Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

12.11.2014

Obniżenie procentu udziału w zysku spółki a korekta PIT-36L

Art. 14 ust. 1i ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zmienia generalnej zasady, o której mowa w art. 14 ust. 1 tej ustawy, iż w przypadku uzyskiwania przychodu z działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy, opodatkowaniu podlega przychód należny. Wskazuje on tylko, że otrzymanie zapłaty (wypłata dywidendy) jest najpóźniejszym momentem powstania tego przychodu - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący - Sędzia NSA Maciej Jaśniewicz, Sędzia NSA Stefan Babiarz (sprawozdawca), Sędzia NSA Antoni Hanusz, Protokolant Justyna Nawrocka, po rozpoznaniu w dniu 14 października 2014 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, działającego z upoważnienia Ministra Finansów od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 6 czerwca 2012 r., sygn. akt I SA/Wr 1551/11 w sprawie ze skargi M. M. na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, działającego z upoważnienia Ministra Finansów z dnia 1 lipca 2011 r., nr ILPB1/415-552/11-5/AGr w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych oddala skargę kasacyjną.

UZASADNIENIE

1. Wyrokiem z dnia 6 czerwca 2012 r., I SA/Wr 1551/11, Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu uchylił zaskarżoną przez M. M. (zwanego dalej skarżącym) interpretację indywidualną Ministra Finansów (organ upoważniony: Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu) z dnia 1 lipca 2011 r. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych.

2. Ze stanu sprawy przyjętego przez sąd pierwszej instancji wynika, że we wniosku skarżący wskazał, iż jest akcjonariuszem spółki komandytowo-akcyjnej (SKA). W trakcie roku podatkowego (obrotowego), w grudniu 2010 r., w związku z przystąpieniem do spółki nowego wspólnika - akcjonariusza - zmianie uległy zasady podziału zysku spółki. Po przystąpieniu kolejnego akcjonariusza procent udziału skarżącego w prawie do zysku spółki uległ zmniejszeniu.

W trakcie 2010 r. skarżący - jako akcjonariusz SKA - odprowadzał zaliczki na podatek dochodowy z tytułu udziału w zysku spółki w każdym miesiącu. Klasyfikował ten dochód jako dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej. W związku z powyższym skarżący chciał wiedzieć, czy - w związku z obniżeniem procentu udziału w prawie do zysku SKA w grudniu 2010 r. - jest uprawniony do uwzględnienia tego faktu w rozliczeniu rocznym i w konsekwencji będzie uprawniony do uzyskania zwrotu nadpłaconego podatku?

Wyrażając własne stanowisko w sprawie, stwierdził, że ma prawo do uwzględnienia ustalonego w grudniu 2010 r. obniżonego procentu udziału w zysku spółki w stosunku do przychodów i kosztów uzyskania przychodów w rozliczeniu rocznym PIT-36L. W konsekwencji ma prawo do uzyskania zwrotu podatku nadpłaconego zaliczkami na podatek dochodowy, odprowadzanymi w trakcie roku podatkowego.

3. W wydanej w dniu 1 lipca 2011 r. interpretacji indywidualnej Minister Finansów (organ upoważniony: Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu) uznał stanowisko skarżącego za prawidłowe, inaczej je jednak uzasadnił. Wskazał, że skarżący w zeznaniu za 2010 r. powinien wykazać osobno:

- dochód/stratę za okres od początku roku do momentu przystąpienia nowego wspólnika do spółki - proporcjonalnie do przyznanego udziału w spółce,

- za okres od przystąpienia nowego wspólnika do końca roku - według nowej, ustalonej proporcji udziału w prawie do zysku SKA.

Nie godząc się z samym uzasadnieniem udzielonej interpretacji, skarżący wezwał organ do usunięcia naruszenia prawa i zmiany zajętego stanowiska - w zakresie uzasadnienia.

W odpowiedzi na to wezwanie Minister Finansów (organ upoważniony: Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu) stwierdził brak podstaw do zmiany interpretacji.

4. Powyższej decyzji skarżący zarzucił naruszenie:

- art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.- zwanej dalej: u.p.d.o.f.);

- art. 14c § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm., zwanej dalej: ord. pod.).

Skarżący podkreślił, że organ uznał jego stanowisko za prawidłowe, ale w uzasadnieniu już stanowiska skarżącego nie podzielił. W związku z tym skarżący uznał, że organ naruszył art. 14c § 1 ord. pod. Podniósł także, że organ nie uwzględnił specyfiki działania SKA. Zaznaczył, że gdyby nie mógł uwzględnić w zeznaniu rocznym zmiany (obniżenia) udziału w zysku SKA i nie mógłby dokonać korekty przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów za cały 2010 r. to wysokość powstałego w trakcie roku podatkowego dochodu znacznie różniłaby się w stosunku do ostatecznie ustalonego zysku, którego wypłaty mógłby domagać się skarżący.

W odpowiedzi na skargę organ interpretacyjny wniósł o jej oddalenie, wskazując, że bez znaczenia dla opodatkowania podatkiem dochodowym pozostaje ustalenie wartości roszczenia o wypłatę zysku, przysługującego poszczególnym wspólnikom. Ustawodawca przy ustalaniu zasad opodatkowania przychodów i kosztów z udziału w spółce osobowej odwołuje się do prawa do udziału w zysku. Nie można zatem uznać, że chodzi tu o tę część zysku, ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »