Obowiązki płatnika w przypadku PIT-2 zleceniobiorców

Umowa zlecenia kończy się w momencie wykonania świadczeń, do których zobowiązał się zleceniobiorca oraz zleceniodawca. Zleceniobiorca zobowiązał się więc do wykonania określonych czynności, a zleceniodawca do zapłaty za nie w określonym terminie. Zobowiązania umowy zostają więc zrealizowane w pełnym zakresie w momencie dokonania zapłaty. Zatem, do tego momentu stosunek prawny nadal trwa, a oświadczenia złożone przez zleceniobiorcę zachowują ważność.

 

We wniosku o interpretację firma wyjaśniła, że zawiera ze zleceniobiorcami umowy na różne okresy, w tym także na okresy obejmujące miesiąc kalendarzowy. Należności z tytułu umów zlecenie wypłacane są na 5 dzień miesiąca po miesiącu przepracowanym. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 31a ust. 7 ustawy o podatku dochodowy od osób fizycznych, oświadczenie PIT-2 złożone płatnikowi jest pomijane, jeśli łączący strony stosunku prawny ustał.

Przykład:

Zleceniobiorca zawarł ze zleceniodawcą umowy zlecenie:

 • od 1 grudnia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.;
 • od 1 stycznia 2023 r. do 31 stycznia 2023 r.;
 • od 1 lutego 2023 r. do 28 lutego 2023 r.

każdorazowo złożył wniosek PIT-2 o stosowanie ulgi podatkowej.

Przy obliczaniu wynagrodzenia za:

 • za grudzień 2022 r. na 5 stycznia 2023 r.;
 • za styczeń 2023 r. na 5 luty 2023 r.

płatnik rozliczył podatek z uwzględnieniem ulgi podatkowej, ponieważ pomimo ustania jednego stosunku prawnego, zleceniobiorca jest w trakcie trwania kolejnego stosunku prawnego z tym samym zleceniodawcą.

 • za luty 2023 r. na 5 marca 2023 r.

płatnik rozliczy podatek bez uwzględnienia ulgi podatkowej.

Firma chciała wiedzieć, czy jako płatnik postąpi prawidłowo, czy jednak powinna wypłacić każdorazowo wynagrodzenie z tytułu umów zlecenia bez uwzględnienia ulgi podatkowej. Jej zdaniem, jeżeli w dacie wypłaty należności z tytułu jednego stosunku prawnego, który ustał - między tymi samymi stronami, istnieje nowy stosunek prawny, to ulga podatkowa powinna zostać przy naliczaniu wynagrodzenia zastosowana. Inaczej mówiąc, złożone przez podatnika oświadczenia pozostają w mocy.

 

 

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał stanowisko firmy za:

 • prawidłowe - w zakresie respektowania oświadczeń zleceniobiorców w sytuacji, gdy stosunek prawny łączący strony nie ustał;
 • nieprawidłowe - w pozostałym zakresie.

W wydanej interpretacji organ wskazał:

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują świadczeń z tytułu działalności, o której mowa w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18, osobom określonym w art. 3 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 4, zaliczki na podatek dochodowy, stosując do dokonywanego świadczenia, pomniejszonego o mies...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »