Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Podatek VAT i akcyza - zagadnienia ogólne

10.06.2019

NSA. VAT marża: Jak dokumentować dostawę towarów używanych

Z uzasadnienia: Fakt, że nabycie było dokumentowane fakturami "procedura marży - towary używane", a skarżący odsprzedawał nabyte telefony jako używane, pozostaje tu bez znaczenia. Formalne ujęcie obrotu ww. towarem nie przesądza bowiem o jego faktycznym stanie. Ponadto prowadzona dla celów sprzedaży w systemie VAT-marża ewidencja nie potwierdzała, by przedmiotem odsprzedaży były telefony używane, już tylko z tego powodu, że dowody sprzedaży przez skarżącego telefonów komórkowych (bez identyfikacji rodzaju sprzedawanego telefonu) nie były powiązane z dowodami zakupu telefonów, których skarżący w ogóle nie ujmował w ewidencji.

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Marek Zirk-Sadowski (spr.), Sędzia NSA Janusz Zubrzycki, Sędzia WSA del. Dominik Mączyński, po rozpoznaniu w dniu 29 maja 2019 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej R. K. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 10 lutego 2017 r. sygn. akt III SA/Wa 360/16 w sprawie ze skargi R. K. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia 30 listopada 2015 r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiące od stycznia do grudnia 2013 r. oddala skargę kasacyjną.

UZASADNIENIE

Zaskarżonym wyrokiem z 10 lutego 2017 r., III SA/Wa 360/16, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę R. K. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z 30 listopada 2015 r. w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiące od stycznia do grudnia 2013 r.

W skardze kasacyjnej od ww. orzeczenia strona wniosła o uchylenie zaskarżonego wyroku w całości i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi pierwszej instancji, jak też o zwrot kosztów postępowania, składając oświadczenie o zrzeczeniu się rozprawy. Ponadto pełnomocnik ustanowiony w ramach prawa pomocy wniósł o przyznanie kosztów nieopłaconego zastępstwa prawnego, oświadczając że nie zostały one uregulowane przez skarżącego. Podstawy wniesionej skargi kasacyjnej są następujące:

 1. naruszenie prawa materialnego poprzez jego niewłaściwą wykładnię, tj. art. 120 ust. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 ze zm.), dalej ustawa o VAT, skutkujące uznaniem, że telefony sprzedawane przez skarżącego nie zostały nabyte od podmiotów wskazanych w ww. przepisie,
 2. naruszenie art. 187 § 1 i art. 191 Ordynacji podatkowej poprzez niewyczerpujące rozpatrzenie materiału dowodowego i dokonanie błędnej oceny tego materiału skutkujące przyjęciem, że skarżący nie dochował należytej staranności w kontaktach biznesowych z osobą podającą się za P. D.,
 3. naruszenie art. 187 § 1 i art. 191 Ordynacji podatkowej poprzez dokonanie dowolnej oceny zgromadzonego materiału dowodowego i błędne przyjęcie, że nabywane przez skarżącego telefony nie były towarem używanym, skutkujące w konsekwencji uznaniem, że skarżący nie był uprawniony do stosowania marży jako podstawy opodatkowania,
 4. naruszenie art. 187 § 1 i art. 191 Ordynacji podatkowej poprzez dokonanie dowolnej oceny zgromadzonego materiału dowodowego i błędne uznanie, że rejestry sprzedaży VAT-marża są nierzetelne i nie stanowią dowodu tego co wynika z ich zapisów,
 5. naruszenie art. 187 § 1 i art. 191 Ordynacji podatkowej poprzez dokonanie dowolnej oceny zgromadzonego materiału dowodowego i błędne uznanie, że skarżący nie prowadził ewidencji sprzedaży w sposób umożliwiający sporządzenie deklaracji podatkowych.

Odpowiedzi na skargę kasacyjną nie złożono.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje.

Spór w niniejszej sprawie koncentruje się wokół następujących kwestii:

 • osoby kontrahenta i należytej staranności w kontaktach biznesowych z kontrahentem (przedstawiającym się jako P. D.) (zarzuty nr 1-2),
 • ustalenia, że nabywane przez skarżącego telefony nie były towarem używanym (w związku z czym nie był on uprawniony do stosowania opodatkowania wg procedury VAT-marża (zarzut nr 3),
 • ustalenia, że prowadzona przez skarżącego ewidencja sprzedaży nie była rzetelna i wobec tego nie pozwalała na określenie podstawy opodatkowania wg systemu VAT-marża (zarzuty nr 4-5).

Strona kwestionuje zatem przede wszystkim przyjętą przez Sąd pierwszej instancji podstawę faktyczną rozstrzygnięci...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »