Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

26.09.2014

Obowiązki płatnika PIT: Praca na rzecz pracodawcy w ramach innej umowy zlecenia

Pytanie podatnika: W jaki sposób pracodawca ma obliczyć zaliczkę na podatek dochodowy oraz sporządzić informację PIT-11 w przypadku, gdy pracownik osiąga przychody z tytułu umowy zlecenia uzyskanych z zewnętrznej firmy wykonywanej na rzecz pracodawcy?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r., poz. 749, ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770, ze zm.) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 3 kwietnia 2014 r. (wpływ do Biura - 8 kwietnia 2014 r.), uzupełnionym 20 czerwca 2014 r., o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obliczenia zaliczki na podatek dochodowy oraz sporządzenia informacji PIT-11 - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 kwietnia 2014 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obliczenia zaliczki na podatek dochodowy oraz sporządzenia informacji PIT-11.

Z uwagi na fakt, że wniosek nie spełniał wymogów formalnych pismem z 12 czerwca 2014 r. znak: IBPB II/1/415-300/14/MK wezwano do jego uzupełnienia.

Wniosek uzupełniono 20 czerwca 2014 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Uczelnia - Wnioskodawca zawarła umowy z przedsiębiorcami A i B na prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku angielskim na terenie Uczelni.

Przedsiębiorcy A i B w celu realizacji umowy z Uczelnią zatrudniają na umowę zlecenia lub umowę o dzieło pracowników Wnioskodawcy (Uczelni).

Zgodnie z art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych za pracownika uważa się osobę pozostającą w stosunku pracy, a także osobę wykonującą pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenie lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo umowy o dzieło, jeżeli umowę taką zawarła z własnym pracodawcą, z którym pozostaje w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy. Jednocześnie w myśl art. 4 pkt 2a powołanej ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych płatnikiem składek w stosunku do pracownika jest pracodawca.

Zatem w przedstawionej sytuacji Uczelnia jest płatnikiem składek od umów zlecenia lub umów o dzieło zawartych przez pracowników z podmiotem trzecim, gdyż praca wykonywana jest na rzecz Uczelni. Uczelnia ustalając podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne pracowników sumuje wynagrodzenie ze stosunku pracy oraz wynagrodzenie z zawartych z przedsiębiorcami umów zlecenia lub umów o dzieło.

Przedsiębiorca A obliczając zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych z wypłacanego wynagrodzenia z tytułu zawartej umowy zlecenia lub umowy o dzieło z pracownikiem Uczelni od kwoty brutto przychodu odejmuje składki społeczne pracownika (13,71 %), odejmuje koszty uzyskania przychodu, tak wyliczoną zaliczkę pomniejsza o składkę zdrowotną (7,75%).

Przykładowy sposób wyliczenia (przedsiębiorca A):

wynagrodzenie brutto - 1.000,00 zł

składki społeczne pracownika (13,71 %) - 137,10 zł

koszty uzyskania (20%) - 172,58 zł

dochód do opodatkowania - 690,00 zł

podatek brutto - 124,20zł

składka zdrowotna (7,75%) - 66,87 zł

składka zdrowotna (1,25%) - 10,79zł

zaliczka podatkowa - 57,00 zł

wynagrodzenie netto - 728,24 zł

Przedsiębiorca B obliczając zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych z wypłaconego wynagrodzenia z tytułu zawartej umowy zlecenia lub umowy o dzieło z pracownikami uczelni od kwoty brutto przychodu odejmuje koszty uzyskania przychodu i oblicza zaliczkę na podatek dochodowy.

Przykładowy sposób wyliczenia (przedsiębiorca B):

wynagrodzenie brutto - 1.000,00 zł

koszty uzyskania (20%) - 200,00 zł

dochód do opodatkowania - 800,00 zł

zaliczka podatkowa - 144,00 zł

wynagrodzenie netto - 856,00 zł

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

  1. Czy Uczelnia w opisanej sytuacji stosuje poprawny sposób obliczenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych ze stosunku pracy?
  2. Czy poprawny sposób obliczenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych stosuje przedsiębiorca A czy przedsiębiorca B?
  3. Czy prawidłowo sporządzona będzie informacja PIT-11 dla pracowników Uczelni uwzględniający zapłacone przez pracowników składki społeczne i składki zdrowotne od zawartych z przedsiębiorcami umów?

Zdaniem Uczelni, prawidłowy sposób obliczenia wynagrodzenia z tytułu zawartej umowy zlecenie lub umowy o dzieło stosuje przedsiębiorca B. W świetle przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przedsiębiorca jest tylko płatnikiem zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, natomiast nie jest płatnikiem składek na ubezpieczenie społeczne oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne. W opinii Uczelni to Uczelnia, z uwagi na fakt, że jest płatnikiem składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne w stosunku do pracowników, powinna pomniejszać podstawę opodatkowania ze stosunku pracy o składki na ubezpieczenie społeczne wyliczone od wynagrodzenia pracownika z umowy zawartej z przedsiębiorcą. Według Uczelni, z wynagrodzenia ze stosunku pracy nal...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »