Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

18.01.2017

Obowiązek podatkowy w VAT z tytułu otrzymanych zaliczek

Pytanie podatnika: Czy z tytułu wpłaty przez zleceniodawcę w trakcie realizacji projektu niesprecyzowanej kwoty pieniężnej w celu umożliwienia bieżącego regulowania zobowiązań z tytułu kosztów ponoszonych na realizację projektów, po stronie spółki powstanie obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług, który powinien być udokumentowany fakturą?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 10 października 2016 r. (data wpływu 11 października 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie powstania obowiązku podatkowego z tytułu wpłaty przez zleceniodawcę niesprecyzowanej kwoty pieniężnej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 października 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie powstania obowiązku podatkowego z tytułu wpłaty przez zleceniodawcę niesprecyzowanej kwoty pieniężnej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka P. jest czynnym podatnikiem VAT. Spółka pracuje w tzw. systemie projektowym. Pojęciem projektu oznacza się określone przedsięwzięcie realizowane dla danego Klienta końcowego. Spółka identyfikuje projekty na podstawie przyporządkowania ich przez Zleceniodawcę tj. S. AG. Do konkretnego projektu P. otrzymuje od S. AG zamówienie lub kilka zamówień na dostawy lub usługi w zależności od zakresu prac realizowanych przez P.

Spółka realizuje między innymi na zlecenie Spółki S. AG kontrakty na dostawy urządzeń wykorzystywanych głównie do produkcji samochodów oraz na usługi inżynieryjne, uruchomienia lub montażu przede wszystkim dla klientów z sektora motoryzacyjnego w UE i poza UE. W oparciu o zawartą Umowę o współpracy w zakresie realizacji projektów P. otrzymuje w trakcie realizacji projektu płatności umożliwiające bieżące regulowanie zobowiązań z tytułu kosztów ponoszonych na realizację tychże projektów.

Środki otrzymywane przez P. od Spółki S. AG nie stanowią zapłaty z tytułu realizacji konkretnego projektu, albowiem na postawie umowy o współpracy pomiędzy Spółkami, P. jednocześnie realizuje wiele projektów na zlecenie S. AG, zaś płatności otrzymane podczas ich realizacji przeznaczone są na regulowanie zobowiązań ponoszonych w związku z wykonaniem tychże projektów. S. AG w momencie zapłaty nie definiuje na poczet, którego konkretnego projektu Spółka ma przeznaczyć otrzymaną płatność. S. AG dokonuje wypłaty środków pieniężnych w oparciu o koszty zaangażowane w realizację projektów.

Spółka uważa, że otrzymane środki pieniężne mogłaby rozliczać z fakturami sprzedaży z tytułu zrealizowanych usług / dostaw w obrębie miesiąca lub w okresie późniejszym, gdyż otrzymane z S. AG środki pieniężne umożliwiają regulowanie zobowiązań Spółki z tytułu zakupu materiałów oraz usług podwykonawców, a także prac wykonywanych przez pracowników zatrudnionych bezpośrednio przez P. w trakcie projektów, które z uwagi na specyfikę (faza projektowania oraz uruchomienia systemu z reguły trwa od kilku do kilkunastu miesięcy) oraz cykl produkcji urządzeń są długoterminowe. W momencie wpłaty środków pieniężnych S. AG nie definiuje świadczenia, na poczet którego przeznaczony jest wpływ, a towary i usługi, które z nich zostaną sfinansowane nie są szczegółowo określone i skonkretyzowane. W toku realizacji poszczególnych projektów dokonywane są zmiany wynikające z uzgodnień z Klientami końcowymi, które skutkują zarówno zmianami w dostarczanych urządzeniach, jak również w terminach wykonania dostaw oraz usług.

Wpływ środków pieniężnych z S. AG nie jest dokonywany z tytułu skonkretyzowanych, ustalonych usług i dostaw. W momencie wpłaty środków pieniężnych Spółki nie są w stanie jednoznacznie określić, jakie urządzenia będą zamówione, ani w jakiej ilości oraz jakie usługi będą wykonane. Zdaniem Spółki nadwyżka kwoty otrzymanych środków jaka zostaje po rozliczeniu z fakturami sprzedaży nie powinna być traktowana jako zaliczka, w związku z czym nie powstałby obowiązek podatkowy na gruncie podatku od towarów i usług z tytułu zapłaty niesprecyzowanej kwoty pieniężnej przeznaczonej na bieżące regulowanie zobowiązań z tytułu kosztów ponoszonych na realizację projektów.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

Czy z tytułu wpłaty przez zleceniodawcę w trakcie realizacji projektu niesprecyzowanej kwoty pieniężnej w celu umożliwienia bieżącego regulowania zobowiązań z tytułu kosztów ponoszonych na realizację projektów, po stronie Spółki powstanie obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług, który powinien być udokumentowany fakturą?

Zdaniem Wnioskodawcy, obowiązek podatkowy na gruncie podatku od towarów i usług z tytułu zapłaty niesprecyzowanej kwoty pieniężnej w celu umożliwienia bieżącego regulowania zobowiązań z tytułu kosztów ponoszonych na realizację projektów nie powstaje.

Wpłata niesprecyzowanej kwoty niepieniężnej nie jest zapłatą części należności z tytułu mającej nastąpić w przyszłości dostawy lub wykonanej usługi. Zgodnie z art. 19a ust. 8 ustawy o VAT, jeżeli przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całość lub część zapłaty, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty.

Środki otrzymywane przez P. od Spółki S. AG nie stanowią zapłaty z tytułu realizacji konkretnego projektu, albowiem na postawie umowy o współpracy pomiędzy Spółkami, P. jednocześnie realizuje wiele projektów na zlecenie S. AG, zaś płatności otrzymane podczas ich realizacji przeznaczone są na regulowanie zobowiązań ponoszonych w związku z wykonaniem tychże projektów. S. AG w momencie zapłaty nie definiuje na poczet, którego konkretnego projektu Spółka ma przeznaczyć otrzymaną płatność.

Podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów i urządzeń dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

W myśl art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT, podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą otrzymanie przez niego całości lub części zapłaty przed dokonaniem sprzedaży, z wyjątkiem przypadku, gdy zapłata dotyczy wewnątrzwspólnotowej dostawy lub czynności, dla których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 4.

Zgodnie z art. 106i ust. 2 ustawy o VAT, jeżeli przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całość lub część zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4, fakturę wystawia się nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymano całość lub część zapłaty od nabywcy. W art. 106e ust. 1 ww. ustawy wymieniono elementy jakie musi zawierać faktura, wśr&...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »