Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

10.11.2015

Obowiązki płatnika: Nagrody przekazywane w ramach programu lojalnościowego

Pytanie podatnika: Wnioskodawca prowadzi działalność, której przedmiotem jest organizacja programów lojalnościowych. Wiodącym założeniem programu lojalnościowego będzie nabywanie przez klientów zleceniodawcy - możliwości otrzymania lub zakupu po preferencyjnej cenie (1,23 zł) nagród. Czy na Wnioskodawcy będą ciążyć obowiązki płatnika, wobec osób fizycznych nieprowadzących pozarolniczej działalności gospodarczej w związku z realizacją programu lojalnościowego?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 5 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. poz. 643) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z 23 czerwca 2015 r. (data otrzymania 14 lipca 2015 r.), uzupełnionym 5 października 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ciążących na Wnioskodawcy obowiązków płatnika, wobec osób fizycznych nieprowadzących pozarolniczej działalności gospodarczej w związku z realizacją programu lojalnościowego - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 lipca 2015 r. otrzymano ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ciążących na Wnioskodawcy obowiązków płatnika, wobec osób fizycznych nieprowadzących pozarolniczej działalności gospodarczej w związku z realizacją programu lojalnościowego.

W związku z brakami formalnymi, pismem z 17 września 2015 r. Znak: IBPB-1-1/4511-419/15/NL; IBPB-2-2/4511-498/15/NG; IBPP1/4512-594/15/BM, wezwano do uzupełnienia wniosku. Uzupełnienia dokonano 5 października 2015 r.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (będąc czynnym podatnikiem VAT oraz prowadząc Podatkową Książkę i Przychodów i Rozchodów i rozliczając podatek dochodowy metodą memoriałową) zajmuje się kompleksową obsługą programu lojalnościowego „DB”.

W programie biorą udział trzy grupy podmiotów:

 1. organizator programu lojalnościowego czyli Wnioskodawca - zleceniobiorca,
 2. zleceniodawca (placówka, producent, hurtownia, dystrybutor, sklep detaliczny),
 3. uczestnik programu - odbiorca nagrody (osoba fizyczna w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, osoba fizyczna w związku z dokonywanymi przez siebie zakupami na własne potrzeby zbierająca znaczki, które są następnie wymieniane na nagrody).

Działalność Wnioskodawcy polega na tym, że zawiera umowę ze zleceniodawcą (najczęściej sklepami detalicznymi), na podstawie której zobowiązuje się do zarządzania programem lojalnościowym „DB”. Za świadczoną usługę Wnioskodawca wystawia fakturę dokumentującą przysługujące mu wynagrodzenie. Wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od ilości przekazanych zleceniodawcy znaczków, uprawniających klientów zleceniodawcy do otrzymania nagród przewidzianych w programie lojalnościowym „DB”. Cena usługi obejmuje m.in. koszt zakupu znaczków lojalnościowych, jak również cenę zakupu przekazywanych nagród. Czas trwania programu jest nieograniczony lub ograniczony w zależności od indywidualnej umowy. Ilość zakupionych znaczków oraz częstotliwość ich zakupu w ramach programu lojalnościowego zależy od uznania zleceniodawcy. Organizator ustala jedynie wymaganą minimalną ilość znaczków lojalnościowych, które należy zakupić jednorazowo.

Uczestnicy programu (osoby fizyczne, klienci) dokonując zakupów u zleceniodawcy (w oznaczonych punktach sprzedaży detalicznej) lub kupując wskazane produkty uzyskują znaczki za wydanie określonej kwoty pieniędzy lub zakup wskazanego produktu. Punkty uczestnik wkleja do otrzymanej książeczki. Po zebraniu określonej ilości punktów, uczestnik wymienia książeczkę na nagrodę z aktualnego katalogu nagród. W przypadku niektórych nagród oznaczonych określonym symbolem może je wykupić po uzbieraniu określonej ilości punktów i 1 zł + 23% VAT. Punkty nie mogą być wymieniane na ekwiwalent pieniężny. Realizowanie nagród odbywa się w porozumieniu z placówką, w której klient dokonywał zakupów, klient upoważnia placówkę do odbioru nagrody w jego imieniu. Książeczka z upoważnieniem jest przekazywana do firmy Wnioskodawcy, w zamian bezpłatnie dostarczana jest do placówki zamówiona nagroda rzeczowa.

Wnioskodawca nadmienił, że właścicielem towarów (nagród rzeczowych) do czasu ich przekazania klientom jest firma Wnioskodawcy.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że:

 1. Wnioskodawca ponosi ciężar ekonomiczny zakupu nagród wskazanych we wniosku,
 2. Wnioskodawca przekazuje nagrody w swoim imieniu, a zatem jest w efekcie świadczeniodawcą dla klienta sklepu,
 3. Wnioskodawca przekazuje nagrody zleceniodawcy - przedsiębiorcy (np. sklepom), którzy następnie wręczają nagrody uczestnikom programu tj. osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej za zgromadzoną odpowiednią ilość znaczków lojalnościowych,
 4. program lojalnościowy jest sprzedażą premiową dla przedsiębiorców (zleceniodawców), którzy są klientami Wnioskodawcy, gdyż przekazywane nagrody stanowią formę premii za dokonywane zakupy u ww. przedsiębiorców, nabywających znaczki od Wnioskodawcy.

W związku z powyższym zdarzeniem zadano m.in. następujące pytanie:

Na kim ciąży obowiązek zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od przekazywanych nagród rzeczowych?

Zdaniem Wnioskodawcy, nagroda rzeczowa otrzymana przez klienta w ramach programu lojalnościowego stanowi przychód tej osoby w rozumieniu art. 11 ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Kwalifikacja podatkowa omawianego przychodu zależy od tego, czy nagrodę w ramach programu lojalnościowego otrzymała osoba fizyczna czy przedsiębiorca, w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

W sytuacji przekazania nagród rzeczowych klientom - osobom fizycznym nie prowadzącym działalności gospodarczej - otrzymanie nagrody zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, o ile jednorazowa wartość tej nagrody przekracza kwotę 760 zł. Wówczas cała wartość nagrody podlega opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym (art. 30 ust. 1, pkt 2 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Zdaniem Wnioskodawcy, w powyższej sytuacji płatnikiem zryczałtowanego podatku dochodowego - zobowiązanym do poboru tego podatku od podatnika i przekazania na rachunek urzędu skarbowego - jest zleceniodawca (punkt sprzedaży detalicznej, sklep), który ponosi cały ekonomiczny ciężar związany z realizacją tego programu. Natomiast fakt, że kompleksową obsługą programu lojalnościowego na podstawie stosownej umowy, zawartej z punktem sprzedaży detalicznej zleceniodawcą jest Wnioskodawca, nie czyni go płatnikiem podatku od przekazywanych nagród rzeczowych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia jest nieprawidłowe.

Niniejsza interpretacja zawiera ocenę stanowiska Wnioskodawcy wyłącznie w zakresie pytania oznaczonego we wniosku nr 3. W zakresie pytań oznaczonych we wniosku nr 1 i 2 zostały wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Podstawową zasadą obowiązującą w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest zasada powszechności opodatkowania. W myśl tej zasady, wyrażonej w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361, ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »