Od 2023 r. pracownicy będą automatycznie zapisani do PPK

Pierwszy tzw. autozapis nastąpi w 2023 roku, a kolejne będą mieć miejsce co 4 lata. Autozapis nie będzie dotyczył wyłącznie uczestników PPK, którzy - składając deklarację o rezygnacji - zaprzestali finansowania wpłat do PPK, ale także osób zatrudnionych, które nigdy nie zostały uczestnikami PPK. Natomiast osoba zatrudniona, która złożyła podmiotowi zatrudniającemu deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK przed zawarciem w jej imieniu umowy o prowadzenie PPK, będzie objęta tzw. ponownym autozapisem do PPK.

Interpelacja nr 34428 do ministra rozwoju i technologii w sprawie możliwości ponownego przystąpienia do programu pracowniczych planów kapitałowych (PPK) oraz uczestnictwa w programie osób, które złożyły deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat przed zawarciem w ich imieniu umowy o prowadzenie PPK

Szanowna Pani Minister,

wprowadzenie pracowniczych planów kapitałowych było jedną istotniejszych reform polskiego systemu emerytalnego. Jednak po wielu problemach z wdrożeniem PPK, sprzecznych interpretacjach dotyczących stosowania przepisów oraz w związku z nieufnością obywateli do rządowych projektów okazało się, że skala oszczędzających jest znacznie mniejsza niż oczekiwano. Szansą na podniesienie poziomu partycypacji może być ponowna możliwość zapisu do PPK, który ma zostać przeprowadzony w pierwszej połowie 2023 roku.

Wobec tego zwracam się o odpowiedź na następujące pytania:

 1. Ile osób przystąpiło do PPK i oszczędza w tej formie wedle stanu na 30 czerwca 2022 roku?
 2. Ile osób zrezygnowało z oszczędzania w ramach PPK w całym okresie ich istnienia?
 3. Ilu pracodawców, którzy byli obowiązani, nie wdrożyło PPK?
 4. Jaka jest wartość aktywów zgromadzonych w PPK na dzień 30 czerwca 2022 roku?
 5. Jakie grupy osób zatrudnionych podmioty zatrudniające mają poinformować o ponownym wnoszeniu wpłat do PPK w rozumieniu art. 23 ustawy o PPK (tzw. ponowy zapis)? Jak duża jest to grupa osób?
 6. Jak należy rozumieć zawarte w przepisach pojęcie „uczestników PPK, którzy złożyli deklarację o rezygnacji”?
 7. Zważając na różne definicje pojęć „osoby zatrudnione” oraz „uczestnicy PPK”, chciałabym zapytać, czy rząd posiada świadomość, że obowiązek poinformowania o ponownym wnoszeniu wpłat do PPK dotyczy tylko „uczestników PPK”, czyli osób fizycznych, które ukończyły 18. rok życia, w imieniu i na rzecz których podmiot zatrudniający zawarł umowę z instytucją finansową o prowadzenie PPK?
 8. Czy w opinii rządu jest to niewłaściwe sformułowanie użyte w przepisach ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych?
 9. Czy rząd planuje zmianę przepisów PPK, aby objąć tzw. ponownym zapisem także osoby, które nie są uczestnikami PPK i nigdy nie miały statusu uczestnika PPK, gdyż zrezygnowały z oszczędzania jeszcze przed zawarciem umowy o prowadzenie PPK?
 10. Jakie działania promujące ponowny zapis do PPK są planowane i przez kogo oraz kiedy będą podejmowane?

 

Posłowie:
Joanna Frydrych, Zofia Czernow, Mirosława Nykiel

Krosno, 5 lipca 2022 r.

 

Odpowiedź na interpelację nr 34428 w sprawie możliwości ponownego przystąpienia do programu pracowniczych planów kapitałowych (PPK) oraz uczestnictwa w programie osób, które złożyły deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat przed zawarciem w ich imieniu umowy o prowadzenie PPK

Szanowna Pani Marszałek,

odpowiadając na interpelację poselską nr 34428 Pani Poseł Joanny Frydrych wraz z grupą posłów z dnia 7 lipca 2022 r., w sprawie możliwości ponownego przystąpienia do programu pracowniczych planów kapitałowych (PPK) oraz uczestnictwa w programie osób, które złożyły deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat przed zawarciem w ich imieniu umowy o prowadzenie PPK przedstawiam stanowisko Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

Pytanie 1. Ile osób przystąpiło do PPK i oszczędza w tej formie wedle stanu na 30 czerwca 2022 roku?

Zgodnie z danymi z ewidencji PPK, na dzień 30 czerwca 2022 r., w programie uczestniczyło 2 395 508 osób. Stale przybywa uczestników PPK. Przykładowo, według stanu na 14 czerwca 2021 r., po zakończeniu wdrożenia programu PPK, było ponad 2,30 mln uczestników PPK, a na 20 lipca 2022 r. jest ich ok. 2,42 mln. Przez nieco ponad rok przybyło zatem blisko 120 tys. uczestników PPK.

Pytanie 2. Ile osób zrezygnowało z oszczędzania w PPK w całym okresie istnienia PPK?

Zgodnie z danymi z ewidencji PPK, według stanu na 30 czerwca 2022 r., z możliwości oszczędzania w PPK skorzystało blisko 2,40 mln osób, a liczba „aktywnych” rachunków PPK (czyli takich, na które dokonywane są wpłaty do PPK) wynosi ok. 2,67 mln. Liczba 638 910 uczestników PPK nie ma &bdqu...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »