Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Podatek VAT i akcyza - zagadnienia ogólne

23.07.2018

NSA. Termin przedawnienia pośredniego zwrotu VAT

Zgodnie z art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej, w przypadku gdy zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, a podatnik korzysta z prawa do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następny okres (tzw. pośredni zwrot różnicy podatku) zwrot ten przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił ten zwrot, tzn. podatnik dokonał jego rozliczenia w deklaracji za dany okres (miesiąc) w formie przeniesienia jej do rozliczenia w następnym okresie (miesiącu) - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Ryszard Pęk, Sędzia NSA Danuta Oleś, Sędzia WSA del. Małgorzata Fita (sprawozdawca), Protokolant Marek Wojtasiewicz, po rozpoznaniu w dniu 20 czerwca 2018 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej Dyrektora Izby Skarbowej w W. (obecnie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w W.) od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 10 marca 2016 r. sygn. akt III SA/Wa 977/15 w sprawie ze skargi P. P. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia 5 lutego 2015 r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące 2009 r. oddala skargę kasacyjną.

UZASADNIENIE

Wyrokiem z 10 marca 2016 r., sygn. akt III SA/Wa 977/15, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu sprawy ze skargi P. P. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z 5 lutego 2015 r. w przedmiocie podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące 2009 r., uchylił zaskarżoną decyzję w części dotyczącej listopada i grudnia 2009 r.

1. Sąd pierwszej instancji podał, że decyzją Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w L. z 1 grudnia 2014 r. dokonano skarżącemu rozliczenia podatku od towarów i usług za miesiące od stycznia do grudnia 2009 r.

Zaskarżoną decyzją organ odwoławczy uchylił powyższą decyzję w części dotyczącej miesięcy od stycznia do października 2009 r. i w tym zakresie umorzył postępowanie w sprawie, a w części dotyczącej miesięcy listopada i grudnia 2009 r. zmienił rozliczenie tego podatku.

Organ wyjaśnił, że powodem uchylenia decyzji w części, w której umorzył postępowanie było przedawnienie zobowiązań podatkowych. W związku z tym, że rozliczeniu dotyczącym listopada wykazano nie zobowiązanie, tylko nadwyżkę podatku do rozliczenia w następnym miesiącu, w ocenie organu odwoławczego w sprawie możliwe jest orzekanie w przedmiocie podatku od towarów i usług nie tylko za grudzień ale i za listopad 2009 r.

Dokonując zmiany rozliczenia za te miesiące, organ odwoławczy zgodził się z organem pierwszej instancji, że w sytuacji, gdy skarżący nie przedstawił w toku postępowania podatkowego ani faktur ani duplikatów faktur, z których miał dokonać odliczenia podatku naliczonego nie było podstaw do uznania, że miał do niego prawo.

Wskazując na obowiązek posiadania i przechowywania dokumentacji związanej z dokonywanymi rozliczeniami w podatku od towarów i usług organ odwołał się do przepisów: art. 86 ust. 1 i 2 oraz art. 109 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (w tej sprawie: Dz.U. z 2004 r., Nr 54, poz. 535 z późn. zm., dalej - u.p.t.u.), art. 3 pkt 4 i art. 86 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (w tej sprawie: Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm., dalej - O.p.), a także § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 212, poz. 1337 ze zm., dalej rozporządzenie) i stwierdził, że podatnicy są obowiązani przechowywać oryginały i kopie faktur oraz faktur korygujących, a także duplikaty tych dokumentów do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

2. W skardze złożonej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skarżący zaskarżył powyższą decyzję w części dotyczącej listopada i grudnia 2009 r. i wniósł o uchylenie decyzji organów obu instancji - w tej części.

Zaskarżonej decyzji zarzucił naruszenie art. 122, art. 187 § 1, art. 191 oraz art. 23 § 1 i § 2 poprzez błędne ustalenie stanu faktycznego sprawy oraz art. 70 § 1 O.p. poprzez orzeczenie za okres (listopad 2009 r.), za który zobowiązanie podatkowe uległo przedawnieniu.

3. W odpowiedzi na skargę, organ odwoławczy, podtrzymując swoje dotychczasowe stanowisko, wniósł o jej oddalenie w całości.

4. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uwzględnił skargę.

Za zasadny uznał zarzut naruszenia art. 70 ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »