Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

13.04.2015

Obowiązki płatnika: Pożyczki dla pracownikom i zleceniobiorcom ze środków obrotowych

Pytanie podatnika: Czy udzielenie niskooprocentowanych pożyczek pracownikom i zleceniobiorcom, przy zachowaniu jednakowych zasad i warunków udzielania pożyczek określonych w Regulaminie, stanowi przychód dla pracowników ze stosunku pracy lub przychód dla zleceniobiorcy i w konsekwencji na spółce będą ciążyły obowiązki płatnika PIT? Czy, jeżeli spółka zrezygnuje z poboru niewymagalnych odsetek od pożyczki, zgodnie z Regulaminem, wartość tych odsetek będzie stanowić przychód dla pracowników ze stosunku pracy albo przychód dla zleceniobiorców? Czy umorzenie kapitału pożyczki, w części lub w jej całości, stanowi przychód dla pracowników ze stosunku pracy lub przychód dla zleceniobiorców?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 1 października 2014 r. (data wpływu 6 października 2014 r.) uzupełnionym pismem z dnia 18 grudnia 2014 r. (data wpływu 23 grudnia 2014 r.) na wezwanie Nr IPPB2/415-746-2/MK z dnia 11 grudnia 2014 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ciążących na Spółce obowiązków płatnika w związku z udzielaniem pracownikom i zleceniobiorcom pożyczek ze środków obrotowych Spółki - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 października 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ciążących na Spółce obowiązków płatnika w związku z udzielaniem pracownikom i zleceniobiorcom pożyczek ze środków obrotowych Spółki.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (dalej „Spółka”, lub „Pożyczkodawca”) jest czynnym podatnikiem VAT. Podstawowa działalność Spółki polega na działalności portali internetowych, reklamie oraz działalności związanej z oprogramowaniem.

Spółka zamierza udzielać pracownikom lub swoim zleceniobiorcom (dalej „Pożyczkobiorcom”) pożyczek na zaspokojenie ich indywidualnych potrzeb życiowych. Pożyczki będą udzielane na preferencyjnych warunkach w porównaniu do obecnych ofert rynkowych i będą udzielane wyłącznie ze środków obrotowych Spółki. Niewykluczone, iż Spółka zdecyduje się też w ogóle nie pobierać wynagrodzenia od udzielanych pożyczek lub zdecyduje się na umorzenie części lub całości kapitału pożyczki.

Z uwagi na fakt, że pożyczki mają być udzielane częstotliwie, Spółka udostępni Pożyczkobiorcom dokument (dalej „Regulamin”), w którym określi zasady obowiązujące przy udzielaniu pożyczek ze środków obrotowych. Regulamin określi między innymi: którzy pracownicy i zleceniobiorcy mogą starać się o pożyczkę sfinansowaną ze środków obrotowych, jaka może być wysokość danej pożyczki, na jaki okres mogą być udzielane pożyczki, walutę pożyczki, sposób zabezpieczenia spłaty, procedurę akceptacji wniosków czy też sposób zawarcia umowy pożyczki między Spółką a Pożyczkobiorcą (w razie pozytywnego rozpatrzenia wniosku złożonego przez Pożyczkobiorcę).

Pożyczki udzielane będą Pożyczkobiorcom na jednakowych warunkach i według jednakowych zasad określonych w Regulaminie. Możliwe, że Regulamin będzie przewidywać sytuacje, w których Spółka umorzy odsetki od pożyczek lub całą pożyczkę.

Proces udzielenia pożyczek przez Spółkę rozpoczęty zostanie poprzez złożenie wniosku przez zainteresowanego Pożyczkobiorcę poprzez udostępnioną do tego celu przez Spółkę platformę informatyczną. Następnie, w sytuacji dostępności środków obrotowych oraz akceptacji wniosku przez Spółkę, Pożyczkobiorcy przelewana będzie kwota pożyczki na jego rachunek bankowy oraz automatycznie generowane będzie potwierdzenie zawarcia umowy pożyczki wraz z harmonogramem spłaty pożyczki. Spłaty pożyczek dokonywane będą przez Pożyczkobiorców w cyklach miesięcznych.

Ponieważ złożony wniosek zawierał braki formalne, tutejszy organ podatkowy pismem z dnia 11 grudnia 2014 r. Nr IPPB2/415-746/14-2/MK wezwał Wnioskodawcę do doprecyzowania przedstawionego zdarzenia przyszłego poprzez wskazanie:

- czy możliwość otrzymania pożyczki udzielanej przez Spółkę będzie dotyczyć wszystkich pracowników i zleceniobiorców zatrudnionych w Spółce, czy też możliwość ta będzie skierowana do określonego grona.

Braki uzupełniono w wyznaczonym terminie (data nadania 19 grudnia 2014 r.). W kwestii doprecyzowania wyjaśniono, że:

W przedstawionym we Wniosku opisie zdarzenia przyszłego zostało wskazane, iż ...Regulamin określi między innymi: którzy pracownicy i zleceniobiorcy mogą starać się o pożyczkę sfinansowaną ze środków obrotowych (...)” W celu doprecyzowania opisu zdarzenia przyszłego wskazujemy, iż możliwość otrzymania pożyczki udzielonej przez Spółkę ma dotyczyć wszystkich pracowników i zleceniobiorców Spółki, na jednakowych zasadach i warunkach.

Spółka nie wyklucza jednak wprowadzenia w przyszłości, bazując na doświadczeniach zebranych w początkowych miesiącach oferowania pożyczek związanych ze spłacalnością pożyczek, również konieczności spełnienia obiektywnych kryteriów przez potencjalnie zainteresowanych pracowników i zleceniobiorców Spółki takich np. jak: brak posiadania negatywnych wpisów w bazie BIG InfoMonifor (m.in. BIK) czy też wymóg mimmalnego okresu pracy / współpracy ze Spółką. Jednak również przy takim rozwiązaniu wszyscy pracownicy i zleceniobiorcy Spółki zainteresowani ofertą i spełniający obiektywne kryteria, mieliby możliwość otrzymania pożyczki na jednakowych zasadach i warunkach.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

1.

 1. Czy czynność udzielania pracownikom lub zleceniobiorcom niskooprocentowanych pożyczek ze środków obrotowych Spółki stanowi odpłatne świadczenie usług w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług?
 2. Czy czynność udzielenia pracownikom lub zleceniobiorcom nieoprocentowanych pożyczek ze środków obrotowych Spółki stanowi odpłatne świadczenie usług w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług?
 3. Czy świadczenie tych usług jest zwolnione z opodatkowania VAT?
 4. Jeśli usługa jest zwolniona z opodatkowania VAT, to czy Spółka zobowiązana jest do wykazywania w deklaracji podatkowej VAT-7 obrotu zwolnionego w wysokości odsetek naliczonych od pożyczki?
 5. Czy Spółka będzie zobowiązana rozliczać się współczynnikiem o którym mowa w art. 90 ust. 3 UVAT oraz ustalać proporcję wstępną z naczelnikiem urzędu skarbowego zgodnie z art. 90 ust. 8?

2.

 1. Czy czynność udzielania pracownikom i zleceniobiorcom niskooprocentowanych pożyczek ze środków obrotowych Spółki podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?
 2. Czy czynność udzielania pracownikom i zleceniobiorcom nieoprocentowanych pożyczek ze środków obrotowych Spółki podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

3.

 1. Czy udzielenie niskooprocentowanych pożyczek pracownikom i zleceniobiorcom przez Spółkę, przy zachowaniu jednakowych zasad i warunków udzielania pożyczek określonych w Regulaminie, stanowi przychód dla pracowników ze stosunku pracy lub przychód dla zleceniobiorcy i w konsekwencji na Spółce będą ciążyły obowiązki płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych?
 2. Czy, jeżeli Spółka zrezygnuje z poboru niewymagalnych (których termin płatności jeszcze nie minął) odsetek od pożyczki, zgodnie z Regulaminem, wartość tych odsetek będzie stanowić przychód dla pracowników ze stosunku pracy albo przychód dla zleceniobiorców i w konsekwencji na Spółce będą ciążyły obowiązki płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych?
 3. Czy umorzenie kapitału pożyczki, w części lub w jej całości, stanowi przychód dla pracowników ze stosunku pracy lub przychód dla zleceniobiorców i w konsekwencji na Spółce będą ciążyły obowiązki płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych?

Przedmiotowa interpretacja stanowi odpowiedź na pytania Nr 3a), 3b) i 3c) w przedmiocie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Odpowiedź na pytanie Nr 1a, 1b,1c,1d,1e w przedmiocie ustawy o podatku od towarów i usług została udzielona w odrębnym rozstrzygnięciu Nr IPPP2/443-975/14-2/MM. Odpowiedź na pytanie nr 2a, 2b w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych została udzielona w odrębnym rozstrzygnięciu Nr IPPB2/436-572/14-2/AF.

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 3 a)

Fakt udzielenia niskooprocentowanych pożyczek pracownikom i zleceniobiorcom przez Spółkę nie rodzi skutków podatkowych w postaci uzyskania przez Pożyczkobiorcę nieodpłatnego świadczenia. Jeśli strony w umowie pożyczki ustaliły odsetki niższe aniżeli stosowane przez instytucje bankowe, a zasady takie są jednolite i stosowane wobec wszystkich pożyczkobiorców zgodnie z regulaminem udzielania pożyczek na Spółce nie będą ciążyły obowią...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »