Obowiązek zwolnienia pracownika od pracy. Co z grupami poszukiwawczo-ratowniczymi?

Przepis § 11 rozporządzenia w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy reguluje zwolnienia od pracy przysługujące niektórym pracownikom w związku z ich działalnością pozazawodową; głównie dotyczy to pracowników będących ratownikami określonych służb. Działalność wymienionych w tym przepisie grup pracowników jest regulowana przepisami ustawowymi. Natomiast grupy poszukiwawczo-ratownicze nie są jednostkami ani organizacjami uregulowanymi odrębnymi przepisami, a ponadto działają w ramach różnych form prawnych, m.in. jako stowarzyszenia, fundacje.

Interpelacja nr 9717 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie zmiany zapisów rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy

Szanowna Pani Minister!

Stowarzyszenie Cywilnych Zespołów Ratowniczych z Psami STORAT z siedzibą w Rzeszowie wystąpiło do mnie z prośbą o interwencję w sprawie precyzyjnego określenia sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy pracowników będących ratownikami cywilnych grup ratowniczych – za czas nieobecności w pracy w związku uczestniczeniem w akcji ratowniczej lub poszukiwawczej, do której zostali wezwani przez uprawnione do tego służby (Policję i Państwową Straż Pożarną) oraz zachowania prawa do wynagrodzenia, a także określenia sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy na czas egzaminów przeprowadzanych na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie zwierząt wykorzystywanych w akcjach ratowniczych (Dz. U. z 2012 roku poz. 1444) z zachowaniem prawa do wynagrodzenia za pracę.

Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 roku w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (tj.: Dz. U. z 2014 roku poz. 1632 ze zm.) w § 11ust. 1 i 2 wskazano, że pracodawca jest obowiązany zwolnić od pracy pracownika:

 • będącego członkiem ochotniczej straży pożarnej - na czas niezbędny do uczestniczenia w działaniach ratowniczych i do wypoczynku koniecznego po ich zakończeniu, a także - w wymiarze nieprzekraczającym łącznie 6 dni w ciągu roku kalendarzowego - na szkolenie pożarnicze;
 • będącego ratownikiem Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego - na czas niezbędny do uczestniczenia w akcji ratowniczej i do wypoczynku koniecznego po jej zakończeniu;
 • będącego członkiem doraźnym Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych, ujętym na liście ministra właściwego do spraw transportu, na czas wyznaczenia przez przewodniczącego Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych do udziału w postępowaniu;
 • będącego członkiem ochotniczej drużyny ratowniczej działającej w brzegowej stacji ratowniczej Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa "Służba SAR" - na czas niezbędny do uczestniczenia w akcji ratowniczej i do wypoczynku koniecznego po jej zakończeniu oraz na czas udziału w szkoleniach organizowanych przez Morską Służbę Poszukiwania i Ratownictwa;
 • na czas wykonywania obowiązku świadczeń osobistych, w trybie i na warunkach przewidzianych w odrębnych przepisach.

Zwolnienie pracownika od pracy w razie konieczności udziału w akcji ratowniczej następuje w trybie przyjętym przez służbę ratowniczą odpowiednią do organizowania takich akcji, zaś w celu uczestniczenia w szkoleniu pożarniczym - na podstawie wniosku właściwej terytorialnie jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej. Czas koniecznego wypoczynku pracownika po zakończeniu akcji ratowniczej ustala osoba, która kierowała taką akcją.

W/w rozporządzeniem wskazano też, która z grup w związku z udziałem w akcji ratowniczej zachowuje prawo do wynagrodzenia (§ 16 rozporządzenia).

Powyższe przepisy, z uwagi na bardzo szlachetne działanie wskazanych osób, które niejednokrotnie podejmują się udziału w akcja ratowniczych czy poszukiwawczych charytatywnie i z narażeniem własnego zdrowia i życia, znajdują pozytywną ocenę społeczną. Dokonując jednak analizy wskazanych przepisów, zauważyć należy, że pominięto cywilne grupy poszukiwawczo-ratownicze, pomimo faktu, że ratownicy zrzeszeni w tych grupach charytatywnie biorą udział w akcjach ratowniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną i akcjach poszukiwawczych organizowanych przez Policję, a udział ratowników cywilnych w akcjach wskazanych podmiot&oacut...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »