NSA. Sprzedaż działki z jedną ścianą budynku zwolniona z VAT

Dostawa terenu, w trybie sprzedaży uregulowanej w art. 37 ust. 2 pkt 6 lub art. 209a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, który nie jest przeznaczony pod zabudowę (zgodnie z planem albo decyzją) i na którym znajdują się jedynie pewne elementy przynależne do budynku usytuowanego na nieruchomości sąsiedniej, takie jak schody, ganki, werandy, ściany lub części tychże elementów, nie pełniące przy tym samoistnych znaczeniowo i odrębnych funkcji budowlanych, lecz generalnie służące użytkowo temu budynkowi jako całości, stanowi dostawę gruntu niezabudowanego objętą zwolnieniem od podatku VAT, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu nie zgodził się z oceną organu podatkowego, że planowana przez gminę sprzedaż w trybie bezprzetargowym na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (dalej: u.g.n.) samej działki, bo nakłady na niej stanowiły własność nabywców, wydzielonej z innej i zajętej przez fragmenty (ściany wschodnie) budynków jednorodzinnego i gospodarczego, które to budynki są położone na nieruchomości sąsiedniej będącej własnością przyszłych nabywców, w sytuacji braku przeznaczenia pod zabudowę dla tej działki wynikającego z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo z decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, nie będzie objęta zwolnieniem od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: u.p.t.u.), gdyż stanowi dostawę terenu zabudowanego. WSA podzielił natomiast stanowisko gminy, że w tym przypadku - mimo posadowienia ścian wschodnich budynków na rzeczonej działce - mamy do czynienia z dostawą terenu niezabudowanego innego niż teren budowlany, która kwalifikuje się do powołanego zwolnienia.

Szef KAS zaskarżył skargą kasacyjną wyrok w całości. Organ zarzucił WSA naruszenie art. 43 ust. 1 pkt 9 u.p.t.u. przez błędną wykładnię prowadzącą do uznania, że dostawa gruntu niespełniającego definicji terenu budowlanego, w sytuacji gdy znajdują się na nim fragmenty budynków jednorodzinnego oraz gospodarczego (ich ściany wschodnie), usytuowanych na sąsiedniej nieruchomości i które to fragmenty nie są przedmiotem sprzedaży (ani rozliczeń nakładów), stanowi dostawę gruntu niezabudowanego, a w konsekwencji - błędne zastosowanie rzeczonego przepisu w wyniku przyjęcia, iż zbywany grunt jako niezbudowany korzysta ze zwolnienia od podatku VAT w nim przewidzianego, podczas gdy prawidłowa wykładnia art. 43 ust. 1 pkt 9 u.p.t.u. powinna prowadzić do oceny, że w opisanym przypadku mamy do c...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »