Obowiązki płatnika przy dofinansowaniu wypoczynku dziecka ze środków ZFŚS

Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca jest obowiązany do żądania od pracownika dostarczenia dodatkowego zaświadczenia od organizatora w postaci potwierdzonej kserokopii „zaświadczenia zgłoszenia wypoczynku kuratorowi oświaty” w sytuacji, gdy w statucie organizatora jest wyraźnie wypunktowana działalność w zakresie organizowania wypoczynku dla dzieci i młodzieży, a jeśli pracownik nie przedłoży ww. zaświadczenia, to czy pracodawca wypłacając dofinansowanie wypoczynku dziecka powinien naliczyć zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 10 października 2013 r. (data wpływu 10 października 2013 r.), uzupełnionym pismem z dnia 9 stycznia 2014 r. (data wpływu 10 stycznia 2014 r.), o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z dofinansowaniem wypoczynku dziecka ze środków funduszu świadczeń socjalnych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 października 2013 r. został złożony ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z dofinansowaniem wypoczynku dziecka ze środków funduszu świadczeń socjalnych.

Wniosek ten nie spełniał wymogów, o których mowa w art. 14b § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.), w związku z czym pismem z dnia ….., Nr …., na podstawie art. 169 § 1 w zw. z art. 14h wymienionej ustawy, wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie do uzupełnienia ww. wniosku wysłano w dniu 2 stycznia 2014 r. (data doręczenia 7 stycznia 2014 r.). Wnioskodawca uzupełnił ww. wniosek pismem z dnia 9 stycznia 2014 r. (data wpływu 10 stycznia 2014 r.).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Pracownik korzysta z dofinansowania do wypoczynku dziecka. Dofinansowanie to pochodzi ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i jest realizowane w oparciu o obowiązujący u Wnioskodawcy regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa.

Dopłata, z zastosowaniem zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, następuje po złożeniu przez pracownika:

  • wniosku, z którego wynika, że dziecko pracownika nie ukończyło 18 roku życia,
  • faktury, z której wynika kwota zapłaty za pobyt dziecka na obozie, kolonii oraz dane wystawcy - organizatora wypoczynku,
  • wyciągu ze statutu organizatora lub oświadczenia organizatora, na potwierdzenie, że prowadzi działalność w zakresie organizowania wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

Do chwili złożenia uzupełnienia wniosku pracownicy chcący skorzystać ze zwolnienia przedmiotowego świadczenia składali fakturę wraz z wyciągiem ze statutu organizatora, że prowadzi działalność w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie, ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku:

Czy Wnioskodawca jest obowiązany do żądania od pracownika dostarczenia dodatkowego zaświadczenia od organizatora w postaci potwierdzonej kserokopii „zaświadczenia zgłoszenia wypoczynku kuratorowi oświaty” w sytuacji, gdy w statucie organizatora jest wyraźnie wypunktowana działalność w zakresie organizowania wypoczynku dla dzieci i młodzieży, a jeśli pracownik nie przedłoży ww. zaświadczenia, to czy pracodawca wypłacając dofinansowanie wypoczynku dziecka powinien naliczyć zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych?

Zdaniem Wnioskodawcy, przedstawionym w uzupełnieniu wniosku, dodatkowe zaświadczenie „o zgłoszeniu wypoczynku” nie jest konieczne w sytuacji, gdy z zakresu działalności organizatora wnika, że prowadzi działalność w zakresie organizowania wypoczynku dla dzieci i młodzieży, z uwagi na fakt nałożenia przez Ministra Edukacji Narodowej, w art. 6 rozporządzenia z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania, „konieczności przedstawienia kuratorowi oświaty właściwemu ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania organizatora zgłoszenia wypoczynku”.

Tym samym, według Wnioskodawcy, nie powinno się naliczyć zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od dofinansowania wypoczynku dziecka pracownika udokumentowanego czytelnym statutem działalności.

Dopiero gdy organizator wypoczynku nie posiada czytelnego wpisu o działalności w zakresie organizowania wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, to aby świadczenie dofinansowania wypoczynku dziecka pracownika mogło być przez płatnika objęte zwolnieniem przedmiotowym, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z pobrania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, pracownik musi płatnikowi dodatkowo przedłożyć „zaświadczenie o zgłoszeniu wypoczynku” właściwemu kuratorowi oświaty.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest pra...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »