NSA. Stawka VAT dla montażu oświetlenia i sprzętu AGD

Z uzasadnienia: Montaż lamp podtynkowych, podobnie jak montaż sprzętu AGD w zabudowie, nie stanowi usługi modernizacji w rozumieniu art. 41 ust. 12 ustawy o VAT. Elementy te należy zaliczyć do wyposażenia lokalu, jako że nie stanowią one - po ich zamontowaniu - trwałego elementu konstrukcyjnego budynku. Nie mogą być zatem elementem modernizacji. Wymiana uszkodzonej lub przestarzałej lampy, nawet zamontowanej podtynkowo, jest możliwa bez zmian konstrukcyjnych w budynku.

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Arkadiusz Cudak (spr.), Sędzia NSA Małgorzata Niezgódka - Medek, Sędzia NSA Hieronim Sęk, Protokolant Krzysztof Zaleski, po rozpoznaniu w dniu 1 grudnia 2016 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skarg kasacyjnych 1) Ministra Finansów; 2) K. P. sp. z o. o. w K. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 18 listopada 2014 r., sygn. akt I SA/Kr 1548/14 w sprawie ze skargi K. P. sp. z o. o. w K. na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2014 r., nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług:

  1. oddala skargi kasacyjne,
  2. odstępuje od zasądzenia zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego w całości.

UZASADNIENIE

Zaskarżonym wyrokiem z dnia 18 listopada 2014 r., sygn. akt I SA/Kr 1548/14, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, działając na podstawie art. 146 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 718), dalej: p.p.s.a., uwzględnił skargę K. P. Sp. z o.o. (dalej: spółka lub skarżąca) na wydaną przez Ministra Finansów (organ upoważniony: Dyrektor Izby Skarbowej w K., dalej: organ) interpretację indywidualną z dnia 6 czerwca 2014 r. w przedmiocie podatku od towarów i usług i uchylił zaskarżoną interpretację.

1. Przebieg postępowania przed organami podatkowymi

We wniosku o wydanie interpretacji spółka wskazała, że jest właścicielem budynków wielomieszkaniowych, a znajdujące się w tych budynkach lokale mieszkalne (zaliczane do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, o powierzchni użytkowej nie przekraczającej 150 m2,) zamierza wynajmować osobom trzecim na cele mieszkaniowe. Spółka zawiera umowy o dzieło z osobami prawnymi i jednostkami nie posiadającymi osobowości prawnej (wykonawcy), którymi są zarówno podmioty zarejestrowane na potrzeby podatku od towarów i usług w Polsce, posiadające siedzibę działalności gospodarczej i stałe miejsce prowadzenia tej działalności w Polsce, jak i podmioty niespełniajace tych warunków. Przedmiotem zawartych umów jest wykonanie prac wykończeniowych w lokalach mieszkalnych przy użyciu dostarczonych przez wykonawcę materiałów, jak również dostarczenie i zamontowanie przez wykonawcę sprzętu i wyposażenia zgodnie ze złożoną przez niego ofertą. W ramach umowy wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac: fliziarskich, parkieciarskich, malarskich, elektrycznych, dostawy i montażu tzw. białego montażu, lamp podtynkowych i wiszących, mebli, szaf i drzwi kuchennych, łazienkowych oraz w pomieszczeniach gospodarczych, sprzętu AGD. Meble i szafy montowane są w sposób trwały uniemożliwiający ich ewentualny demontaż bez konsekwencji w postaci częściowego lub całkowitego zniszczenia tych mebli lub częściowego zniszczenia elementów, do których są przymocowane. Umowa określa jedno wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie jej przedmiotu. Szczegółowy kosztorys (wartość robocizny, towarów, lamp, mebli itp.) określa oferta stanowiąca załącznik do umowy. Nie następuje odrębne fakturowanie robocizny i materiałów. Część wynagrodzenia (40%) płatna jest po podpisaniu umowy, a pozostała część po bezusterkowym odbiorze przedmiotu umowy. Ww. Wykonanie ww. prac następuje przed oddaniem lokali najemcom, a przed ich wykonaniem lokale te nie nadają się do normalnego użytku. Dla spółki elementem dominującym jest wykończenie lokalu (wykonanie prac fliziarksich, parkieciarskich, malarskich, elektrycznych i tzw. białego montażu). Natomiast dostawa i montaż mebli oraz sprzętu AGD ma charakter uboczny. Wszystkie szafy i meble dostosowane są do rozkładu pomieszczeń w lokalu (indywidualny pomiar i wykonawstwo). Większość z nich jest przytwierdzana do ścian (pokrytych glazurą) za pomocą trwałego spoiwa o charakterze klejąco – uszczelniającym oraz kołków rozporowych. Próba odłączenia mebli i szaf od tej ściany spowodowałaby zarówno uszkodzenie mebla (szafy) oraz ściany. Nie jest możliwe przytwierdzenie odłączonego mebla w jakikolwiek sposób w innym miejscu z zachowaniem jego dotychczasowego kształtu, a jakikolwiek mebel nie mógłby zostać zamontowany w miejscu, w którym przytwierdzony był dotychczasowy mebel bez wykonania dodatkowych prac.

W związku z powyższym zadano pytanie: jaka stawka podatku od towarów i usług znajduje zastosowanie do czynności polegających na wykonaniu prac wykończeniowych w lokalu mieszkalnym, przy użyciu dostarczonych materiałów oraz czynności polegających na dostarczeniu i zamontowaniu sprzętu i wyposażenia (lampy podtynkowe i wiszące, szafy, meble, drzwi, sprzęt AGD, tzw. biały montaż)?

Wg stanowiska spółki, opartego na art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 22 ust. 1 pkt 3, art. 28e, art. 17 ust. 1 pkt 4 i pkt 5, art. 146a pkt 1 i pkt 2 i art. 41 ust. 12 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j.: Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, ze zm.), dalej: ustawa o VAT, w opisanej sytuacji zastosowanie znajduje stawka 8%. Istotne jest bowiem, że przedmiotem świadczenia wykonawcy jest realizacja prac wykończeniowych w lokalu mieszkalnym, przy użyciu dostarczonych materiałów, jak również dostarczenie i zamontowanie sprzętu i wyposażenia, za które określono jedną cenę. Świadczenie to nie ogranicza się zatem jedynie do instalacji, czy montażu poszczególnych towarów, lecz obejmuje przede wszystkim wykonanie poszczególnych rodzajów prac, jak również nie ogranicza się do dostawy i montażu poszczególnych części (lamp, mebli, itd.) ale należy je łączyć z ww. pracami. Całość świadczenia powoduje trwałe ulepszenie lokali mieszkalnych, prowadzące do zwiększenia ich wartości użytkowej. Uzasadniając swoje stanowisko spółka odwołała się do orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: TSUE), dotyczącego koncepcji świadczeń złożonych.

W interpretacji indywidualnej z dnia 6 czerwca 2014 r. organ uznał stanowisko spółki za:

  • prawidłowe – w części dotyczącej usług polegających na wykonaniu prac fliziarskich, parkieciarskich, malarskich, elektrycznych, dostawy i montażu tzw. białego montażu i drzwi, wykonywanych przez podmioty nie zarejestrowane na potrzeby podatku od towarów i usług w Polsce oraz nieposiadające siedziby działalności gospodarczej i stałego miejsca prowadzenia tej działalności w kraju,
  • nieprawidłowe – w zakresie dotyczącym usług polegających na dostawie i montażu lamp podtynkowych i wiszących, mebli i szaf w kuchni, łazience, pomieszczeniach gospodarczych, sprzętu AGD, wykonywanych przez podmioty niezarejestrowane dla potrzeb podatku od towarów i usług w Polsce oraz nieposiadajace w kraju siedziby, ani stałego miejsca prowadzenia tej działalności.

Po przeanalizowaniu przepisów dotyczących miejsca świadczenia usług (dostawy towarów) objętych zapytaniem organ stwierdził, że w jednym i drugim przypadku miejscem świadczenia (a zarazem opodatkowania) jest terytorium kraju. Ponadto, zdaniem organu, w świetle art. 17 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o VAT, w związku z nabyciem towarów i usług w okolicznościach przedstawionych we wniosku spółka jest podatnikiem, zobowiązanym do rozliczenia podatku z tytułu ww. nabyć. Wątpliwości spółki dotyczą zaś stawki podatku dla kompleksowej usługi polegającej na wykonaniu prac wykończeniowych w lokalu mieszk...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »