Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Sprawy codzienne: spadki i darowizny, najem prywatny, nieruchomości, kupno-sprzedaż

27.02.2019

NSA. Sprzedaż własnych książek a przychody z praw majątkowych

Z uzasadnienia: Połączenie ról twórcy i wydawcy powoduje sytuację, w której wydawca nie musi nabywać praw autorskich do wydawanego utworu, gdyż już je posiada jako jego twórca. Tytułem do uzyskania przychodów nie jest więc rozporządzenie prawami autorskimi, ale działalność wydawnicza, w tym handel egzemplarzami utworu. Skoro zatem skarżący nie uzyskiwał przychodów z praw majątkowych (...) do przychodów tych nie ma zastosowanie wyłączenie przewidziane w art. 5a pkt 6 in fine ustawy o PIT w postaci wyłączenia możliwości zaliczenia ich do źródła w postaci pozarolniczej działalności gospodarczej.

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący – Sędzia NSA Tomasz Zborzyński, Sędzia NSA Jolanta Sokołowska, Sędzia WSA (del.) Dariusz Skupień (sprawozdawca), Protokolant Dorota Rembiejewska, po rozpoznaniu w dniu 9 stycznia 2019 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 30 sierpnia 2016 r. sygn. akt III SA/Wa 2052/15 w sprawie ze skargi S. B. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 11 maja 2015 r. nr [...] w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2012 r. oddala skargę kasacyjną.

UZASADNIENIE

Zaskarżonym wyrokiem z 30 sierpnia 2016 r., sygn. akt III SA/Wa 2052/15, Wojewódzki Sąd Administracyjny ( dalej: Sąd, WSA, sąd I instancji) w Warszawie uwzględnił skargę S. B. i uchylił decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 11 maja 2015 r. nr [...] wydaną w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2012 r.

Stan sprawy Sąd przedstawił w sposób następujący:

Naczelnik Urzędu Skarbowego w W. decyzją z dnia 14 stycznia 2015 r. określił S. B. zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych za rok 2012 w wysokości 11.942 zł. Ustalił, że Skarżący prowadził pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży książek własnego autorstwa, sprzedaży plików elektronicznych (e-booków) własnego autorstwa, działalności usługowej polegającej na składaniu gazety i przygotowaniu do druku, tłumaczenia tekstów oraz sprzedaży praw autorskich, jako formę opodatkowania przyjął ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Powołując się na indywidualną interpretację Ministra Finansów z dnia 13 listopada 2013r. organ podatkowy stwierdził, że przychód Skarżącego należy zaliczyć do źródła określonego w art. 10 ust. 1 pkt 7 w związku z art. 18 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm. - dalej: "u.p.d.o.f."), tj. do przychodów z praw majątkowych, a nie z pozarolniczej działalności gospodarczej.

W odwołaniu od tej decyzji skarżący podniósł, że narusza ona swobodę w dysponowaniu własnymi prawami autorskimi oraz swobodę prowadzenia działalności gospodarczej. Wskazał, że sprzedając książki własnego autorstwa swych praw autorskich nie zbywa, a jedynie sprzedaje wydrukowane na własne zlecenie egzemplarze własnego utworu; oznacza to, że dokonuje odsprzedaży książek wcześniej zakupionych u drukarza.

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie decyzją z dnia 11 maja 2015 r. utrzymał w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego. Potwierdził, że sprzedaż książek własnego autorstwa powoduje powstanie przychodu z praw majątkowych, co wyklucza możliwość uznania go za przychód z działalności gospodarczej. Skarżący nie kupuje gotowych książek od drukarza, ponieważ wcześniej nie przenosi na niego swoich majątkowych praw autorskich, a jedynie nabywa usługę drukarską, nie prowadzi zatem działalności wydawniczej. Z kolei sprzedając egzemplarz książki zgodnie z art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006r. Nr 90, poz. 631 ze zm. - dalej: "u.p.a.p.p.") przenosi wyłącznie prawo własności tego egzemplarza, co uprawnia kupującego do korzystania z utworu wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego (art. 23 u.p.a.p.p.).

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie Skarżący powtórzył argumentację zawartą w odwołaniu. Stwierdził, że żadnemu ze swych klientów nie zbył praw autorskich, a samo posiadanie praw autorskich nie może być podstawą do opodatkowania, gdyż aby mówić o przychodzie z praw autorskich musi nastąpić ich zbycie, które wymaga zawarcia umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności - art. 53 ustawy o prawie autorskim. Zgodził się ze stanowiskiem Dyrektora Izby Skarbowej, iż przysługują mu, jako autorowi książki, autorskie prawa osobiste (art. 16) i autorskie prawa majątkowe (art. 17), ale są one związane wyłącznie z projektem książki, nie zaś z kopiami projektu czyli wydrukowanymi egzemplarzami książek. Zgodził się też, że przeniesienie prawa własności egzemplarza utworu nie stanowi przejścia autorskich praw majątkowych do utworu na kupującego (o ile umowa pisemna nie stanowi inaczej). Przeniesienie prawa własności, to po prostu sprzedaż - zwykła transakcja handlowa. Zdaniem Skarżącego prowadzona przez niego działalność spełnia kryteria określone w art. 10 ust. 1 pkt 3 u.p.d.o.f., czyli jest pozarolniczą działalnością gospodarczą i powinna być opodatkowana według zasad zawartych w art. 12 ust. 1 pkt 5b - ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 3% z działalności usługowej w zakresie handlu.

Uwzględniając skargę na podstawie art. 145 § 1 pkt 1 lit. a ustawy z dni...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »