NSA. Zwolnienia z PIT: Nagroda w konkursie musi być wynikiem rywalizacji

Z uzasadnienia: Jedynie ubieganie się o nagrodę (jej wysokość) przez zawodników, trenerów i inne osoby wyróżniające się osiągnięciami w działalności sportowej - bez współzawodniczenia, konkurowania między sobą - nie mieści się w pojęciu "konkurs", o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT.

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący - Sędzia NSA Stefan Babiarz (sprawozdawca), Sędzia del. NSA Jan Grzęda, Sędzia NSA Antoni Hanusz, Protokolant Katarzyna Łysiak, po rozpoznaniu w dniu 15 grudnia 2015 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej K. [...] S.A. z siedzibą w B. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 24 kwietnia 2013 r., sygn. akt I SA/Łd 141/13 w sprawie ze skargi K. [...] S.A. z siedzibą w B. na interpretację Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi działającego z upoważnienia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2012 r., nr IPTPB1/415-503/12-2/AG w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych:

1) oddala skargę kasacyjną,
2) zasądza od K. [...] S.A. z siedzibą w B. na rzecz Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi działającego z upoważnienia Ministra Finansów kwotę 120 (słownie: sto dwadzieścia) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

UZASADNIENIE

1. Wyrokiem z dnia 24 kwietnia 2013 r., I SA/Łd 141/13, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi oddalił skargę K. [...] S.A. z siedzibą w B. (dalej: klub sportowy) na interpretację Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2012 r. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych.

2. Ze stanu sprawy przyjętego przez sąd pierwszej instancji wynika, że we wniosku klub sportowy wskazał, iż uczestniczy we współzawodnictwie sportowym w ramach ligi. Od uzyskanego przychodu z tytułu osobiście wykonywanej działalności sportowej zawodników oraz trenerów klub nalicza podatek według zasad określonych w art. 41 ust.1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U z 2012 r., poz. 361 - zwanej dalej: u.p.d.o.f) w wysokości 18%. Klub zamierza w oparciu o szczegółowo określony regulamin, zatwierdzony uprzednio przez Zarząd, przyznawać swoim zawodnikom klubowym oraz trenerom nagrody. Nagrody te byłyby przyznawane zawodnikom klubowym oraz trenerom po zakończonej rundzie lub sezonie, lub po zakończonych etapach rozgrywek lub zakończonych rozgrywkach w innych systemach współzawodnictwa, jak w szczególności Puchar Polski lub Liga Mistrzów.

Nagrody byłyby przyznawane kilka razy do roku.

Konkretna wysokość nagrody, dla każdego zawodnika oraz trenera z osobna, uzależniona byłaby od trzech czynników:

- od całościowej wartości nagrody dla wszystkich zawodników klubowych oraz trenerów za określony system współzawodnictwa,
- od miejsca zajętego przez klub po zakończonej rundzie lub sezonie, lub po zakończonych rozgrywkach w innych systemach współzawodnictwa, jak w szczególności Puchar Polski lub Liga Mistrzów,
- od współczynnika udziału w nagrodzie za określony system współzawodnictwa, ustalony uprzednio w regulaminie dla każdego zawodnika oraz trenera.

W związku z tak ukształtowanym zdarzeniem przyszłym klub sportowy zapytał, czy w sytuacji, kiedy w oparciu o szczegółowo określony regulamin, zatwierdzony uprzednio przez Zarząd, klub przyznawałby swoim zawodnikom klubowym oraz trenerom nagrody oraz nagrody te byłyby przyznawane zawodnikom klubowym i trenerom po zakończonej rundzie lub sezonie, lub po zakończonych etapach rozgrywek lub zakończonych rozgrywkach w innych systemach współzawodnictwa, jak w szczególności Puchar Polski lub Liga Mistrzów, przy czym nagrody te przyznawane byłyby kilka razy do roku, a ich konkretna wysokość dla każdego zawodnika oraz trenera z osobna uzależniona byłaby od trzech czynników:

- od całościowej wartości nagrody dla wszystkich zawodników klubowych oraz trenerów za określony system współzawodnictwa,
- od miejsca zajętego przez klub po zakończonej rundzie lub sezonie, lub po zakończonych etapach rozgrywek lub zakończonych rozgrywkach w innych systemach współzawodnictwa, jak w szczególności Puchar Polski lub Liga Mistrzów,
- od współczynnika udziału w nagrodzie za określony system współzawodnictwa, ustalonego uprzednio w regulaminie, odmiennie dla każdego zawodnika oraz trenera, prawidłowe będzie przyjęcie, że nagrody t...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »