Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Działalność gospodarcza

05.03.2018

NSA. Sprzedaż własnych książek: Przychody z praw majątkowych czy działalności?

Przychody uzyskane przez twórcę ze sprzedaży egzemplarzy własnego utworu nie są przychodami z praw majątkowych (art. 10 ust. 1 pkt 7 i art. 18 ustawy o PIT) i mogą być kwalifikowane jako przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej (art. 10 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy) - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący – Sędzia NSA Tomasz Zborzyński (sprawozdawca), Sędzia NSA Bogusław Dauter, Sędzia WSA (del.) Bogusław Woźniak, Protokolant Dorota Rembiejewska, po rozpoznaniu w dniu 25 stycznia 2018 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 31 sierpnia 2015 r. sygn. akt III SA/Wa 3695/14 w sprawie ze skargi S. B. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 22 września 2014 r. nr [...] w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2010 r. oddala skargę kasacyjną.

UZASADNIENIE

Zaskarżonym wyrokiem Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uwzględnił skargę S. B. i uchylił decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2010.

Stan sprawy Sąd przedstawił w sposób następujący:

Naczelnik Urzędu Skarbowego w W. decyzją z dnia 2.06.2014 r. określił na kwotę 6.050 zł zobowiązanie podatkowe skarżącego w podatku dochodowym od osób fizycznych za rok 2010. Ustalił, że skarżący prowadził pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży książek własnego autorstwa i jako formę opodatkowania wybrał ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. W pierwotnym zeznaniu podatkowym, złożonym dnia 31.01.2011 r., zadeklarował stawkę podatkową w wysokości 5,5%, ale w korekcie, złożonej dnia 13.02.2013 r., jako właściwą wskazał stawkę w wysokości 3%. Powołując się na indywidualną interpretację Ministra Finansów z dnia 13.11.2013 r. organ podatkowy stwierdził, że przychód skarżącego należy zaliczyć do źródła określonego w art. 10 ust. 1 pkt 7 w związku z art. 18 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm., dalej: u.p.d.o.f.), to jest do przychodów z praw majątkowych, a nie z pozarolniczej działalności gospodarczej, co wyklucza możliwość jego ryczałtowego opodatkowania z zastosowaniem stawki 3%.

W odwołaniu od tej decyzji skarżący podniósł, że narusza ona swobodę w dysponowaniu własnymi prawami autorskimi oraz swobodę prowadzenia działalności gospodarczej. Wskazał, że sprzedając książki własnego autorstwa swych praw autorskich nie zbywa, a jedynie sprzedaje wydrukowane na własne zlecenie egzemplarze własnego utworu; oznacza to, że dokonuje odsprzedaży książek wcześniej zakupionych u drukarza.

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie decyzją z dnia 22.09.2014 r. utrzymał w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego. Potwierdził, że sprzedaż książek własnego autorstwa powoduje powstanie przychodu z praw majątkowych, co wyklucza możliwość uznania go za przychód z działalności gospodarczej. Skarżący nie kupuje gotowych książek od drukarza, ponieważ wcześniej nie przenosi na niego swoich majątkowych praw autorskich, a jedynie nabywa usługę drukarską; nie prowadzi zatem działalności wydawniczej. Z kolei sprzedając egzemplarz książki zgodnie z art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm., dalej: u.p.a.p.p.) przenosi wyłącznie prawo własności tego egzemplarza, co uprawnia kupującego do korzystania z utworu wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego (art. 23 u.p.a.p.p.).

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skarżący powtórzył argumentację, zawartą w odwołaniu oraz wskazał na konieczność rozstrzygnięcia, czy ma prawo być wydawcą książek własnego autorstwa i prowadzić taką działalność gospodarczą. Zanegowanie takiej możliwości stworzy jednak zasadnicze trudności w dokumentowaniu przychodów, bo pozbawienie go statusu przedsiębiorcy wykluczy możliwość wystawiania nabywcom książek faktur i paragonów, co może prowadzić do konieczności zawierania tysięcy indywidualnych umów na sprzedaż ich poszczególnych egzemplarzy. Podniósł, że działalność na dotychczasowych zasadach prowadzi od 20 lat, zgodnie z art. 9a ust. 1 u.p.d.o.f. wybierając opodatkowanie na zasadach określonych w art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 20.02.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2000 r. Nr 104, poz. 1104 ze zm.), to jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności usługowej w zakresie handlu.

Uzasadniając uwzględnienie skargi i uchylenie zaskarżonej nią decyzji na podstawie art. 145 § 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 30.08.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm., dalej: P.p.s.a.) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wskazał, że aktywność gospodarcza skarżącego odpowiada prawnie znaczącej ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »