Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Podatek VAT i akcyza - zagadnienia ogólne

18.05.2016

Obrót znakami towarowymi a VAT 

Na znak towarowy, czyli oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli nadaje się ono do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa, stosownie do postanowień ustawy z 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 1410, z późn. zm.), może zostać udzielone prawo ochronne. Podmiot, który uzyskał takie prawo, ma możliwość wyłącznego używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Prawo ochronne na znak towarowy jest zbywalne i podlega dziedziczeniu. W przypadku gdy dojdzie do takiej transakcji, wiążą się z tym określone konsekwencje podatkowe, w tym także te wynikające z ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r., nr 177, poz. 1054, z późn. zm., dalej: ustawa o VAT). Aby jednak uznać, że daną czynność należy opodatkować podatkiem od towarów i usług, trzeba przenalizować, czy:

  • mieści się ona w katalogu czynności opodatkowanych VAT,
  • podmiot dokonujący transakcji działa w charakterze podatnika VAT,
  • możliwe jest skorzystanie z przewidzianego w ustawie zwolnienia z VAT.

Prawa ochronne na znaki towarowe a katalog czynności opodatkowanych VAT

W katalogu czynności, które podlegają opodatkowaniu, zawartym w art. 5 ust. 1 ustawy o VAT, prawa majątkowe nie są wprost wskazane. Zawierają się one jednak w pojęciu „usługi”. Stosownie bowiem do postanowień art. 8 ust. 1 ustawy o VAT przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów, w tym również między innymi przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej.

W rezultacie zbycie prawa ochronnego na znak towarowy rozumiane jest jako świadczenie usługi. Jeśli transakcja ta ma charakter odpłatny, to w oparciu o art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT podlega również opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Jednocześnie wskazać należy, że niekiedy także nieodpłatne świadczenie usług może wiązać się z koniecznością opodatkowania tej czynności. Zgodnie bowiem z art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT za odpłatne (a co za tym idzie – opodatkowane) świadczenie usług uznaje się nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

Oznacza to, że w sytuacji gdy dochodzi do nieodpłatnego świadczenia usługi, należy wziąć pod uwagę to, na czyją rzecz została ona wykonana. Jeśli na przykład na cele osobiste podatnika – transakcję należy opodatkować. Tak samo opodatkowane musi być świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

W tym miejscu podmiot dokonujący darowizny praw ochronnych na znak towarowy powinien odpowiedzieć na pytanie, czy jest to czynność, która służy celom związanym z jego działalnośc...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »