Obowiązek podatkowy w VAT przy dostawie towarów przez kuriera

Pytanie: W ramach prowadzonej działalności Spółka dokonuje sprzedaży towarów, które m.i. dostarczane są do odbiorców za pośrednictwem firm spedycyjnych. Towar odbierany jest przez przewoźnika w miejscu prowadzenia działalności Spółki, następnie dostarczany do kupującego, który jest ostatecznym odbiorcą towaru. W którym momencie powstanie obowiązek podatkowy u sprzedawcy, czy z chwilą wydania towaru przez sprzedającego firmie przewozowej, czy też z chwilą faktycznego odbioru towaru przez klienta, dostarczonego za pośrednictwem spedytora?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r., poz. 900 ze zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy – przedstawione we wniosku z dnia 6 maja 2019 r. (data wpływu 17 maja 2019 r.), uzupełnionym w dniu 18 czerwca 2019 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia momentu powstania obowiązku podatkowego dla dostawy towarów przesyłanych za pośrednictwem firmy kurierskiej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 maja 2019 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek uzupełniony w dniu 18 czerwca 2019 r. o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia momentu powstania obowiązku podatkowego dla dostawy towarów przesyłanych za pośrednictwem firmy kurierskiej.

We wniosku i jego uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą od roku 2001. Przedmiotem działalności jest produkcja i dostarczanie …. typu: …. Wytworzenie i wydanie produktów wymaga znacznych nakładów pracy co znacznie rozciąga się w czasie. Towary wydawane stanowią ciężkie przedmioty. Spółka dostarcza towary na podstawie zamówienia. Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT. W ramach prowadzonej działalności dokonuje sprzedaży towarów, które między innymi dostarczane są do odbiorców za pośrednictwem firm spedycyjnych, z którymi Spółka ma podpisane umowy na świadczenie usług transportowych. Towar odbierany jest przez przewoźnika w miejscu prowadzenia działalności Spółki, następnie dostarczany do kupującego, który jest ostatecznym odbiorcą towaru. Ryzyko związane z towarem przechodzi na kupującego w momencie odbioru towaru. W przypadku utraty bądź uszkodzenia towaru w transporcie to sprzedający jest stroną w postępowaniu odszkodowawczym. Spółka dostarcza towar do miejsca przeznaczenia określonego w zamówieniu na swój koszt i ryzyko. Spółka przyjmuje moment powstania obowiązku podatkowego w momencie przekazania towaru firmie spedycyjnej, kurierskiej. W momencie, gdy towar wydawany jest z magazynu i przekazywany kurierowi celem dostarczenia do klienta wystawiana jest faktura. Data wystawienia faktury jest datą przekazania towaru przewoźnikowi.

W momencie kiedy kontrahent dokonuje płatności przed wysyłką towaru, firma wpłatę traktuje jako zaliczkę i wystawia w dniu zapłaty fakturę zaliczkową. Dokumenty dotyczące sprzedaży przed otrzymaniem płatności są wystawiane z datą przekazania towaru kurierowi i posiadają ustalone z klientem terminy płatności od 14 do 30 dni.

Spółka nie posiada żadnych regulacji wewnętrznych oraz umów z firmą kurierską określającą zasady rozporządzania towarem. Kieruje się w tym zakresie zasadami ogólnymi, czyli w momencie przekazania produktu klientowi.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

W związku z opisanym stanem faktycznym, w którym momencie powstanie obowiązek podatkowy u sprzedawcy, czy z chwilą wydania towaru przez sprzedającego firmie przewozowej, czy też z chwilą faktycznego odbioru towaru przez klienta, dostarczonego za pośrednictwem spedytora?

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy o VAT obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 5 i 7-11, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1.

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o VAT przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Przyjmuje się, że przez przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel należy rozumieć moment wydania towaru podmiotowi, który jest zobowiązany do jego dostarczenia, z tym bowiem momentem dostawca przenosi prawo do rozporządzania towarem jak właściciel na nabywcę w sensie prawnym. Zatem dostawa ma miejsce z chwilą wydania towaru z magazynu firmie.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-320/88 stwierdza, że dla uznania danej czynności za opodatkowaną dostawę towarów, nie ma znaczenia to, czy dochodzi do przeniesienia własności według prawa właściwego dla danego kraju. Regulacja ta ma zastosowanie do każdego przeniesienia prawa do rozporządzania towarem na inny podmiot, które to przeniesienie skutkuje tym, że strona ta uzyskuje de facto możliwość korzystania z rzeczy tak jak właściciel, nawet jeżeli nie wiąże się to z przeniesieniem własności.

Zgodnie z tym orzeczeniem zwrotu prawo do rozporządzania jak właściciel nie można interpretować jako prawa własności. Należy wskazać, że czynności przejścia własności ekonomicznej nie musi towarzyszyć przejście własności w sensie prawnym, bowiem dostawa towarów nie ogranicza się wyłącznie do prawa własności rzeczy.

Wskazując na powyższą ocenę prawną przywołanych przepisów we wskazanym stanie faktycznym obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru przewoźnikowi celem przekazania nabywcy. Jak wskazano we wniosku, w tym momencie następuje prawo do rozporządzania towarami jak właściciel.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »