Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

12.03.2015

Obliczenie podatku akcyzowego od samochodu

Z uzasadnienia: To kwota zapłacona przez podatnika za samochód wyznacza podstawę opodatkowania a zatem musi być brana pod uwagę w pierwszej kolejności. Dlatego też w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia, jeśli podatnik przedkłada dokumenty wskazujące na cenę zapłaconą przez niego za pojazd, organ podatkowy powinien, co do zasady, obliczyć podatek, przyjmując jako podstawę opodatkowania kwotę wynikająca z tych dokumentów, czy raczej zaakceptować wyliczenie przedstawione przez podatnika w stosownej deklaracji o ile została prawidłowo wypełniona.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w składzie następującym: Przewodniczący S. WSA Jarosław Szaro Sędziowie WSA Tomasz Smoleń SO del. Piotr Popek / spr./ Protokolant sekr. sąd. Eliza Kaplita-Wójcik po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 26 lutego 2015r. sprawy ze skargi A. W. na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia [...] października 2014r. nr [...] w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu marki Mercedes Benz SL 300 - oddala skargę.

UZASADNIENIE

Zaskarżoną decyzją z dnia [...] października 2014 r. nr [...] Dyrektor Izby Celnej utrzymał w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Celnego nr [...] z dnia [...]07.2014 r., zgodnie z którą określono A.W. (dalej też: Skarżący) zobowiązanie podatkowe w podatku akcyzowym z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu marki Mercedes Benz SL300 o nr VIN [...], rok prod. 1992, poj. silnika 2960 cm3 w wysokości 2 180,00 zł.

Organy podatkowe ustaliły, że A.W. w dniu 09.05.2011 r. w Oddziale Celnym złożył deklarację uproszczoną AKC-U nr [...] nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego marki Mercedes Benz SL300 o nr VIN [...], rok prod. 1992, poj. silnika 2960 cm3 wraz z wnioskiem o wydanie dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy na terytorium kraju. W złożonej deklaracji dokonał wyliczenia podstawy opodatkowania w oparciu o ceną, za jaką dokonał zakupu przedmiotowego pojazdu (1 350 Euro), przy zastosowaniu średniego kursu Euro wyliczonego i ogłoszonego przez NBP w dniu 06.05.2011 r. (1 EUR=3,9600 tabela kursów Nr 87/A/NBP/2011), który to dzień Skarżący wskazał jako datę powstania obowiązku podatkowego. Określił podstawę opodatkowania w wysokości 5 346,00 zł oraz podatek akcyzowy w wysokości 994,00 zł, który został zapłacony w dniu 18.05.2011 r. W informacji dołączonej do złożonej deklaracji Skarżący nie wskazał aby pojazd posiadał uszkodzenia a stan pojazdu określił jako sprawny technicznie.

Na podstawie art. 272 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r., poz. 749, ze zm. dalej: Ordynacja) w Oddziale Celnym dokonano sprawdzenia średniej wartości rynkowej samochodu osobowego tego samego rodzaju, co będący przedmiotem opodatkowania. W wyniku dokonanej analizy stwierdzono, że zadeklarowana przez Podatnika podstawa opodatkowania samochodu osobowego marki Mercedes Benz SL300 o nr VIN [...] w wysokości 5 346,00 zł znacznie odbiega od średniej wartości rynkowej tego samochodu, ustalonej wstępnie przez organ podatkowy w oparciu o komputerowy system INFO-EKSPERT uwzględniając markę i model pojazdu, rok produkcji, datę I rejestracji, wskazany przez podatnika przebieg, rodzaj silnika oraz pojemność/moc silnika - w wysokości netto 11 722,00 zł. W związku z tym wezwano Skarżącego do zmiany wysokości podstawy opodatkowania (skorygowania złożonej deklaracji) lub pisemnego wskazania przyczyn uzasadniających podanie wysokości podstawy opodatkowania w kwocie znacznie odbiegającej od średniej wartości rynkowej samochodu.

W odpowiedzi Skarżący pismem z dnia 25.05.2011 r. poinformował, iż pojazd jest sprawny technicznie, ale wymaga drobnych napraw blacharskich oraz całkowitego lakierowania, wymiany poszycia dachu wraz z mechanizmem otwierania oraz wymiany tapicerki foteli i dywanów. Tak złożone wyjaśnienia nie stanowiły jednak w ocenie organu "uzasadnionej przyczyny" zadeklarowanej podstawy opodatkowania, gdyż różnica pomiędzy zadeklarowaną podstawą opodatkowania (5 346,00 zł) a ustaloną wstępnie przez organ podatkowy średnią wartością rynkową pojazdu (11722,00 zł) w wysokości 6 376,00 zł stanowiła 119% zadeklarowanej podstawy opodatkowania i w tej wysokości uznana została za znaczną. W związku z powyższym postanowieniem nr [...] z dnia [...].06.2014 r. Naczelnik Urzędu Celnego wszczął z urzędu postępowanie w sprawie określenia w prawidłowej wysokości zobowiązania podatkowego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego pojazdu marki Mercedes Benz SL300 o nr VIN [...] odebrane osobiście przez Skarżącego w siedzibie Oddziału Celnego w dniu 27.06.2014 r.

W ramach prowadzonego postępowania organ I instancji ustalił średnią wartość bazową dla pojazdu Mercedes Benz SL300 o nr VIN [...]na kwotę 15 300,00 zł. Z uwagi jednak na fakt, że powyższych ustaleń dokonano dla podobnego pojazdu lecz w wersji coupe, podczas gdy przedmiotowy pojazd jest w wersji kabriolet, której komputerowy system INFO-EKSPERT nie zawierał, organ I instancji uzyskał informację z Działu Analiz Rynku Spółki z o.o. INFO-EKSPERT że średnia wartość bazowa dla podobnego samochodu marki Mercedes-Benz SL 300, poj. silnika 2960ccm, moc 170kW, automat, benzyna, rok prod. 1992 kabriolet wynosiła w maju 2011 r. w przybliżeniu 16 500,00 zł przy przebiegu normatywnym 378 000 km.

W terminie do wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego Skarżący A.W. przesłał kserokopie 26 paragonów dotyczących zakupu części samochodowych w latach 2011-2014 na łączną kwotę 6 568,99 zł. Dodatkowo podniósł, że kolejne 6 000,00 zł, na które nie posiada rachunków wydatkował na naprawę podzespołów, malowanie nadwozia oraz naprawę poszycia dachu i zakup tapicerki. Ponadto poinformował , że samochód od 2011 roku jest w naprawie o czym świadczy brak aktualnych przeglądów rejestracyjnych, obecnie auto jest rozebrane w warsztacie, a karoseria była remontowana i pomalowana.

Organ podatkowy I instancji stwierdził, że wskazana przez Skarżącego wysokość podstawy opodatkowania (5 346,00 zł) znacznie odbiega bez uzasadnionej przyczyny od średniej wartości rynkowej netto tego samochodu ustalonej przez organ podatkowy (11 722,00 zł). W związku z powyższym Naczelnik Urzędu Celnego decyzją nr [...] z dnia [...].07.2014 r. określił zobowiązanie podatkowe w podatku akcyzowym z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego marki Mercedes Benz SL300 o nr VIN [...], rok prod. 1992, poj. silnika 2960 cm3 w wysokości 2 180,00 zł.

Nie godząc się z takim rozstrzygnięciem sprawy Skarżący złożył odwołanie od decyzji Naczelnika Urzędu Celnego, wnosząc o jej "umorzenie". W uzasadnieniu odwołania zarzucił naruszenie art. 121 Ordynacji podatkowej poprzez wskazanie w decyzji organu I instancji błędnej daty złożenia deklaracji podatkowej oraz art. 200 Ordynacji podatkowej poprzez niepowiadomienie o możliwości zapoznania z materiałem dowodowym przed wydaniem decyzji. Zakwestionował nieuwzględnienie przez organ kosztów w wysokości 6 568,99 zł poniesionych na zakup części do przedmiotowego samochodu marki Mercedes Benz SL300 oraz kosztów w wysokości 6 000,00 zł poniesionych w związku z naprawą podzespołów, naprawą blacharską, malowaniem nadwozia, naprawą poszycia dachu i zakupem tapicerki. Końcowo Skarżący wniósł o uwzględnienie kwoty 12 568,99 zł tj. kwoty z paragonów, którą wydał na zakup części i naprawy, jak również kwoty około 4 000,00 zł jaką poniósł na zapłatę przeglądu technicznego, akcyzy, deklaracji VAT 25, rejestracji, tłumaczeń, ubezpieczenia, a także sprowadzenia samochodu do kraju, a w konsekwencji o przyjęcie za podstawę opodatkowania zadeklarowanej wartości w wysokości 5 346,00 zł.

Przywołaną na wstępie decyzją z dnia z dnia [...] października 2014 r. nr [...] Dyrektor Izby Celnej utrzymał w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Celnego. W uzasadnieniu zaskarżonej decyzji podtrzymał stanowisko organu I instancji uznając, że zaskarżona decyzja jest prawidłowa, została wydana w wyniku prawidłowo przeprowadzonego postepowania podatkowego, po zebraniu wystarczającego materiału sprawy do jej rozstrzygnięcia i po jego ocenie z zachowaniem zasady swobodnej oceny dowodów, w ramach której zostały uwzględnione wszystkie okoliczności sprawy tak na korzyść jak i na niekorzyść podatnika.

Nie godząc się z takim rozstrzygnięciem sprawy Skarżący A.W. od decyzji Dyrektora Izby Celnej złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, wnosząc o:

 • uchylenie zaskarżonej decyzji,
 • zasądzenie na rzecz Skarżącego kosztów procesu,
 • wstrzymanie wykonania decyzji do czasu rozpoznania niniejszej skargi.

Zaskarżonej decyzji Skarżący zarzucił naruszenie:

 • art. 121 Ordynacji podatkowej poprzez działania nie budzące zaufania do organów podatkowych,
 • art. 122 Ordynacji podatkowej poprzez naruszenie zasady prawdy materialnej i nie podjęcie niezbędnych działań w celu dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego a tym samym brak uzasadnienia odzwierciedlającego sposób rozumowania organu,
 • art. 191 Ordynacji podatkowej poprzez przekroczenie granic swob...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »