Obowiązek składania VAT-8 przy WNT

Zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego o zamiarze wykonywania wewnątrzwspólnotowych nabyć towaru czego potwierdzeniem jest zarejestrowanie się jako podatnik VAT-UE i uzyskanie stosownego numeru, a ponadto posługiwanie się numerem identyfikacji podatkowej poprzedzonym PL dla transakcji wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów - stanowi dobrowolną rezygnację z prawa określonego w art. 10 ust. 2 ustawy o VAT (wyłączenie nabycia z WNT ze względu na nieprzekroczenie kwoty 50 tys. zł) - wyjaśnił Dyrektor KIS.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 17 maja 2017 r. (data wpływu 18 maja 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku złożenia deklaracji VAT-8 w związku z wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 maja 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w obowiązku złożenia deklaracji VAT-8 w związku z wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów.

Przedmiotowy wniosek został uzupełniony poprzez dokonanie wpłaty brakującej opłaty w dniu 29 czerwca 2017 r.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą od 08.02.2013 r. Przedmiotem działalności jest sprzedaż odzieży (47.71 Z). Na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o podatku VAT jest zwolniony jako czynny podatnik VAT. W 2014 roku dokonał zgłoszenia dotyczącego wykonywania transakcji wewnątrzwspólnotowych jako:

 • podatnik niepodlegający obowiązkowi rejestracji jako podatnik VAT czynny lub osoba prawna niebędąca podatnikiem w rozumieniu art. 15 ustawy, będzie dokonywał lub dokonuje wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów – data złożenia oświadczenia: 31.03.2014 r.; jest czynnym podatnikiem VAT UE od 31.03.2014 r.

Zainteresowany nabywał towary od podatników z Włoch, zarejestrowanych jako czynny podatnik VAT-UE. Za okresy 2014 r., 2015 r., 2016 r. składał kwartalne deklaracje VAT-UE wykonując nabycia z w/w kontrahentami. W żadnym wykazanym roku tj. 2014, 2015 i 2016 zakupy nie przekroczyły kwoty 50.000 zł. Bazując na informacji uzyskanej w 2014 roku (ustne zapytanie na informacji VAT w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w …) Wnioskodawca nie składał deklaracji VAT-8 zakładając, że skoro nie przekroczył w roku 2014, 2015 oraz 2016 kwoty 50.000 zł nie ma takiego obowiązku. Urząd Skarbowy wezwał Wnioskodawcę do złożenia deklaracji VAT-8 za okres: miesiąc kwiecień 2014, miesiące marzec, październik oraz listopad 2015; sierpień i wrzesień 2016.

W roku 2014 suma transakcji wewnątrzwspólnotowych wyniosła 14.651,94 zł; w 2015 roku 43.656,48 i w 2016r. 17.572,00 zł.

Dane przedłożone w w/w wniosku nie były przedmiotem kontroli, nie było prowadzonego postępowania podatkowego ani postępowania kontrolnego w przedmiotowej sprawie. Dokonując transakcji wewnątrzwspólnotowych Zainteresowany podawał dokonując dostawy towarów swój numer identyfikacji podatkowej VAT-UE poprzedzony kodem PL.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w świetle przedłożonych zdarzeń tj. nie przekroczenia limitu 50.000 zł w danym roku tj. 2014, 2015 i 2016 Wnioskodawca jest zobowiązany do złożenia deklaracji VAT-8 i zapłaty podatku należnego od nabyć wewnątrzwspólnotowych?

Zdaniem Wnioskodawcy nie będąc czynnym podatnikiem VAT w myśl ustawy z dnia 11 marca 2004 r. art. 113 ust. 1, nie jest on zobligowany do złożenia deklaracji VAT-8 i zapłaty podatku należnego. Korzystając ze zwolnienia dotyczącego nie przekroczenia limitu kwoty 50.000 zł.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Na wstępie należy zauważyć, iż niniejszej interpretacji udzielono w oparciu o przepisy prawa podatkowego w zakresie podatku VAT obowiązujące w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221), zwanej dalej „ustawą”, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 2. eksport towarów;
 3. import towarów na terytorium kraju;
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również (…).

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy, przez wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, o któr...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »