NSA. Termin na złożenie zawiadomienia SD-Z2 wynosi 6 miesięcy

Z treści art. 4a ust. 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn wynika, że chodzi w nim o sytuacje w których nabywca dowiedział się o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych po upływie terminów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lub ust. 1a. Tylko w takich sytuacjach bieg terminu 6 miesięcy na dokonanie zgłoszenia biegnie od początku. Jeżeli podatnik dowiedział się o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych w trakcie biegu pierwotnego terminu na zgłoszenie, ust. 2 art. 4a tej ustawy nie ma w ogóle zastosowania - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

W styczniu 2020 r. do Urzędu Skarbowego wpłynęło zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych (SD-Z2), w którym podatniczka wykazała nabycie w darowiźnie od matki środków pieniężnych w kwocie 505 000 zł. W uwagach obdarowana wskazała, że wpłaty były dokonywane przez darczyńcę na rachunek dewelopera (w czerwcu i lipcu 2019 r.), wobec czego nie mogła swobodnie tymi środkami dysponować. Podatniczka stwierdziła, że mogła korzystać z darowizny dopiero w momencie sporządzenia w formie aktu notarialnego w grudniu 2019 r. umowy przeniesienia własności lokalu mieszkalnego. W zgłoszeniu obdarowana jako datę nabycia i datę powstania obowiązku podatkowego wskazała grudzień 2019 r.

Naczelnik Urzędu Skarbowego stwierdził jednak, że zgłoszenie SD-Z2 w części dotyczącej darowizn z czerwca 2019 r. i lipca 2019 r. zostało złożone po upływie sześciomiesięcznego terminu, o którym mowa w art. 4a ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (dalej: "u.p.s.d."). Z tego powodu darowiznę należało wykazać w zeznaniu podatkowym o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych (SD-3). Ponadto według Naczelnika potwierdzenie obciążenia rachunku matki podatniczki w czerwcu 2019 r. tytułem opłaty za umowę rezerwacyjną, w której stroną rezerwująca jest podatniczka, rodzi obowiązek podatkowy po stronie obdarowanej.

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej uznał, że Naczelnik US postąpił prawidłowo ustalając zobowiązanie w podatku od spadków i darowizn. Niezgłoszenie nabycia rzeczy lub praw majątkowych w terminie 6-miesięcy skutkuje utratą prawa do zwolnienia z podatku, a naczelnik urzędu skarbowego jest zobowiązany opodatkować nabytą darowiznę na ogólnych zasadach określonych dla nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej (art. 4a ust. 3 u.p.s.d.).

DIAS wskazał ponadto, że z treści art. 4a ust. 2 u.p.s.d. wynika, że przepis ten będzie miał zastosowanie, jeżeli "nabywca dowiedział się o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych po upływie terminów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lub ust. 1a". Dotyczy więc takiej sytuacji, gdy nabywca uzyskał wiedzę o nabyciu określonej rzeczy lub prawa po upływie terminu, w jakim należało dokonać pierwotnego zgłoszenia, czyli po upływie 6 miesięcy od momentu powstania obowiązku podatkowego. Jeżeli nawet podatniczka uzyskałaby wiedzę o nabyciu w darowiźnie środków pieniężnych dopiero w grudniu 2019 r., to nastąpiłoby to jeszcze w trakcie...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »