Obowiązek korekty VAT w związku z wydatkami na ulepszenie nieruchomości

Czym jest ulepszenie? Ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług nie wskazuje na czym ono polega. Wyjaśnienie tego pojęcia zaczerpnąć można z ustaw o podatkach dochodowych. I tak w myśl art. 22g ust. 17 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ulepszenie środka trwałego ma miejsce gdy:

  • podatnik ponosi nakłady na jego przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, adaptację lub modernizację (także na zakup części składowych lub peryferyjnych), których jednostkowa cena nabycia przekracza 10 000 zł.),
  • suma tych wydatków w danym roku podatkowym przekracza 10 000 zł,
  • wydatki te powodują wzrost wartości użytkowej w stosunku do wartości z dnia przyjęcia do używania, mierzonej w szczególności okresem używania, zdolnością wytwórczą, jakością produktów uzyskiwanych za pomocą ulepszonego środka trwałego i kosztami jego eksploatacji.

Ulepszenie należy ściśle odróżnić od remontu. Remont nie powoduje wzrostu wartości użytkowej środka trwałego. Jego celem jest wyłącznie zachowanie tej wartości a więc podtrzymanie bądź przywrócenie stanu pierwotnego. Nakłady remontowe niezależnie od ich wysokości nie powodują zwiększenia wartości początkowej składnika majątku.

W przypadku, gdy przebudowie (modernizacji) poddany został składnik majątku trwałego w postaci nieruchomości i wykorzystywany był do wykonywania działalności opodatkowanej podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od poniesionych wydatków modernizacyjnych. W ślad za skorzystaniem z tego prawa przy zbyciu modernizowanej nieruchomości zachodzi konieczność dokonania korekty podatku odliczonego zapłaconego przy takich wydatkach. Biorąc pod uwagę konstrukcję VAT obowiązek taki jest zrozumiały jeżeli nieruchomość (budynek), na który nakłady na ulepszenie traci związek z działalnością opodatkowaną.

Podatnikowi nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących koszty poniesione na ulepszenie zakupionej nieruchomości jeżeli będzie ona wykorzystywana do wykonywania czynności zwolnionych z VAT.

W art. 187 Dyrektywy 2006/112/WE RADY z 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.Urz. UE L 347/1) oraz implementowanej krajowej regulacji art. 91 ustawy o VAT przewidziany został mechanizm korekty naliczonego VAT dla dóbr inwestycyjnych, w przypadku zmiany sposobu wykorzystywania dla celów VAT. Ponadto zastosowanie mechanizmu tzw. korekty wieloletniej zapewnia zachowanie zasady neutralności VAT i jest odbiciem czasowego wykorzystywania dóbr inwestycyjnych do działalnośc...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »