Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

14.10.2015

Obowiązek wystawiania faktur/rachunków na rzecz osób nieprowadzących działalności

Pytanie podatnika: Wnioskodawca, który korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, sprzedaje prace wytworzone w ramach warsztatów terapeutycznych wyłącznie na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Wnioskodawca rozważa możliwość dokonywania sprzedaży prac uczestników warsztatów terapeutycznych w sklepie internetowym w systemie wysyłkowym. Czy Wnioskodawca będzie zobowiązany do wystawiania faktur/rachunków dokumentujących ww. sprzedaż?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważniania do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 8 czerwca 2015 r. (data wpływu 17 czerwca 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 10 września 2015 r. (data wpływu 11 września 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku wystawiania faktur/rachunków na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 czerwca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • zachowania przez Wnioskodawcę prawa do zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy,
 • wliczania do kwoty limitu z art. 113 ust. 1 ustawy wartości dotacji/dofinansowania działalności Wnioskodawcy z budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
 • obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej,
 • obowiązku wystawiania faktur/rachunków na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej,
 • wskazania jakie inne obowiązki formalno-prawne będą ciążyć na Wnioskodawcy

oraz w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 10 września 2015 r. (data wpływu 11 września 2015 r.) o doprecyzowanie opisu sprawy, przeformułowanie i doprecyzowanie pytań oraz o przedstawienie własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej zdarzenia przyszłego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Stowarzyszenie posiada status organizacji pożytku publicznego i prowadzi działalność statutową odpłatną i nieodpłatną, nie prowadzi działalności gospodarczej.

W ramach działalności statutowej Stowarzyszenie organizuje tzw. warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych. Podopieczni w ramach prowadzonych zajęć przystosowują się do życia w grupie, do współpracy, do pomocy innym, uczą się prowadzenia możliwie samodzielnego i aktywnego życia w swoim środowisku. W ramach warsztatów uczestnicy korzystają z kilku różnych pracowni m.in. plastycznej, gospodarstwa domowego, komputerowej, technicznej i rękodzieła artystycznego. Oprócz nieprzecenionych walorów terapeutycznych efektem takich zajęć są różnego rodzaju dzieła wytwórcze (stroiki, ozdoby świąteczne, kartki okolicznościowe, obrazy itp.). Przychód ze sprzedaży tych prac na różnych aukcjach, kiermaszach, festynach zgodnie z art. 8. ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie stanowi działalność odpłatną Stowarzyszenia. Osiągnięty w ten sposób przychód pokrywa w części koszty zakupu materiałów zużytych do wytworzenia tych prac w ramach warsztatów terapeutycznych, a dochód zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych korzysta ze zwolnienia od podatku.

W piśmie z dnia 10 września 2015 r., stanowiącym uzupełnienie wniosku, Wnioskodawca wskazał, że nie prowadzi działalności gospodarczej. Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Wnioskodawca nie zrezygnował i nie utracił zwolnienia od podatku od towarów i usług, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Wnioskodawca korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Wartość sprzedaży za poprzedni rok podatkowy tj. 2014, o której mowa w art. 113 ust. 1 w związku z art. 113 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r. nie przekroczyła kwoty 150.000 zł. Przewidywana wartość sprzedaży, o której mowa w art. 113 ust. 1 w związku z art. 113 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług za 2015 rok nie przekroczy kwoty 150.000 zł. Wnioskodawca nie będzie wykonywał czynności, o których mowa w art. 113 ust. 13 ustawy o podatku od towarów i usług.

Wnioskodawca dokonuje sprzedaży prac wytworzonych w ramach warsztatów terapeutycznych wyłącznie na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. W odpowiedzi na pytanie tut. Organu, czy łączny obrót Wnioskodawcy z tytułu sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, przekroczył w roku 2014 i 2015 kwotę 20.000 zł, Wnioskodawca wskazał, iż łączny obrót Wnioskodawcy z tytułu sprzedaży prac wytworzonych w ramach warsztatów terapeutycznych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej nie przekroczył w roku 2014 i 2015 kwoty 20.000 zł. Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej, jedynie działalność statutową odpłatną pożytku publicznego, z której dochód przeznaczany jest wyłącznie na cele statutowe i dotychczas nie był obowiązany do ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z uwagi na fakt nieprzekroczenia obrotów 20.000 zł w pierwszym roku działalności czy nie przekroczenia obrotów 40.000 zł w kolejnych latach prowadzenia działalności do końca 2013 roku. W roku 2014 Wnioskodawca nie miał obowiązku ewidencjonowania obrotu przy pomocy kasy rejestrującej.

Wnioskodawca rozważa możliwość dokonywania sprzedaży prac uczestników warsztatów terapeutycznych w sklepie internetowym w systemie wysyłkowym. Wnioskodawca planując dokonywanie sprzedaży w systemie wysyłkowym będzie:

 • otrzymywał zapłatę za sprzedany towar na rachunek bankowy Wnioskodawcy za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej;
 • z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie będzie wynikało jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (identyfikacja danych nabywcy, w tym jego adres);
 • przedmiotem dostaw nie będą towary określone w § 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4.11.2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. z 2014 r. poz. 1544).

Sprzedaż prac w sklepie internetowym będzie sprzedażą zwolnioną na podstawie art. 113 ust 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Pytanie „Czy podatnik będzie zobowiązany do wystawiania faktur/rachunków dokumentujących taką sprzedaż...” dotyczy sprzedaży prac uczestników warsztatów terapeutycznych dokonywanej przy pomocy sklepu internetowego na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (ostatecz...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »