Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Kasy fiskalne

22.05.2019

NSA. Zwolnienia z kas: Pracownik to nie bezobsługowy system parkingowy

Z uzasadnienia: Fakt pobierania opłaty przez pracownika wyklucza kwalifikację tej czynności do działania w systemie "bezobsługowym". Zastosowanie zwolnienia określonego w poz. 41 załącznika jest uzależnione od przyjmowania należności od klienta przez urządzenia, a nie przez pracowników. Tylko w sytuacji, kiedy zarówno pobór opłat, jak też wydawanie biletów uprawniających do skorzystania z usługi następuje za pośrednictwem urządzenia są spełnione warunki zastosowania zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący - Sędzia NSA Arkadiusz Cudak, Sędzia NSA Roman Wiatrowski, Sędzia WSA del. Dominik Mączyński (sprawozdawca), Protokolant Katarzyna Łysiak, po rozpoznaniu w dniu 21 marca 2019 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej P. sp. z o.o. z siedzibą w W. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 17 listopada 2016 r., sygn. akt III SA/Wa 2425/15 w sprawie ze skargi P. sp. z o.o. z siedzibą w W. na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia 12 maja 2015 r., nr IPPP2/4512-80/15-4/IZ w przedmiocie podatku od towarów i usług:

  1. oddala skargę kasacyjną,
  2. zasądza od P. sp. z o.o. z siedzibą w W. na rzecz Szefa Krajowej Administracji Skarbowej kwotę 360 (słownie: trzysta sześćdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

UZASADNIENIE

1. Wyrok Sądu pierwszej instancji.

1.1. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, wyrokiem z dnia 17 listopada 2016 r., sygn. akt III SA/Wa 2425/15, oddalił skargę wniesioną na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia 12 maja 2015 r. w przedmiocie podatku od towarów i usług.

1.2. W uzasadnieniu wyroku Sąd wskazał, że nie podziela stanowiska skarżącej, że § 2 ust. 1 w zw. z załącznikiem nr 1 poz. 41 rozporządzenia Ministra Finansów z 4 listopada 2014 r., w którym ustawodawca używa zwrotu "również w systemie bezobsługowym" oznacza, że dla skorzystania ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących nie ma znaczenia fakt przyjmowania należności za pośrednictwem pracownika, jeżeli sam system obsługi parkingu oraz naliczania opłat jest w pełni zautomatyzowany. W ocenie Sądu, trafne jest zastrzeżenie Ministra Finansów, że fakt pobierania opłaty przez pracownika wyklucza kwalifikację tej czynności do działania w systemie "bezobsługowym". Zaistnienie instytucji zwolnienia, o której mowa w poz. 41 załącznika nr 1 jest uzależnione od przyjmowania należności od klienta przez urządzenia, a nie przez pracowników. Tylko w sytuacji, kiedy zarówno pobór opłat, jak też wydawanie biletów uprawniających do skorzystania z usługi następuje za pośrednictwem urządzenia, są spełnione warunki zastosowania zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

2. Skarga kasacyjna.

2.1. Skarżąca, reprezentowana przez pełnomocnika, pismem z dnia 7 lutego 2017 r., wywiodła skargę kasacyjną od wyroku Sądu I instancji.

2.2. Skarżąca, na podstawie art. 174 pkt 1 p.p.s.a., zarzuciła zaskarżonemu orzeczeniu naruszenie przepisów prawa materialnego poprzez błędną wykładnię § 2 ust 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2014 r., poz. 1544) oraz załącznika do tego rozporządzenia w zakresie poz. 41, poprzez przyjęcie, że w katalogu czynności zwolnionych z obowiązku ewidencjonowania usługi świadczonej przy użyciu urządzeń, w tym wydających bilety, obsługiwanych przez klienta, które również w systemie bezobsługowym przyjmują należność: 1) w bilonie lub banknotach, lub 2) innej formie (bezgotówkowej), jeżeli z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcję jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczyła nie mieszczą się czynności, w których co prawda sam system obsługi parkingu oraz naliczania opłat jest w pełni zautomatyzowany, jednakże to pracownicy podatnika przyjmują należność za usługę parkingową, gdy tymczasem prawidłowa wykładnia tego przepisu winna prowadzić do wniosku odmiennego, tj. użycie w załączniku do rozporządzenia, poz. 41 słowa "również" wskazuje, że sama należność może być przyjmowana także ("również") za pośrednictwem pracownika", biorąc pod uwagę że sam system obsługi parkingu oraz naliczania opłat jest w pełni zautomatyzowany.

2.3. W oparciu o powyższy zarzut, skarżąca wniosła o uchylenie zaskarżonego wyroku w całości i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie a także o zasądzenie zwrotu kosztów postępowania sądowego, w tym zwrot kosztów zastępstwa procesowego według norm prawem przepisanych.

2.4. W uzasadnieniu skargi kasacyjnej skarżąca wskazała, że swoje stanowisko opiera przede wszystkim na argumentach histo...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »


Warning: mysql_fetch_row() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/podatki/public_html/adserver/Adserver.class.php5 on line 100

Warning: mysql_fetch_row() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/podatki/public_html/adserver/Adserver.class.php5 on line 100