Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

02.06.2017

Obowiązek ewidencjonowania na kasie sprzedaży towarów za granicę

Pytanie podatnika: Czy dokonując sprzedaży towarów za granicę na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej po przekroczeniu limitu obrotu w wysokości 20.000 zł Wnioskodawca ma obowiązek ewidencjonować taką sprzedaż na kasie fiskalnej przy jednoczesnym wystawianiu faktur?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201, z późn. zm.), art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1948) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 13 lutego 2017 r. (data wpływu 23 lutego 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej sprzedaży towarów za granicę na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 lutego 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej sprzedaży towarów za granicę na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą jako osoba fizyczna w zakresie sprzedaży odzieży sportowej, a ewidencja księgowa prowadzona jest w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Wnioskodawca nie prowadzi sklepu stacjonarnego. Posiada witrynę internetową, gdzie prezentowane są dostępne produkty. Złożenie oferty oraz finalnego zamówienia następuje drogą mailową bądź telefoniczną. Nabywcami towarów są kontrahenci unijni zarejestrowani jako podatnicy VAT UE czynni, dla których wystawiane są faktury sprzedaży WDT ze stawką podatku VAT 0% oraz zagraniczne osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, dla których wystawiane są faktury VAT opodatkowane stawką krajową 23%.

Dla wszystkich podmiotów, zgodnie z art. 106b ust. 1 pkt 2 oraz pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług wystawiane są faktury. Faktury wystawiane są w walutach obcych - euro oraz funtach brytyjskich, a płatności za nie w całości dokonywane za pośrednictwem banku (odpowiednio na rachunki walutowe EUR i GBP) oraz za pośrednictwem systemu elektronicznego PayPal. Każda płatność zawiera opis, z którego bezpośrednio wynika, jakiej faktury dotyczy.

W 2016 roku wysokość obrotu, o którym mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy fiskalnej z tytułu dostaw towarów dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej przekroczyła kwotę 20.000 zł w przeliczeniu na walutę krajową.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy dokonując sprzedaży towarów za granicę na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej po przekroczeniu limitu obrotu w wysokości 20.000 zł Wnioskodawca ma obowiązek ewidencjonować taką sprzedaż na kasie fiskalnej przy jednoczesnym wystawianiu faktur?

Zdaniem Wnioskodawcy, sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju dokonana na rzecz osób fizycznych z państw członkowskich Unii Europejskiej zgodnie z art. 106b ustawy o VAT jest obowiązkowo dokumentowana fakturą. Natomiast przepisy dotyczące obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej z założenia dotyczą sprzedaży, która nie jest objęta żadną ewidencją. Jeżeli ustawodawca zobowiązał sprzedawców do wystawiania faktur do każdej sprzedaży w formie wysyłkowej bez względu na to, kto jest nabywcą- ewidencja sprzedaży jest prowadzona.

Dodatkowo zapłata za towar otrzymywana jest w całości za pośrednictwem banku oraz systemu elektronicznego PayPal, który został uznany przez organy podatkowe za formę zapłaty z konta nabywcy na konto bankowe sprzedawcy. Płatności dokonywane przez pośrednika współpracującego z podatnikiem za dokonaną dostawę towaru wpływają bezpośrednio na firmowe konto bankowe sprzedawcy, a zatem również ta forma płatności spełnia przesłankę do uznania, że została dokonana za pośrednictwem banku, co potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 10 lipca 2015 r. nr IPPP2/4512-321/15-5/RR.

W związku z powyższym Wnioskodawca uważa, że wszelkie przesłanki do skorzystania z prawa do zwolnienia z prowadzenia ewidencji za pomocą kasy rejestrującej zostały spełnione.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą - opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 2. eksport towarów;
 3. import towarów na terytorium kraju;
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (…).

Przez towar należy rozumieć rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii (art. 2 pkt 6 ustawy).

Przez sprzedaż - art. 2 pkt 22 ustawy - rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Stosownie do art. 2 pkt 23 ustawy - przez sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju rozumie się dostawę towarów wysyłanych lub transportowanych przez podatnika podatku od towarów i usług lub na jego rzecz z terytorium kraju na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, które jest państwem przeznaczenia dla wysyłanego lub transportowanego towaru, pod warunkiem że dostawa dokonywana jest na rzecz:

 1. podatnika podatku od wartości dodanej lub osoby prawnej niebędącej podatnikiem podatku od wartości dodanej, którzy nie mają obowiązku rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 9, lub
 2. innego niż wymieniony w lit. a podmiotu niebędącego podatnikiem podatku od wartości dodanej.

Na postawie art. 2 pkt 1 ustawy - przez terytorium kraju rozumie się terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem art. 2a.

Przez państwa członkowskie - w myśl art. 2 pkt 2 ustawy - rozumie się państwo członkowskie Unii Europejskiej.

Stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy - w przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju dostawę towarów uznaje się za dokonaną na terytorium kraju, jeżeli całkowita wart...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »