Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

02.12.2015

Obowiązek dokumentowania transakcji z podmiotem powiązanym

Pytanie podatnika: Czy Spółka powinna sporządzać dokumentację cen transferowych także w odniesieniu do takich umów, w których kwoty do zapłaty nie osiągnęły limitu 30.000 EURO, jednakże wszystkie, zawarte w roku podatkowym, z tym samym podmiotem powiązanym transakcje, (suma należności wynikająca z wszystkich umów), dające się zaklasyfikować łącznie jako sprzedaż lub udostępnianie wartości niematerialnych i prawnych, przekroczyły ten limit?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 12 sierpnia 2015 r. (data wpływu do BKIP 3 września 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie obowiązku dokumentowania transakcji z podmiotem powiązanym - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 września 2015 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie obowiązku dokumentowania transakcji z podmiotem powiązanym.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Spółka (dalej także: „Wnioskodawca”) dostarcza rozwiązań w zakresie zasobów ludzkich, tj. usług pracy tymczasowej, rekrutacji pracowników stałych oraz usług outsourcingowych i doradztwa personalnego. Grupa kapitałowa, do której należy Wnioskodawca, zrzesza kilkanaście spółek bezpośrednio powiązanych kapitałowo oraz kilkadziesiąt spółek powiązanych pośrednio. Spółki te świadczą usługi z zakresu doradztwa personalnego, jak i restrukturyzacji w obszarze HR, rekrutacji i outsourcingu pracowniczego. Oprócz rynku krajowego Grupa pro-wadzi działalność w 11 krajach Europy Środkowo - Wschodniej. Każda spółka specjalistyczna z Grupy działa jako odrębna agencja pracy posiadająca własną bazę pracowników tymczasowych. W celu zaspokojenia potrzeb rynku, spółki z Grupy współpracują ze sobą dzięki czemu, jako całość, Grupa uzyskuje możliwość redukcji kosztów związanych z działalnością operacyjną. Transakcje wewnątrzgrupowe dotyczą: świadczenia usług doradczych, świadczenia usług administracyjnych, naliczania płac i administracji kadr (payroll), świadczenia usług pracy tymczasowej dotyczących bezpośrednio klientów, najmu, refakturowania kosztów paliwa, rozliczania mediów, usług telekomunikacyjnych, zakupu artykułów biurowych, przeprowadzania szkoleń, wzajemnego rozliczania delegacji i rozliczeń usług pocztowych, sprzedaży usług marketingowych, udostępniania licencji na korzystanie z marki, know-how i CRM, udzielanie lub za-ciąganie pożyczek.

Artykuł 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zobowiązuje podmioty powiązane do sporządzenia dokumentacji podatkowej cen transferowych dla transakcji przekraczających progi dokumentacyjne wskazane w usta-wie. W przypadku usług świadczonych w ramach Grupy, stanowiących sprzedaż lub udostępnianie wartości niematerialnych i prawnych zastosowanie znajduje limit 30.000 EURO. Z tym samym podmiotem powiązanym niejednokrotnie zawierane są umowy na świadczenia kwalifikujące się wprawdzie do tego samego progu 30.000 EURO, ale różniące się znaczne, a co za tym idzie, świadczone na podstawie odrębnie zawartych umów i w oparciu o odmienną metodę kalkulacji ceny. Przykładowo Spółka zawarła z tym samym podmiotem powiązanym umowę na świadczenie usług administracyjnych, gdzie zastosowano metodę kalkulacji ceny „koszt plus”, umowę na refakturowanie kosztów, gdzie zastosowanie znalazła metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej w wariancie wewnętrznym i umowę pożyczki, gdzie przyjęto wycenę opartą na metodzie porównywalnej ceny niekontrolowanej w wariancie zewnętrznego porównania cen.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy, w opisanym stanie faktycznym, Spółka powinna sporządzać dokumentację cen transferowych także w odniesieniu do takich umów, w których kwoty do zapłaty nie osiągnęły limitu 30.000 EURO, jednakże wszystkie, zawarte w roku podatkowym, z tym samym podmiotem powiązanym transakcje, (suma należności wynikająca z wszystkich umów), dające się zaklasyfikować łącznie jako sprzedaż lub udostępnianie wartości niematerialnych i prawnych, przekroczyły ten limit?

Zdaniem Wnioskodawcy, należy sporządzić dokumentację cen transferowych także w odniesieniu do transakcji, w których poszczególne kwoty nie osiągnęły limitu 30.000 EURO, jednakże wszystkie, zawarte z podmiotem powiązanym transakcje, dające się zaklasyfikować łącznie jako usługowe przekroczyły ten limit.

Taki sposób dokumentowania transakcji wynika z wyroków: z 17 maja 2010 r. sygn. III SA/Wa 2133/09 i z 10 stycznia 2011 r. sygn. akt III SA/Wa 2647/10 - Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wskazał, że „w sytuacji gdy łączna kwota (lub jej równowartość) wynikająca z danej umowy, czy też umów dotyczących świadczeń (w tym usług) o charakterze niematerialnym z podmiotem powiązanym w danym roku podatkowym przekroczy progi (w niniejszej sprawie 30.000 EURO) wskazane w art. 9a ust. 2 updop, należy sporządzać w/w dokumentację do wszystkich transakcji realizowanych z tym podmiotem”. Za dokumentowaniem umów, w których kwoty do zapłaty nie osiągnęły limitu 30.000 EURO, jednakże wszystkie, zawarte w roku, z tym samym podmiotem powiązanym transakcje, (suma należności wynikająca z wszystkich umów), dające się zaklasyfikować łącznie jako sprzedaż lub udostępnianie wartości nie-materialnych i prawnych, przekroczyły ten limit, przemawia stanowisko wyrażone w wyroku NSA z 17 grudnia 2014 r. sygn. akt II FSK 2849/12 z którego wynika, że pojęcie rodzaju transakcji odnosi się jedynie do rozróżnienia pomiędzy transakcją towarową a usługową. Zgodnie z prezentowanym przez NSA poglądem, wszystkie transakcje usługowe z danym podatnikiem wymagają sporządzenia dokumentacji cen transferowych, o ile ich łączna wartość w roku podatkowym przekroczy limity dokumentacyjne. W uzasadnieniu Sąd wskazał, że zgodnie z wolą ustawodawcy limit 30.000 EURO obejmuje transakcje, których przedmiotem jest świadczenie usług, sprzedaż lub udostępnianie wartości niematerialnych i prawnych i w ramach tych transakcji należy poruszać się ustalając, czy limit dokumentacyjny został przekroczony. W rezultacie, zdaniem Sądu, usługi bez względu na to czego dotyczą, stanowią świadczenia tego samego rodzaju. W przytoczonym wyroku Sąd orzekł, że dla celów określenia progu dokumentacyjnego należy zsumować wartość transakcji najmu z trans-akcją dystrybucji paliw gazowych. Natomiast w wyroku NSA z 15 stycznia 2013 r. sygn. II FSK 1052/11 Sąd wyraził pogląd, że metoda odrębnego ustalania ceny za poszczególne usługi prowadzi do oczywistego wn...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »