motocykl typu cross. Motocykl ten nie posiada homologacji, nie podlega rejestracji, nie ma wbudowanego licznika przebiegu pojazdu. Motocykl typu cross może być użytkowany wyłącznie na specjalnie do tego celu przeznaczonych torach motocrossowych. Motocykl użytkowany w ramach umowy leasingu jest wykorzystywany wyłącznie w celach reklamowych firmy, tzn. jest oznaczony logo i danymi Pana firmy i umożliwia rozpowszechnienie marki firmy bezpośrednio wśród potencjalnej grupy klientów podczas imprez sportowych. Zastosowanie tego typu reklamy pozwala dotrzeć do użytkowników motocykli, którzy są przeważającą grupą nabywców sprzedawanych przez Pana towarów.

W 2018 r. podjął Pan również decyzję o wprowadzeniu motocykli typu cross do sprzedaży. W dniu 4 czerwca 2018 r. zakupił Pan motocykl typu cross Kawasaki KX250F, który w początkowej fazie użytkowania ma służyć jako motocykl testowy dla potencjalnych klientów do wykonania jazdy testowej, a następnie, po pewnym czasie ma podlegać dalszej odsprzedaży. W związku z tym, że jak opisano wyżej, motocykl ten nie posiada homologacji, nie podlega rejestracji, nie ma wbudowanego licznika przebiegu pojazdu, nie może być użytkowany na drogach publicznych i nie ma możliwości prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu powstała wątpliwość co do prawidłowości rozliczenia VAT i podstawy prawnej odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego z tytułu zakupu i użytkowania tego typu motocykli.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy przysługuje pełne (100%) prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT z tytułu wydatków ponoszonych w związku z nabyciem, użytkowaniem na podstawie umowy leasingu, nabyciem paliwa i eksploatacją motocykli typu cross, które nie posiadają homologacji, nie podlegają rejestracji, nie mają wbudowanego licznika przebiegu pojazdu i nie mogą być użytkowane na drogach publicznych, na ogólnych zasadach uregulowanych w art. 86 ustawy o podatku od towarów i usług?

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej ustawa VAT), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Zgodnie z powyższym przepisem, prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje czynnym podatnikom VAT w przypadku ponoszenia wydatków mających związek z czynnościami opodatkowanymi. Zatem dokonanie zakupu towarów i usług, które podatnik wykorzystuje wyłącznie do wykonywania czynności opodatkowanych, pozwala na pełne odliczenie podatku naliczonego VAT wynikającego z otrzymanej faktury dokumentującej ten zakup.

Ustawa VAT w art. 86a reguluje również kwestię odliczenia VAT w przypadku wydatków ponoszonych w związku z użytkowaniem pojazdów samochodowych. Definiując pojęcie pojazdy samochodowe ustawodawca odwołał się natomiast do przepisów o ruchu drogowym. Zgodnie z art. 2 pkt 34 ustawy VAT: ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o pojazdach samochodowych - rozumie się przez to pojazdy samochodowe w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »