Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Podatek VAT i akcyza - zagadnienia ogólne

06.07.2018

NSA. Wynajęcie mieszkania dla pracownika bez zwolnienia

Z uzasadnienia: Nie można przyjąć, że objęte zwolnieniem z art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT jest także wykorzystywanie budynku (lokalu) mieszkalnego "wyłącznie na cele mieszkaniowe", gdy najemca prowadzący działalności gospodarczą nieodpłatnie udostępnia wynajmowany budynek lub poszczególne lokale zatrudnionym przez siebie pracownikom. W tej sytuacji wynajem nie służy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, lecz prowadzeniu działalności gospodarczej z wykorzystaniem wynajmowanych lokali.

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący - Sędzia NSA Ryszard Pęk (sprawozdawca), Sędzia NSA Marek Kołaczek, Sędzia WSA del. Ewa Rojek, Protokolant Katarzyna Łysiak, po rozpoznaniu w dniu 8 maja 2018 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej Ministra Finansów (obecnie Szef Krajowej Administracji Skarbowej) od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 11 lutego 2016 r., sygn. akt III SA/Wa 473/15 w sprawie ze skargi A. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. z siedzibą w R. (poprzednio A. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.) na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia 2 października 2014 r., [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług oddala skargę kasacyjną.

UZASADNIENIE

1. Wyrok sądu I instancji

1.1. Wyrokiem z 11 lutego 2016 r., sygn. akt III SA/Wa 473/15 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w sprawie ze skargi A. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w R. (dalej "skarżąca spółka") na interpretację indywidualną Ministra Finansów z 2 października 2014 r. w przedmiocie podatków od towarów i usług, uchylił zaskarżoną interpretację orzekając jednocześnie o kosztach postępowania.

2. Wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego.

2.1. Skarżąca spółka zwróciła się do Ministra Finansów o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu najmu budynków mieszkalnych oraz opodatkowania nieodpłatnego udostępnienia lokali pracownikom.

W uzasadnieniu wskazała, że prowadzi działalność gospodarczą polegającą na produkcji artykułów metalowych. Wyjaśniła, że w ramach prowadzonej działalności zawarła umowę najmu budynku i przeznaczyła go na cele mieszkaniowe swoich pracowników (budynek 1). Podniosła, że zamierza zawrzeć kolejną umowę najmu budynku, która będzie miała charakter mieszany (budynek będzie wykorzystywany na cele mieszkaniowe jak i lokale użytkowe - budynek 2).

Skarżąca spółka podkreśliła, że wynajmujący otrzymał indywidualną interpretację przepisów prawa, z której wynika, że świadczone przez niego usługi najmu są opodatkowane (nie podlegają zwolnieniu) VAT (nr [...] z 6 maja 2014 r.).

2.2. W związku z tak przedstawionym stanem faktycznym skarżąca spółka wystąpiła z pytaniem czy przysługuje jej prawo do odliczenia VAT z wystawionych przez wynajmującego faktur dokumentujących czynsz za najem budynku 1 jak i najem budynku 2 oraz czy nieodpłatne udostępnianie lokali mieszkalnych przez skarżącą spółkę jej pracownikom stanowi czynność opodatkowaną VAT.

2.3. W stanowisku własnym skarżąca spółka przyjęła, że przysługuje jej prawo odliczenia VAT z faktur dokumentujących czynsz za najem budynku 1 i budynku 2, natomiast udostępnienie lokali mieszkalnych jej pracownikom nie stanowi czynności opodatkowanej VAT.

3. Interpretacja indywidualna.

3.1. Minister Finansów w interpretacji indywidualnej z 2 października 2014 r. uznał stanowisko skarżącej spółki za nieprawidłowe w części dotyczącej prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu najmu budynku 1 oraz budynku 2 w części odpowiadającej lokalom mieszkalnym w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu najmu budynku 2 w części odpowiadającej lokalom użytkowym. Prawidłowe było natomiast – jak zaznaczył – stanowisko skarżącej spółki w części dotyczącej opodatkowania nieodpłatnego udostępnienia lokali pracownikom.

3.2. Minister Finansów w uzasadnieniu wydanej interpretacji wskazał, że usługa najmu nieruchomości korzysta ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.; dalej "ustawa o VAT") pod warunkiem łącznego spełnienia przesłanek co do podmiotu, przedmiotu i celu takiej umowy. Podkreślił, że podatnik będzie mógł skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług, jeżeli z umowy najmu w sposób niebudzący wątpliwości wynika, że dotyczy ona lokalu mieszkalnego i lokal ten może być wykorzystany przez najemcę tylko w celach mieszkaniowych. Zwrócił uwagę na to, że w stanie faktycznym podanym we wniosku o wydanie interpretacji najem nieruchomości następuje na cele mieszkaniowe pracowników i cel najmu pozostaje mieszkaniowy, mimo że pracownicy nie wynajmują lokali bezpośrednio od wynajmującego. Minister podkreślił, że na każdym etapie wynajmowania lokalu mieszkaniowego z przeznaczeniem go wyłącznie na cele mieszkaniowe można stosować zwolnienie od podatku VAT przewidziane w art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT.

3.3. W odniesieniu do faktur dokumentujących czynsz za najem budynku 2, Minister Finansów podkreślił, że w budynku tym znajdować się będą zarówno lokale mieszkalne jak i lokale użytkowe. Świadczona przez wynajmującego usługa wynajmu budynku 2, w części odpowiadającej lokalom użytkowym, nie będzie w związku z tym korzystać ze zwolnienia od podatku VAT, o którym stanowi art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT i podlega opodatkowaniu podatkiem VAT na zasadach ogólnych.

3.4. Minister Finansów wyjaśnił, że ponieważ udostępnianie lokali mieszkalnych pracownikom jest związane z działalnością gospodarczą skarżącej spółki i ma na celu poprawę jej rezultatów przez zatrudnianie wykwalifikowanych pracowników pochodzących z odległych rejonów kraju, to prawidłowe jest stanowisko własne skarżącej spółki, że udostępnienie lokali mieszkalnych jej pracownikom nie stanowi czynności opodatkowanej VAT.

4. Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

4.1. Na powyższa interpretację skarżąca spółka, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu Ministra Finansów do usunięcia naruszeń prawa, złożyła skargę wnosząc o jej uchylenie w całości i zasądzenie kosztów postępowania sądowego wraz z kosztami zastępstwa procesowego według norm przypisanych.

4.2. Skarżąca spółka zarzuciła, że zaskarżoną interpretację wydano z na...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »