Odliczanie VAT od wydatków na motocykl

Pytanie podatnika: Czy w sytuacji kiedy Wnioskodawca dokona zakupu motocykla klasyfikowanego wg PKWiU, który będzie motocyklem, a nie samochodem czy pojazdem samochodowym, będzie miał prawo do pełnego odliczenia VAT od jego zakupu oraz kosztów: paliwa do jego napędu, przeglądów technicznych oraz zakupu części zamiennych związanych z jego eksploatacją?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 7 marca 2016 r. (data wpływu 8 marca 2016 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w pełnej wysokości z tytułu nabycia motocykla oraz wydatków związanych z nabyciem paliwa wykorzystywanego do napędu tego motocykla, oraz przeglądów technicznych i części związanych z jego eksploatacją - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 marca 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w pełnej wysokości z tytułu nabycia motocykla oraz wydatków związanych z nabyciem paliwa wykorzystywanego do napędu tego motocykla, oraz przeglądów technicznych i części związanych z jego eksploatacją.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jestem zarejestrowanym czynnym płatnikiem podatku VAT. Prowadzi działalność w całej Polsce, miejsce zamieszkania jest tylko siedzibą prowadzenia działalności. Działalność polega przede wszystkim na świadczeniu usług pośrednictwa w sprzedaży. Dzięki szerokiej znajomości rynku dostawców oraz potencjalnych odbiorców świadczyć może usługi dla jednych i drugich. Praca polega na ciągłym komunikowaniu się z ludźmi, wielu spotkaniach oraz podróżach służbowych. Aby przez dużą część roku podróże były szybsze oraz tańsze, zamierza zakupić na firmę motocykl, który byłby narzędziem pracy. Motocykl poza okresami wyjazdów firmowych będzie garażowany w miejscu siedziby prowadzenia działalności gospodarczej. Wnioskodawca nie zatrudnia pracowników i motocykl nie byłby użytkowany przez inną osobę niż tylko Wnioskodawca.

Wnioskodawca zaznacza, że motocykl byłby wykorzystywany zarówno do działalności gospodarczej jak i celów prywatnych. Motocykl oczywiście będzie podlegał rejestracji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 ze zm.)

Dla motocykla nie zamierza prowadzić ewidencji przebiegu zawierającej dane, o których mowa w art. 86a ust 7 ustawy. Nie będzie składał do naczelnika urzędu skarbowego informacji o wyłącznym wykorzystaniu motocykla do działalności gospodarczej (VAT-26).

Dzięki takiemu środkowi transportu jak motocykl, który ma wiele przewag nad samochodem (mobilność w ruchu miejskim, niższe koszty eksploatacji itp.) działalność gospodarcza Wnioskodawcy będzie efektywniejsza i ma on szansę zwiększyć przychody, co poskutkuje płaceniem wyższych podatków - zatem Budżet Państwa na tym również skorzysta. Aby zdecydować się na zakup motocykla jako narzędzia prowadzenia działalności gospodarczej Wnioskodawca musi mieć jasność związaną z kosztami podatkowymi dotyczącymi tego pojazdu. Chodzi o odliczenie VAT od samego motocykla, jak i VAT od paliwa i VAT od innych kosztów eksploatacyjnych, takich jak przeglądy, części zamienne.

Przepisy o VAT nie zawierają wprost ograniczenia w odliczaniu pełnego podatku VAT przy nabyciu motocykli i paliwa do ich napędu. Ograniczenia odnoszą się jedynie do „samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych”. Analizując interpretacje urzędów skarbowych widać, że istnieje w tej kwestii rozbieżność pomiędzy poszczególnymi urzędami, bowiem część z nich klasyfikując motocykl sięga do definicji z ustawy „prawo o ruchu drogowym”, a część urzędów dokonuje bardziej uzasadnionej klasyfikacji statystycznej wg PKWiU. Właśnie wg takiej klasyfikacji będzie motocykl sklasyfikowany na fakturze zakupu, zatem Wnioskodawca dokona zakupu motocykla a nie samochodu czy pojazdu samochodowego.

Reasumując stan aktualny - zakup motocykla jest uzależniony od Państwa interpretacji. Tylko uznanie w interpretacji Izby Skarbowej motocykla za motocykl zgodnie z PKWiU (symbol w PKWiU 35.4.1) i pozwolenie Wnioskodawcy na pełne odliczenie VAT spowoduje zakup i przyczyni się do zwiększenia efektywności działalności Wnioskodawcy.

Koszt zakupu motocykla będzie wynosił w kwocie brutto: między 30 a 50 tys. PLN (musi być to motocykl przystosowany do długich podróży). Średnie miesięczne koszty utrzymania nie powinny wynosić więcej niż 1400 PLN/miesiąc brutto.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w sytuacji kiedy Wnioskodawca dokona zakupu motocykla klasyfikowanego wg PKWiU, który będzie motocyklem, a nie samochodem czy pojazdem samochodowym, będzie miał prawo do pełnego odliczenia VAT od jego zakupu oraz kosztów: paliwa do jego napędu, przeglądów technicznych oraz zakupu części zamiennych związanych z jego eksploatacją?

Wnioskodawca podkreślił, że dokona zakupu motocykla sklasyfikowanego wg PKWiU: 35.4.1, co potwierdzi faktura VAT oraz w Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT), będzie on w kategorii 740 motocykle.

Stanowisko Wnioskodawcy:

W części zawierającej opis zdarzenia Wnioskodawca wspomniał o różnych interpretacjach urzędów skarbowych związanych z klasyfikacją motocykli. Osobiście z całą stanowczością zgadza się z interpretacją tych urzędów skarbowych, które używają logicznej, ale też prawidłowej klasyfikacji, odnosząc się do Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU), gdzie motocykle i samochody zaklasyfikowane są do zupełnie innych działów i motocykle posiadają symbol w PKWiU 35.4.1

Przykładem takiej interpretacji prezentuje Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie (1.04.2010 - IPPP2/443-86/10-2/MM), wg której „przedsiębiorca może odliczyć VAT w całości od zakupu motocykla, paliwa do niego, gdy wykorzystuje pojazd w prowadzonej działalności gospodarczej”.

Poniżej kilka punktów potwierdzających stanowisko Wnioskodawcy wyrażone w ostatnich zdaniach zawartych w pozycji nr 82 (w tej rubryce):

  1. Ustawa o podatku VAT stanowi wprost, że „towary identyfikuje się na podstawie przepisów o statystyce publicznej”. Taki zapis nakazuje odniesienie się do PKWiU. Motocykl tam jest motocyklem, którego nie dotyczą żadne ograniczenia w odliczeniu VAT (nie jest samochodem ani pojazdem samochodowym, których ograniczenia dotyczą).
  2. Prowadząc Książkę Przychodów i Rozchodów, czyli księgowość przeznaczoną na cele podatkowe, w Klasyfikacji środków Trwałych w kategorii 740 mamy „motocykle”, a w kategorii 741 mamy „samochody osobowe”. Znów KŚT jasno klasyfikuje i oddziela samochód i motocykl.
  3. Uznawanie motocykla za pojazd samochodowy i ograniczanie pełnego odliczenia VAT od niego jest „naciąganiem” przepisów na niekorzyść podatnika/przedsiębiorcy. Wszelkie przesłanki wskazują, że podatnik ma pełne prawo do odliczenia 100% VAT od zakupu motocykla i paliwa do jego napędu i nie ma w tym względzie żadnych wymogów dodatkowych, jak choćby wyłączne wykorzystywanie motocykla do celów działalności gospodarczej (jak to jest w przypadku samochodów).

Reasumując: stanowisko Wnioskodawcy w sprawie: ma prawo do pełnego odliczenia VAT od zakupu motocykla oraz kosztów paliwa do jego napędu, przeglądów technicznych oraz zakupu części zamiennych w razie potrzeby. Przy czym pełne odliczenie podatki VAT od zakupu motocykla i paliwa do jego napędu nie wymaga od Wnioskodawcy prowadzenia żadnych ewidencji oraz składania deklaracji, że motocykl będzie wykorzystywany wyłącznie do prowadzenia działalności gospodarczej. W przypadku motocykli nie wymaga spełnienia takich warunków żadne prawo w Polsce.

Ograniczenia dotyczące odliczenia maksymalnie 50% VAT dotyczą samochodów, a nie motocykli. Wnioskodawca nie zgadza się z klasyfikowaniem motocykla, jako pojazdu samochodowego przyjmując prawo o ruchu drogowym. Przy obrocie towarami oraz do celów fiskalnych stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług gdzie motocykl „motocykle”. W związku z powyższym, dokonując zakupu motocykla sklasyfikowanego wg PKWiU: 35.4.1, co potwierdzi faktura VAT oraz w Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT), będzie on w kategorii 740 - „motocykle”. Motocykle nie mają w świetle powyższych klasyfikacji ograniczeń w odliczaniu podatku VAT.

Wnioskodawca liczy na to, że Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach potwierdzi jego stanowisko i pozwoli mu efektywniej wykonywać działalność gospodarczą.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r., o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, ze zm.), zwanej dalej us...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »