Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:




Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Orzecznictwo podatkowe: Orzeczenia NSA i WSA

25.04.2017

NSA. Spłata kredytu zaciągniętego przez spółdzielnię a ulga mieszkaniowa w PIT

Z uzasadnienia: Należność, którą podatniczka ma zamiar wpłacić na rzecz spółdzielni mieszkaniowej na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych będzie wydatkiem wprost przeznaczonym na nabycie własności odrębnej nieruchomości lokalowej o mieszkalnym przeznaczeniu. W konsekwencji w sprawie znajdzie zastosowanie norma statuująca zwolnienie podatkowe, określone w art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący - Sędzia NSA Beata Cieloch, Sędzia NSA Zbigniew Kmieciak (sprawozdawca), Sędzia NSA (del.) Zbigniew Romała, Protokolant Dorota Rembiejewska, po rozpoznaniu w dniu 5 kwietnia 2017 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi działającego z upoważnienia Ministra Finansów (obecnie: Szefa Krajowej Administracji Skarbowej) od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 5 listopada 2014 r. sygn. akt I SA/Łd 549/14 w sprawie ze skargi S. P. na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi działającego z upoważnienia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2014 r. nr IPTPB2/415-644/13-4/JR w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych:

  1. oddala skargę kasacyjną,
  2. zasądza od Szefa Krajowej Administracji Skarbowej na rzecz S. P. kwotę 180 (słownie: sto osiemdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

UZASADNIENIE

Zaskarżonym wyrokiem z 5 listopada 2014 r., sygn. akt I SA/Łd 549/14, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi uwzględnił skargę S.P. i uchylił interpretację indywidualną Ministra Finansów (organ upoważniony: Dyrektor Izby Skarbowej w L.) z 10 stycznia 2014 r. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Stan sprawy sąd administracyjny pierwszej instancji przedstawił następująco:

We wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego Skarżąca podała, że wraz z mężem i córką zamieszkuje w mieszkaniu lokatorskim obciążonym kredytem na wkład budowlany. Prawo do lokalu wraz z obciążeniami kredytowymi zostało przekazane przez matkę mężowi podatniczki na podstawie umowy darowizny z 5 lutego 2013 roku. Oboje małżonkowie zostali członkami spółdzielni mieszkaniowej. Obecnie zamierzają wykupić mieszkanie na własność, co wiąże się z koniecznością spłaty kredytu zaciągniętego na budowę lokalu przez spółdzielnię. Podatniczka wraz z mężem nie otrzymają kredytu hipotecznego na spłatę wkładu budowlanego, lecz zamierzają wykupić mieszkanie za pieniądze pochodzące ze sprzedaży ziemi otrzymanej od babki podatniczki na podstawie umowy darowizny z 5 marca 2012 roku. Nieruchomość tę podatniczka sprzedała w dniu 4 stycznia 2013 roku, a więc przed upływem pięciu lat od jej nabycia. Wskazała także, że zbycie nieruchomości nie nastąpiło w wykonaniu działalności gospodarczej. Środki uzyskane ze sprzedaży nieruchomości podatniczka zamierza w części przeznaczyć na przekształcenie mieszkania lokatorskiego na własnościowe, w tym na spłatę kredytu na wkład budowlany zaciągnięty przez spółdzielnię. Nabycie prawa własności nastąpi przed upływem 2 lat od dnia zbycia nieruchomości. Podatniczka zadała pytanie: czy przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości otrzymanej w drodze darowizny dokonanej przed upływem 5 lat od jej nabycia, wydatkowany następnie przez podatnika w ciągu 2 lat od dnia zbycia nieruchomości w części na przekształcenie mieszkania lokatorskiego na własnościowe, w tym na spłatę zaciągniętego kredytu na wkład budowlany, będzie zwolniony od podatku dochodowego od osób fizycznych. Zdaniem podatniczki na tak zadane pytanie należy udzielić odpowiedzi twierdzącej. Zgodnie z art.10 ust.1 pkt 8a) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz.U z 2012, poz. 361 ze zm., dalej: u.p.d.o.f.) odpłatne zbycie nieruchomości przez upływem 5 lat od jej nabycia jest źródłem opodatkowanego przychodu. Jednak zgodnie z art.21 ust. 1 pkt 131) tej ustawy przychód ze zbycia nieruchomości nie podlega opodatkowaniu, jeśli w ciągu 2 lat od jej zbycia zostanie wydatkowany na cele mieszkaniowe. Przy czym, zgodnie z art. 21 ust. 25 u.p.d.o.f., za wydatki poniesione na własne cele mieszkaniowe uważa się m.in. wydatki poniesione na nabycie lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim prawie.

Organ w indywidualnej interpretacji z 10 stycznia 2014 roku uznał stanowisko podatniczki za prawidłowe w zakresie zwolnienia wydatków poniesionych na przekształcenie mieszkania lokatorskiego w lokal stanowiący odrębną własność, zakwestionował natomiast prawidłowość stanowiska Podatniczki w zakresie zwolnienia wydatków poniesionych na spłatę kredytu zaciągniętego przez spółdzielnię mieszkaniową na wkład budowlany. W uzasadnieniu interpretacji organ zwrócił przede ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »